4.5.2017Blogi

Digitaalinen suunnanmuutos

Yhä useampi yritys on liiketoiminnan kehityksessä tilanteessa, jossa digitaalisuudella halutaan rakentaa kilpailuetua. Uuden teknologian, asiakaskäyttäytymisen muutoksen ja mullistuneiden liiketoimintamallien seuraavat askeleet vaativat yritykseltä täysin uudenlaisen otteen yrityksien kulttuuriin, toimintatapoihin ja henkilöstön osaamiseen. Koko organisaation muuttaminen digitaaliseen ajatteluun ja tekemiseen ei ole kuitenkaan helppoa. Vai onko?

Digitaalisuus on muuttanut yrityksen kellotaajuutta. Jos ennen tehtiin viikkoraportteja, tänään viikon viive asioihin tarttumisesta on aivan liian pitkä. Markkinointitiimit suuntautuvat kampanjoiden suunnittelun sijaan päivittäiseen taktiseen toimintaan. Uudet työkalut ja menetelmät ovat suunniteltu myös tästä näkökulmasta. Yrityksessä uuden liiketoiminnan rakentamista tukee se, jos organisaatio pystyy muuttamaan toiminta- ja työskentelytapoja. Kysymys on ketteryydestä.

Onko kokeilukulttuuriin pakko sopeutua?

Kokeilukulttuuriin asennoituminen herättää menestymisen ja onnistumisen kokemuksia janoavalle asiantuntijalle kauhun väreitä.

Varmuuden tunteen menettäminen ja riskin oton lisääminen eivät ole olleet perinteisesti vakavasti otettavan ammattilaisen hyveitä. Nyt kuitenkin pitäisi olla valmis rohkeasti kokeilemaan, muuttamaan toimintatapoja ja olemaan täysin auki mittareiden edessä. Useissa organisaatioissa digitaalista suunnanmuutosta mitataankin alkuvaiheessa ketterästi toimivien tiimien ja läpivientien määrällä.

Tärkeintä on saada muutos alkamaan.

Kun tekemisen tapa saadaan muuttumaan, on kaiken tätä tukevan toiminnan myös pystyttävä vastaamaan muutokseen. Paine kohdistuu ensimmäiseksi budjetointiin, ostamisen osaamiseen, henkilöstöhallintoon ja yleisiin käytäntöihin. Ensimmäinen vaatimus on tässäkin ketteryys sekä joustavuus.

Kuinka ottaa askelia digipolulla jos polkua ei näy selkeästi?

Yritysten innovaatio- ja digijohtajat ovat juuri nyt korkean paineen alla.

Heidän vastuullaan on johtaa muutosta, sekä osoittaa käytännössä se polku, jolla yritys pystyy luomaan kilpailuetua digitaalisessa maailmassa. Reaaliaikaisuuden ja ketteryyden vaatimuksiin vastaaminen kulttuurin, toimintamallien ja tavoitteiden tasolla määrittävät yrityksen kyvykkyyden rakentaa kilpailuetua.

Keräsimme kyselyllä digijohtajilta näkemyksiä siitä, kuinka he rakentavat oman menestymisen reseptinsä. Itseltämme olemme kysyneet: ”Kuinka pystymme paremmin tukemaan heitä tavoitteissaan?”. Asiakasorganisaatioissa tapahtuva muutos on vaatinut myös toimittajalta valmiutta tukea muutosta. Arjessa tämä näkyy asiakkaan tavoitteissa murtaa siiloutunutta kulttuuria, uusiin hankintakäytäntöihin sopeutumista sekä lähestymistapojen muutosta.

Askel kerrallaan maaliin asti

Yhä useammin kokonaiskehityksen roadmap tarkentuu ketterien POC (Proof of Concept, ratkaisun/konseptin todennus) ja MVP (Minimum Viable Product) -muotoisten liikkeellelähtöjen kautta. Niiden tavoitteena on luoda jaettu näkemys siitä, mihin kehityshankkeissa kannattaa panostaa. Näiden kokemusten pohjalta olemme muodostaneet näkemyksemme digitaalisen muutoksen vaatimuksista asiakkaan ja kumppanin yhteistyössä tässä hetkessä.

Kiinnostuitko? Järjestämme 16.5. yritysten digitaalisesta liiketoiminnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalle johdolle suunnatun ’Digitaalinen suunnanmuutos’ -webinaarin, jossa käydään läpi digijohtajien parhaita kokemuksia ja asiakasrajapinnasta keräämäämme näkemystä kuinka digitaalinen suunnanmuutos käytännön tasolla voidaan yrityksissä toteuttaa. Ilmoittaudu mukaan ja ota seuraava askel oikeaan suuntaan!

Antti Brunni työskentelee Solitalla Digital Business-tiimissä. Hän on digistrategi, joka auttaa asiakkaita yhdistämään design-ajattelua ja liiketoimintaa. Antti innostuu, kun tavoitteena on luoda kilpailuetua uusia liiketoimintamalleja ja digiä hyödyntämällä. Erityisesti miestä kiinnostaa se, miten asiakaslähtöisellä liiketoimintasuunnittelulla luodaan parempaa asiakaskokemusta ja uudenlaisia palveluja. Vapaa-ajalla Antti harrastaa laajasti kulttuuria ja taiteita, sekä irtautuu arjesta seisomalla joessa perhovavan varressa. Löydät Antin Twitteristä @anttibrunni-käyttäjätunnuksella.