17.6.2016Blogi

Loistava urastartti analytiikkaan – Datalytics 101 -akatemia

Perimätiedon mukaan akatemia oli Platonin perustama filosofikoulu Ateenassa, antiikin Kreikassa noin 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Nyt vuonna 2016 akatemia on Solitan muovaama perehdytysmankeli, johon haetaan ennakkoluulottomia ja ennen kaikkea oppimiskykyisiä ja -haluisia uusia kykyjä, joita yhdistää kiinnostus analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen. Tuotoksena synnytetään laaja-alaisesti ajattelevia uusia asiantuntijoita, joiden tavoitetilaa kuvastaa termi “moniosaaja”.
Ilkka Nissinen

Kuvassa Datacademyn kasvatteja – Ilkka Nissilä (vas.), Jani Multasuo (keskellä) ja Janne Tuomisto (oikealla)

Solitan analytiikka-akatemian ensimmäinen toteutus järjestettiin loppukeväällä 2016. Mukaan otettiin Solitalla hiljattain aloittaneita tekijöitä, joille akatemia toimi perehdytyksenä sekä Solitaan yleisesti että analytiikan liiketoimintaan ja työkaluihin. Kevään 2016 osallistujat aloittivat akatemiassa vaihtelevilla taustoilla. Mukana oli Australiasta paluumuuttanut Jani, algoritmeista ja tilastotieteestä syttyvä Julius, tietojohtamisen opintonsa paketoinut Janne, BA:n pariin harharetkiltä palannut Ilkka ja kokeneen neuvonantajan roolissa toiminut Roope. Tarkoitus ensimmäisellä kierroksella oli perehdytyksen ja koulutuksen lisäksi kehittää ja miettiä akatemian sisältöä entistä paremmaksi myös tuleville osallistujille.

Moniosaajien paikka

Kuukauden aikana Solitan ammattilaisten kärki piti koulutuksia esimerkiksi tietomallinnuksesta ja tietokannoista, datan visualisoinnista, data sciencesta, liiketoiminnan suunnittelusta, integraatioista ja palvelumuotoilusta. Talon yleisissä perehdytyksissä käytiin kattavasti läpi työsuhteeseen liittyviä asioita ja muita käytännön asioita sekä tutustuttiin muihin työntekijöihin. On ollut hienoa huomata, että rautaisilta ammattilaisilta löytyy aikaa myös perehdyttää ja kouluttaa uusia työntekijöitä.

Perehdytys ja uusiin työkaluihin tutustuminen ei jäänyt pelkälle teorian tasolle. Akatemian alusta asti ryhmällä oli työn alla harjoitustehtävä, jossa koulutuksissa käsiteltyjä asioita harjoiteltiin ja pistettiin niin sanotusti kädet saveen. Osa harjoitustyöstä toteutettiin simuloituina asiakastapaamisina, joissa kokeneemmat työntekijät esittivät haastavia ja käytännönläheisiä kysymyksiä akatemialaisille. Tutussa ja rennossa ympäristössä toteutetut simulaatiot antoivat esimakua siihen, miltä oikeat asiakastapaamiset voisivat näyttää. Samalla tutustuttiin moniin uusiin työkavereihin ja rakentavan palautteen kautta molemmat osapuolet saivat tilaisuuksista uusia näkemyksiä.

Valinnanvapautta ja arvojen mukaista toimintaa

Avainsanoja omasta harjoitustyöstämme ovat esimerkiksi tarjouksen tekeminen, PostgreSQL, ETL, R ja datan visualisointi. Näidenkään kanssa ei jääty tiukassa paikassa yksin, vaan apua on saanut aina kun sitä on pyytänyt. Solitan teknologiariippumattomuus oli tässä eduksi, sillä akatemialaiset saivat itse valita työkalut ja alustat. Harjoitustyö alkoikin annetun ongelman hahmottamisella ja sopivien työkalujen valitsemisella.

Akatemian parasta antia on ollut huomata, että Solitan arvot (intohimo, rohkeus, rentous ja välittäminen) näkyvät arjen tekemisessä. Kouluttajien silmistä loisti palo omaan osaamisalueeseen, asioista saa olla rohkeasti eri mieltä, kotikonttorilla saa pyöriä shortseissa ja kaikki tähtäävät yhdessä parempaan huomiseen. Akatemia on varmasti antanut osallistujille paljon uutta osaamista ja ennen kaikkea toiminut erinomaisena starttina tuleviin tehtäviin!