13.10.2015Blogi

Bimodal IT – 5 kulmaa datalla leikkimiseen

Analytiikan kehittäminen vaatii uudenlaisia toimintamalleja perinteisten IT-projektien läpivientimallien rinnalle. Niin yrityksinä kuin yksityishenkilöinäkin meillä tarve hyödyntää dataa, tuota ”uutta öljyä” innovatiivisesti, mutta samalla myös systemaattisesti päätöksentekomme ja toimintamme tukena. Useinkaan perinteisin IT-toimittamisen menetelmin läpiviedyt projektit eivät tuota enää haluttua lopputulosta, vaan vaaditaan kokeilevampaa lähestymistä kehittämiseen.

Uudenlaisia näkökulmia IT:n kehittämiseen ja organisointiin tarjoaa Gartnerinkin viime aikoina käyttämä käsite ”Bimodal IT”. Sillä viitataan kahteen erilaiseen rinnakkaiseen toimintatapaan:

  • Ketterät joustavat toimintatavat tukevat liiketoiminnan digitalisoitumista
  • Perinteinen sovelluskehitys taas mahdollistaa, että organisaatioiden perusjärjestelmät toimivat jatkossakin luotettavasti

Liiketoiminnan analytiikka kätkee sisälleen monentyyppisiä ratkaisuja, joten yksi toimintamalli ei sovi kaikkeen analytiikan kehittämiseen. Tekemisen luonne ja halutut lopputulokset määrittävät parhaat toimintamallit. Mielestäni tästä johtuen Bimodal-ideologia sopii erinomaisen hyvin liiketoiminnan analytiikan kehittämiseen. Tässä 5 keskeistä esimerkkiä analytiikan sovellusalueista erityispiirteineen:

#1 Perinteinen talouden raportointi ja suunnittelu

Edellytetään lukujen ehdotonta täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Halutut lopputulokset, vaatimukset ja laskentakaavat ovat tyypillisesti melko hyvin etukäteen tiedossa. Tällöin perinteinen vesiputousmaisesti läpiviety projektimalli toimii luontevasti vielä tänäkin päivänä.

#2 Käyttäjälähtöinen analysointi ja tiedon visualisointi

Tuo loppukäyttäjien tarpeet ja käyttäjäkokemuksen kehittämisen keskiöön. Kehitystyön alkaessa jonkinlainen näkemys siitä, mitä asioita halutaan analysoida ja miltä lopputulosten tulisi näyttää. Käyttäjien tarpeet kuitenkin täsmentyvät ja muuttuvat, kun saamme konkreettisia lopputuloksia nähtäville. iteratiiviseen toimintatapaan, jossa haluttuun lopputulokseen pääseminen vaatii useamman yhteisen läpikäynti- ja kommentointikierroksen yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa, johtaa parhaaseen lopputulokseen.

#3 Ennakoiva analytiikka

Tuo kehittämiseen ripauksen enemmän kokeilemisen kulttuuria. Parhaiden mallien löytäminen vaatii asiantuntijuuden lisäksi myös testaamista ja kokeilemista, ehkä myös hieman pioneerihenkeä miettiä asioita uudelta näkökulmalta. Kehittämistyössä hyväksyttävä riski siitä, että kaikki kokeilut eivät onnistu tai tuota haluttua lopputulosta. ”Fail fast”-ajattelu on kehittämisen keskiössä ja epäonnistumisista on aina mahdollista oppia.

#4 Digitalisaation mahdollistamat tietopalvelut

Tuovat kehittämiseen vielä toisen ripauksen kokeilemisen kulttuuria. Vaaditaan erittäin ketterää kehittämistyötä, vielä normaaliakin tiiviimpää yhteistyötä, loppukäyttäjälähtöistä testaamista ja onnistumisten (ja epäonnistumisten) jatkuvaa mittaamista, jotta kehittäminen etenee nopein mutta varmoin askelin haluttuun suuntaan.

#5 Tiedonkeruu ja -hallintaratkaisut

Kaikki edellä mainitut analytiikan ratkaisut vaativat toimiakseen lähdedataa. Tämä tarkoittaa, että vaatimukset ketterästi toteutettaville tiedonkeruun ja hallinnan ratkaisuille ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Ketteryyttä haetaan niin uusien teknologioiden ja tiedonmallinnustapojen avulla, pilkkomalla kehitystyötä järkevän kokoisiksi palaisiksi kuin myös nivomalla tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä kehitystyö tehtäväksi yhtenä tiiviinä kokonaisuutena alusta loppuun.

Jotta saamme käytössämme olevasta data kaiken mahdollisen irti, vaaditaan tiivistä yhteistyötä läpi ekosysteemin, rohkeutta ja leikkimielisyyttä heittäytyä ja kokeilla uutta.

Trendit, strategiset suunnanmuutokset ja teknologioiden hurja kehittymistahti edellyttävät jatkuvaa ja proaktiivista kehittämistä. Tarvitaan selkeä suunta ja visio siitä, minne olemme menossa mutta samaan aikaan myös ennennäkemätöntä mukautumis- ja muuntautumiskykyä. Olipa kyse viranomaisraportoinnista tai kuluttajapalvelun kehittämisestä alkavat massiiviset kehitysprojektit olla historiaa. Sen sijaan kehitystä tehdään pieninä kevyinä pyrähdyksinä kehittämisen tiekarttaa seuraten, mutta samalla toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia haistellen ja haastaen.

Kiinnostuitko? Lue lisää ennakoivan analytiikan– sekä verkkopalvelut ja verkkokaupat -verkkosivuiltamme.

Hanna Rantonen luotsaa Solitan analytiikan palveluita ja projekteja lempeän ketterästi eteenpäin. Laaja-alainen kokemus asiakkaiden liiketoiminnan ja IT:n kehittämisestä auttaa mukautumaan erilaisiin toimintaympäristöihin ja löytämään asiakkaiden tarpeita parhaiten palvelevat ratkaisut.