26.6.2017Blogi

API:t helpottamaan IT:n toimitusongelmia

Alati kiihtyvä kilpailu digitaalisten palveluiden kehittämisessä, pilvi, mobiliteetti ja liiketoiminnan kasvavat vaatimukset IT:n toimituskyvyn ja -nopeuden suhteen, saavat monen tietohallintojohtajan kollegoineen raapimaan päätään.

Tietohallinto kontrolloijasta mahdollistajaksi

Riskienhallinnan, jatkuvuuden turvaamisen ja kustannusten karsinnan sijaan IT:n pitäisikin pystyä toimimaan liiketoiminnan partnerina, ketteränä konsulttina ja innovatiivisena digitalisoijana. Usein kasvaneet odotukset eivät kuitenkaan budjettia lihota.

IT:n toimituskyvyn pullonkaula saa backlogin kasvamaan, ja liiketoiminnot turvautuvat herkästi ulkopuoliseen apuun, tuoden lopulta oman IT:n vastuulle ohjelmistoja ja palveluita, joita se ei ole ollut mukana evaluoimassa tai hyväksymässä.

Varjo-IT vaanii jokaista yritystä.

Kasvava työkuorma ja tyytymättömyys IT:n palvelutasoon talon sisällä, eivät edesauta sen selviytymistä haasteista. Tietohallinnon onkin mietittävä miten muuttua kontrolloijasta mahdollistajaksi.

Keskity datan hallintaan, rakenna API-lähtöinen arkkitehtuuri

Data on yrityksen tärkeimpiä voimavaroja. Ilman yhteistä dataa eivät palvelut tai sovellukset voi tänä päivänä toimia. Luopumalla kaiken kattavasta kontrollista ja keskittymällä datan hallinnointiin, IT voi parantaa onnistumisen edellytyksiään liiketoiminnan tukemisessa.

Antamalla liiketoiminnoille valtaa ja vastuuta kehityshankkeissaan, sekä tukemalla niitä API-lähtöisellä arkkitehtuurilla, saavat liiketoiminnot kaipaamaansa ketteryyttä, mutta samalla IT:n kontrolli dataan säilyy. Näin voidaan varmistaa, että dataa varastoidaan ja jaellaan turvallisesti sekä vaatimusten mukaisesti.

API:en kautta tapahtuva pääsy dataan ja vuorovaikutus sovellusten välillä on lokitettavissa ja auditoitavissa. Esimerkiksi mikropalveluiden käyttöä voidaan valvoa ja hallinnoida API Managementin avulla. Näin sovellusten yhteistoiminta on visualisoitavissa ja siihen voidaan soveltaa analytiikkaa.

API-alusta arkkitehtuurin perustaksi

API-lähtöisen arkkitehtuurin rakentaminen kannattaa tehdä alusta alkaen monipuolisen API-alustan avulla. Näin varmistetaan koko API:en elinkaaren hallinta suunnittelusta tuotantoon asti. Alustan avulla API:t ovat dokumentoituja, tietoturvallisia ja standardinmukaisia.

API-alustalla API:n kehittämiseen kuluvaa aikaa on saatu pudotettu jopa kuukaudesta muutamiin päiviin.

Koska API-lähtöisen arkkitehtuurin rakentamisessa API:en määrä on ratkaisevaa niiden hyödyntämispotentiaalin kannalta, on suositeltavaa toimia alustalla, jonka avulla API:en kehittäminen ja julkaisu sovelluksien ja tietovarantojen yhteyteen on nopeaa ja kustannustehokasta. Suunnittelussa pyritään myös mahdollisimman suureen API:en uudelleenkäytettävyyteen.

Uudelleenkäytettävien API:en kolme tasoa

Uudelleenkäytettävyys saavutetaan kehittämällä API:t eri käyttötarkoituksiin. Perustason data access -tyyppiset System API:t mahdollistavat kytkeytymisen esimerkiksi ERP:iin. Process API -kerros vastaa monimutkaisempien prosessien orkestroinnista. Experience API -–kerros taas, tarjoaa taas API:t erilaisiin tarpeisiin, kuten mobiilisovelluksille, IoT- tai verkkopalveluille.

Kuva: API:en kolme tasoa (Lähde: MuleSoft)

Mallin avulla saavutetaan modulaarisuus, joka mahdollistaa uudelleenkäytettävyyden. Näin esimerkiksi ERP:in tilausrajapinta -API on käytettävissä eri prosesseissa uudelleen ja uudelleen. API:t voikin nähdä legopalikoina, sillä erotuksella, että sama ”API-palikka” voi olla käytössä useissa eri rakennelmissa yhtäaikaisesti.

Lyhyempi time-to-market, vähemmän kustannuksia, enemmän liiketoiminnallista arvoa

API-lähtöisen arkkitehtuurin avulla voidaan lyhentää uusien palveluiden ja tuotteiden time-to-market aikaa, kehityskustannuksia ja mahdollistaa liitettävyys erilaisiin arvoketjuihin ja digitaalisiin ekosysteemeihin. Uudelleenkäytettävyyden ja alustan avulla saadaan yleensä niukkojen kehitysresurssien panos suunnattua asioihin, jotka tuottavat liiketoiminnallista arvoa automatisoitavissa olevien toisteisten rutiiniohjelmointitehtävien sijaan.

Keskittymällä dataan kokonaiskontrollin sijaan, mahdollistamalla nopea time-to-market hyödyntäen uudelleenkäytettävää API-lähtöistä arkkitehtuuria ja rakentamalla moduulaarisia ratkaisuja digitaalisen liiketoiminnan tarpeisiin, IT voi vähentää omaa kuormaansa ja olla joutumatta pullonkaulaksi. Samalla kuitenkin varmistaen, että dataa säilytetään ja käsitellään vaatimusten mukaisesti, auditoitavasti ja säilyttää ymmärryksen kokonaisuudesta esimerkiksi mikropalveluarkkitehtuuria hyödynnettäessä.

Karri Lehtinen vastaa Solitalla Cloud & Connectivity -liiketoiminnasta. Kirjoittajalla on ilo ja kunnia seurata aitiopaikalta Suomen edelläkävijäyritysten digitalisoitumista ja parhaiden pilviasiantuntijoiden sekä API- ja integraatio-osaajien työskentelyä. Tavoitteena on mullistaa vanhat tekemisen mallit ja mahdollistaa asiakkaiden tavoitteet nopeammin ja kevyemmin.