28.6.2017Blogi

5 asiaa, jotka pilvipalveluoperaattorisi tulisi sinulle tarjota

Oletko luovuttamassa pilvialustojesi hallinnan ja operoinnin vanhalle käyttöpalvelutarjoajalle, joka pilviympäristöjenkin osalta tarjoaa lähinnä ITIL-vetoista tikettirumbaa offshore-resursseilla ja viikkojen tai kuukausien vasteajoilla? Onko tavoitteesi kuitenkin ottaa kaikki irti pilven hyödyistä, eikä vain laajentaa vanhaa tuttua, tahmeaa palvelumallia uuteenkin ympäristöön? Lue mitä moderni kumppani tarjoaa yrityksellesi.

1. Valinnanvapaus

Pilvipalveluiden kirjo on valtava. IaaS- ja PaaS-puolella muutamat suurimmat palveluntarjoajat, kuten AWS ja Microsoft Azure ovat monelle yritykselle varmoja valintoja. Näitä palveluita kehitetään jatkuvasti, ja niiden elinvoimaisuus ja asiakaskunta varmistavat niiden elinkaaren pitkälle tulevaisuuteen.

Uusia varteenotettavia haastajia, kuten Google Cloud Platform, tulee myös markkinoille. Kaikilla näillä kolmella alustalla on omat vahvuutensa. Onkin asiakkaan etu, että voi valita parhaat palvelut eri alustoilta eri käyttötarkoituksiin. Hyvä operointikumppani antaa asiakkaalle valinnanvapauden ja palvelee joustavasti eri ympäristöissä.

Valinnanvapaus ei kuitenkaan rajoitu vain julkiseen pilveen. Hybridiratkaisut ja perinteiset konesalit ovat vielä voimissaan. Laskentakapasiteetin sijainti ei ole merkitsevä tekijä. Hallinta ja operointi pitää olla saatavissa mihin tahansa palveluna yhdeltä toimijalta.

2. Läpinäkyvyys ja oma-aloitteinen reagointi

Vanhan liiton käyttöpalvelutarjoajat ilmoittavat tuen yhteystiedot, johon asiakas voi ottaa yhteyttä, kun ongelmia ilmenee. Nykyaikainen operointikumppani valvoo palveluita jatkuvasti ja soveltaa ennakoivaa analytiikkaa ongelmien ennustamiseksi ja estämiseksi. Mikäli ongelmia syntyy, on kumppanin tehtävä informoida niistä asiakasta, ei toisin päin. Yleensä ongelma on jo myös valmiiksi ratkaistu.

Edistyneessä palvelussa asiakkaalla on myös jatkuvasti mahdollisuus seurata kumppanin performanssia, niin ympäristöjen saatavuuden kuin palvelutasojenkin osalta. Asiakkaalle tarjottava reaaliaikainen näkyvyys edistää yhteistyötä, luottamusta ja vähentää palvelun kustannuksia.

3. Sovelluskehitysosaaminen

Pilviaikakaudella ei enää riitä, että palveluntarjoajan henkilöstö ymmärtää vain palvelininfraa ja verkkoratkaisuja. PaaS-palveluiden tullessa de facto-alustoiksi sovelluskehitykselle, nousee sovelluskehitys- ja DevOps-osaaminen tärkeäksi elementiksi operointikumppanin henkilöstön osaamisessa. Kun infran hoidosta vastaa pilvipalvelutarjoaja, kuten AWS tai Azure, muuttuu operointi- ja ylläpitopalvelua tarjoavan toimittajan osaamisprofiili hyvin erilaiseksi.

4. Automatisointi

Automatisointi on kaiken A ja O. Automatisoimalla vähennetään inhimillisiä virheitä ja varmistetaan nopea reagointikyky ongelma ja muutostilanteisiin. Myös tietoturvan kannalta on olennaista, että tietoturvauhkiin pystytään reagoimaan nopeasti tukkimalla aukot. Automatisoinnin avulla sadat tai jopa tuhannet palvelimet pystytään päivittämään nopeasti uhan ollessa akuutti.

5. DevOps

Moderni operointikumppani tarjoaa asiakkaalle myös palvelua DevOps-asioissa. Asiakkaan kehitystiimit ja Ops-palvelua tarjoavan kumppanin tulee toimia saumattomassa yhteistyössä. Operointikumppani tarjoaa työkaluja ja konsultointia asiakkaan käyttöön, jolloin kehitystiimit pystyvät itse kehittämään myös infrapuolta, ja näin nopeuttamaan kehitystyötä.

DevOps ei ole vain kokoelma työkaluja tai tekniikkaa. Se on myös kulttuurillinen muutos, joka voi olla vaikea perinteisille konesalivetoisille käyttöpalvelutoimijoille.

Pilvitransformaatiossa ei ole kysymys vain laskentakapasiteetin siirtymisestä pois omista tai vuokratuista konesaleista. Kysymys on kokonaisvaltaisesta muutoksesta kohti uusia toimintatapoja ja nopeampaa ja edullisempaa infrastruktuuria, joka vapauttaa organisaatioiden resursseja arvoa tuottavien palveluiden kehitykseen, ”valojen päällä pitämisen” sijaan. Operointi- ja ylläpitopalvelun palvelun tarve ei kuitenkaan pilvessäkään poistu, mutta muuttaa olennaisesti muotoaan.

Karri Lehtinen vastaa Solitalla Cloud & Connectivity -liiketoiminnasta. Kirjoittajalla on ilo ja kunnia seurata aitiopaikalta Suomen edelläkävijäyritysten digitalisoitumista ja parhaiden pilviasiantuntijoiden sekä API- ja integraatio-osaajien työskentelyä. Tavoitteena on mullistaa vanhat tekemisen mallit ja mahdollistaa asiakkaiden tavoitteet nopeammin ja kevyemmin.

Solita case DNA