24.5.2018Blogi

360 astetta API-taloutta

API-taloudesta on viime vuosina syntynyt käsite, joka usein jää API:en hallinnan tai teknisemmän keskustelun jalkoihin. Suomessa on virinnyt mukavasti keskustelua asian tiimoilta ja API-aiheiset seminaarit vetävät väkeä kuulemaan uudesta aiheesta. API:t nähdään yrityksen menestystekijöinä ja kilpailuetuna digitaalisessa maailmassa. Harva kuitenkaan on vielä selvillä siitä mitä API:t ja API-talous ovat ja miten ne liittyvät Amazon Web Servicesin syntyyn.

API-talouden keskeinen polttoaine on data

API-talous ponnistaa helpommista tavoista jakaa dataa organisaatioiden, kehittäjien ja käyttäjien, eli asiakkaiden kesken. Samalla kun datasta tulee yhä tärkeämpää pääomaa yrityksille, syntyy siitä myös vaihdon väline. Kuluttajien henkilökohtainen data on arvokasta ja useat toimijat ovat valmiita vaihtamaan palveluita ja hyödykkeitä käyttäjien luovuttamaa dataa vastaan.

API-taloudessa yritykset vaihtavat ja tarjoavat tietoa koneellisesti ilman käyttöliittymiä tai ihmiskontaktia rajapintojen kautta.

API-rajapintojen kuluttajat ovat tyypillisesti toisia yrityksiä tai itsenäisiä sovelluskehittäjiä, jotka hyödyntävät API:en kautta tarjottavaa tietoa tai palveluita. Tämä on kuitenkin vain yksi puoli API-taloutta.

API:t tehostavat sekä sisäisiä että ulkoisia toimintoja

API:en merkitys yritysten taloudelliselle menestykselle ei rajoitu ainoastaan ulkoisiin toimintoihin. API:t mahdollistavat yrityksille merkittävän mahdollisuuden parantaa sisäistä tehokkuuttaan, hyödyntää dataa yli sisäisten organisaatiorajojen sekä varmistaa että digitaaliset investoinnit tulevat käytetyiksi uudelleen. Niiden ansiosta pyörää ei tarvitse keksiä ja rakentaa yhä uudelleen eri puolilla yritystä.

Klassinen esimerkki sisäisen API-talouden tehokkuudesta on Amazon Web Services.

Amazonin toimitusjohtaja Jeff Bezos määräsi kaikki tiimit tarjoamaan rajapinnan kehittämäänsä tietojärjestelmän osaan. Näin kaikkia investointeja voitiin hyödyntää täysimääräisesti. Tarvittava toiminnallisuus oli todennäköisesti jo olemassa yrityksen järjestelmäarkkitehtuurissa, jolloin sitä voitiin hyödyntää API-kutsulla uusia palveluita rakennettaessa. Tämä mahdollisti myös Amazon Web Servicesin syntymisen, kun ylimääräistä kapasiteettia voitiin tarjota pilvipalveluina asiakkaille.

Esimerkki kertoo API-talouden mahdollisuuksista. Amazonilla oli itsellään kapasiteettia ja ohjelmistoja, joita se hyödynsi liiketoiminnassaan. Koska arkkitehtuuri oli rakennettu API-tyyliseksi ja löyhästi sidotuksi, pystyivät kehittäjät hyödyntämään yrityksen sisäisiä järjestelmiä joustavasti. Tämä lähestymistapa mahdollisti myös kapasiteetin myynnin asiakkaille. Elokuussa 2006 Amazon julkaisi Elastic Computing Cloudin, ensimmäisen pilvipalvelunsa. Loppu on historiaa, tänä päivänä Amazon Web Services on miljardibisnes ja pilvimurroksen etujoukoissa.

Suurella osalla yrityksistä ja julkisista organisaatioista on palveluita ja dataa, joita ne voivat hyödyntää hankkiakseen uusia asiakkaita, kilpailuetua tai palvellakseen veronmaksajia.

Sen lisäksi he voivat parantaa omaa sisäistä tehokkuuttaan kohdistamalla resurssit oikeisiin asioihin. API:en avulla tapahtuva datan vapauttaminen hyötykäyttöön ja jo tehtyjen ohjemistoinvestointien uudelleen hyödyntäminen uusissa ratkaisuissa ja palveluissa, on 360 asteen API-taloutta parhaimmillaan

Ymmärtämällä API:en merkityksen niin yrityksen sisäisinä kuin ulkoisina menestystekijöinä, luomme 360 asteen ymmärryksen API-talouteen. Keskittymällä vain ulkoisiin API-rajapintoihin tuotteina, jätämme keskeisen osuuden API-taloutta huomiotta.

Kiinnostuitko? Lue asiasta lisää verkkosivuiltamme. Katso myös kaikki avoimet työpaikat.