20.12.2018Blogi

13 askelta onnistuneisiin integraatio- ja API-hankkeisiin

Solita integraatio-opas

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta integraatio? Ennen kuin itse siirryin työskentelemään integraatioiden parissa, niin sanasta tuli minulle lähinnä mieleen hyvin pistemäinen kahden sovelluksen välisen tiedonvaihdon mahdollistaminen. Integraatioiden maailma on kuitenkin nykyään paljon laajempi ja monipuolisempi, sillä integraatioteknologiat ja -arkkitehtuurit ovat kehittyneet viime vuosina hurjaa tahtia ja integraatio- sekä API-ratkaisut ovat yhä useammin liiketoiminnan kannalta kriittisessä roolissa. Integraatio- ja API-hankkeissa on siksi myös monta kompastuskiveä. Lue uudesta oppaastamme, mitkä ovat 13 askelta onnistuneisiin projekteihin ja miten varmistat tavoiteltujen liiketoimintahyötyjen toteutumisen.

Eri integraatioprojekteissa ja erilaisissa asiakasyrityksissämme työskennellessäni olen havainnut, että parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun eri osapuolilla on ainakin perustiedot nykyaikaisesta integraatio- ja API-kehityksestä sekä niistä integraatioprojektien osa-alueista, jotka ovat parhaan lopputuloksen kannalta keskeisessä roolissa. Myös erilaiset integraatioihin liittyvät käsitteet ovat hyvin abstrakteja ja niitä avaamalla keskusteluista tulee usein huomattavasti hedelmällisempiä. Näin syntyikin idea oppaasta, joka tarjoaa yleiskatsauksen integraatioiden ja API:en maailmaan sekä askelmerkit onnistuneisiin integraatio- ja API-projekteihin.

Aluksi kerromme oppaassa, mitä integraatio tarkoittaa käsitteenä ja minkälaisia integraatioiden toteutustapoja ylipäätään on olemassa. Tämän jälkeen käymme läpi niin sanotut integraatiomallit eli erilaisten integraatioarkkitehtuurien taustalla olevat yhteiset mallit viestien ja datan käsittelyyn. Näiden jälkeen esittelemme yleisellä tasolla integraatioiden ja API:en kehittämiseen käytettäviä teknologioita.

Oppaassa käydään läpi onnistuneen integraatiokehityksen 13 askelta, jotka ovat tutkitusti keskeisessä roolissa integraatio- ja API-projektien onnistumisessa ja parhaan lopputuloksen saavuttamisessa. Nämä askeleet on jaettu neljään eri kategoriaan, jotka ovat

  • organisatoriset tekijät
  • integraatiostrategia, arkkitehtuuri ja projektin hallinta
  • teknologia
  • viestintä ja vuorovaikutus

Toivon oppaan tarjoavan sinulle uutta tietoa integraatioiden ja API:en maailmasta, integraatio- ja API-projektien onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä uusia näkökulmia ja ajatuksia integraatioiden ja API:en tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyen.

Lataa opas tästä

Jos jokin asia jäi askarruttamaan tai haluaisit tietää aiheesta lisää, niin otathan rohkeasti yhteyttä!