YIT

Yhtenäinen data-alusta vie kohti YIT:n dataohjautuvia strategisia tavoitteita

Photo by Artem Labunsky

Suomen suurin rakennusyhtiö ja hankekehittäjä YIT kehittää jatkuvasti datakyvykkyyksiään. Tarkoituksena on parantaa sekä liiketoiminnan dataohjautuvuutta että palveluita asiakkaille ja saada kestävää kilpailuetua erittäin kilpailluilla markkinoilla. YIT:n ja Solitan välinen laaja yhteistyö on vuosien mittaan tuonut YIT:lle todellista liiketoiminnallista arvoa ja tehnyt datasta YIT:n strategisen voimavaran.

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2021 oli 2,9 miljardia euroa. Sillä on 7 000 työntekijää kymmenessä maassa. YIT:n tavoitteena on luoda toimivia ja houkuttelevia kaupunkeja ja elinympäristöjä rakentamalla koteja, julkisia ja liikerakennuksia sekä infrastruktuuria vastuullisesti. YIT on toiminut yli sadan vuoden ajan kehittäen jatkuvasti työtapojaan täyttääkseen ja ylittääkseen nykyiset ympäristöä ja taloudellista tehokkuutta koskevat kriteerit.

Data on strateginen voimavara

YIT:llä on huomattavan paljon dataa kaikista rakennusliiketoiminnan ja -teollisuuden osa-alueista. Näiden tietovarantojen hallinta ja hyödyntäminen on olennaisen tärkeää, jotta YIT voi saavuttaa strategiset tavoitteensa. YIT on luonut vankan perustan datanhallinnalle ja teknologisille valmiuksille. Näin se voi hyödyntää kehittynyttä analytiikkaa ja luoda uusia digitaalisia palveluita, joilla se saa etua kilpailuilla markkinoilla ja voi palvella sekä omaa tiimiään että asiakkaitaan entistä paremmin.

Construction crane

"Hienosta master data -termistä huolimatta tehtävä ei ole hankala – päinvastoin se säästää aikaa."

YIT:n työmaapäällikkö

Laaja yhteistyö arkkitehtuurista teknisten ratkaisujen toteuttamiseen – aina tuottamassa lisäarvoa

Solita on kuuden vuoden ajan auttanut YIT:tä datan hallinnan kyvykkyyksien kehittämisessä. Niissä on otettu suuri harppaus viimeisen 1,5 vuoden aikana, kun prosesseja ja teknologioita on uudistettu laajalti. Solita on ollut mukana uudistuksen kaikissa vaiheissa yrityksen tarpeiden tunnistamisesta kehittämismallien muodostamiseen. Olemme olleet suunnittelemassa myös end-to-end-prosesseja, arkkitehtuureja ja datan hallintarakenteita sekä toteuttaneet ja ylläpitäneet pilvipalvelun teknisiä ratkaisuja. Kaiken keskiössä on ollut arvo liiketoiminnalle, joka on varmistettu alusta alkaen. Ratkaisua on laajennettu liiketoiminta-alueittain.

Vuonna 2021 Solita luokiteltiin YIT:n strategiseksi kumppaniksi.

Tärkeät sidosryhmät mukaan kehitykseen jo varhain

Viimeisimmän kehityshankkeen alkuvaiheissa tehtiin kattava esiselvitys. Siinä selvitettiin liiketoiminnan kannalta kriittisimpien tietovarantojen yhteyttä liiketoimintaan sekä eri tietojen välisiä riippuvuuksia. Tämän ansiosta YIT saattoi ottaa oikeat sidosryhmät mukaan tulevaan kehitystyöhön sekä valita kertyneen datan perusteella oikean tärkeysjärjestyksen ja näin varmistaa onnistuneen toteutusvaiheen. Sidosryhminä olivat muun muassa talousasiantuntijat, projektipäälliköt, työmaapäälliköt ja johto.

YIT valitsi ydintiedon hallintaan modernin Semarchy xDM -alustan. Semarchy xDM -alustalle rakennetut läpinäkyvät ja yhteistyöhön perustuvat tiedonhallintaprosessit ovat koko projektin ajan varmistaneet erinomaisen käyttökokemuksen eri käyttäjäryhmille. Tarpeeton työ ja väärinkäsitykset ovat vähentyneet organisaatiossa merkittävästi ja tehokkuus on parantunut selvästi. Ratkaisu varmistaa tarkkojen, täydellisten ja ajantasaisten tietovarantojen käytettävyyden erilaisissa operatiivisissa ja analyyttisissä käyttötapauksissa.

”Tarpeettomat viivästykset ja virheellisistä tiedoista johtuvat ongelmat voidaan välttää projektin aikana, kun tärkeät tiedot pidetään ajan tasalla. Näitä tietoja ovat vaikkapa projektien suunnitellut aloitus-, lopetus- ja takuuajat. Se auttaa myös käytännön tasolla: kun tärkeät tiedot ovat ajan tasalla, voidaan esimerkiksi varmistaa se, että ostolaskut ohjataan oikealle henkilölle ajoissa. Hienosta master data -termistä huolimatta tehtävä ei ole hankala – päinvastoin, se säästää aikaa sekä minulta että kollegoiltani, koska tietoja ei juurikaan tarvitse selvitellä kyselemällä”, toteaa YIT:n työmaapäällikkö.

Laadukas data auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä

Projektit ja niihin liittyvä data oli itsestään selvä valinta hankkeeseen, koska YIT:n ydinliiketoimintaa tehdään pääasiassa projektimuotoisena. Uusi prosessi tuo luotettavaa dataa lukuisten monialaisten projektien parissa työskentelevien käyttöön. Tämä hyödyttää koko organisaatiota rakennustyömailta aina ylimpään johtoon asti.

”Uusia investointi- ja projektimahdollisuuksia arvioitaessa on ratkaisevan tärkeää ymmärtää nykyisen projektisalkkumme avainluvut ja riskiprofiili. Kun data on aina tarkkaa ja ajan tasalla, voimme aina tehdä perusteltuja päätöksiä, eikä erilaisia ad hoc -raportteja ja -analyysejä tarvita. Tämä parantaa päätöksenteon tehokkuutta ja laatua”, sanoo Samuli Joki, SVP, Investments, Risk Management.

Closeup detail of a yellow construction crane

"Kun data on aina tarkkaa ja ajan tasalla, voimme aina tehdä perusteltuja päätöksiä."

Samuli Joki, SVP, Investments, Risk Management

Ratkaisuun on sisällytetty myös kaikki muut keskeiset data-alueet, esimerkiksi asiakkaat, toimittajat ja työntekijät. Näiden tietojen käyttö on huomattavasti tehostunut kaikilla sidosryhmillä esimerkiksi juridisen yritysrakenteen keskitetyn hallinnoinnin ja jakelun ansiosta. Samalla prosessissa varmistetaan ennakoivasti tietojen oikeellisuus.

”Aiemmin jouduin työssäni keräämään tarvittavat tiedot mm. kaupparekisteristä, YIT:n julkisilta verkkosivuilta, intranetistä ja organisaatiokaavioista. Pyysin lisätietoja myös kirjanpito- ja lakiosastoiltamme. Kun minulla oli kaikki tarvittavat tiedot käsillä, kirjoitin tiedot käsin Exceliin. Jos jostain lähteestä saamissani tiedoissa oli kirjoitus- tai muita virheitä, se vaikeutti ja pitkitti prosessia merkittävästi. Nyt tällaiset ongelmat on ratkaistu”, YIT:n Treasury Expert toteaa.

Datanhallinta on välttämätöntä

YIT ymmärsi jo varhain, että ilman asianmukaista datan hallintaa arvokas tietovaranto muuttuu arvottomaksi. Nykyään useimmilla liiketoiminnan kannalta kriittisillä tietovarannoilla on nimetty omistaja ja vastuullinen kehittäjä. Se varmistaa vastuullisen, liiketoimintalähtöisen datan hallinnan kehittämisen. YIT kehittää datavalmiuksiaan aktiivisesti sekä teknologian että prosessin osalta.

YIT:n Semarchy xDM -alusta yhdistää 13 data-aluetta yhdelle alustalle. Sitä ylläpidetään Azuressa. Tehokas skaalaus, reaaliaikaiset integraatiot sekä verifioitu, laadukas tietoturvaratkaisu varmistavat, että tiedot ovat aina turvassa ja käytettävissä.

Viimeisimmässä hankkeessa Semarchy xDM-alustan rooli oli ratkaiseva. Se mahdollisti uudet toiminnot YIT:n asiantuntijoille ja prosesseille maailmanlaajuisesti.

”Kokonaisuuden kannalta nämä toimet ovat merkittävästi lisänneet YIT:n liiketoiminnan tunnettuutta ja läpinäkyvyyttä – eritoten ne ovat parantaneet päätöksentekokykyä, kun luotettavaa ydintietoa on saatavilla.”
Marjo Viinikka, YIT:n Service Area Manager of Common Platforms

Kuluneen vuoden aikana on tapahtunut digitaalinen harppaus, joka on parantanut pysyvästi tietotyötä tekevien asiantuntijoiden työkykyä. Tulevaisuudessa data ja sen hyödyntäminen on entistä tärkeämpää YIT:n liiketoiminnan ja menestyksen kannalta, ja Solita on ylpeä voidessaan olla mukana tässä kehitystyössä.