Verohallinto

Uusi vero.fi tuo tiedot ja palvelut helposti saataville

Vero.fi on Suomen tunnetuin ja käytetyin julkishallinnon palvelu. Solita uudisti palvelun yhdessä Verohallinnon kanssa. Uudistuksessa panostettiin erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja saavutettavuuteen. Tarvittavat tiedot löytyvät nyt palvelusta helposti, ja palvelu ohjaa niin kansalaiset kuin yritysasiakkaatkin mutkattomasti Verohallinnon sähköisiin asiointipalveluihin.

Verohallinto halusi uudistaa verkkopalvelunsa palvelemaan asiakkaita niin, että he löytävät tarvitsemansa tiedon ja palvelut helposti ja voivat hoitaa asiansa verkossa nopeasti ja mutkattomasti. Tavoitteena oli myös tehostaa suuren sisältömäärän tuotantoa ja hallintaa. Hankkeen myötä palvelun visuaalinen ilme, käyttöliittymä ja toiminnallisuudet uudistuivat ja palvelu siirrettiin Episerver-teknologia-alustalle.

Asiakas palvelun keskiössä

Kilpailutuksessa Verohallinnon kumppaniksi uudistushankkeeseen valittiin Solita. Työ käynnistyi palvelun suunnittelulla niin käyttäjien, sisältöjen kuin arkkitehtuurin ja rajapintojen osalta. Lähtökohtana olivat ennen kaikkea asiakkaiden tarpeet ja tavoite sujuvampaan asiointiin. Henkilö- ja yrityskäyttäjät hakevat tietoa usein satunnaisemmin johonkin tiettyyn tarpeeseen, ja tätä pyrittiin helpottamaan uusilla asiakastilannelähtöisillä tietosivuilla, joilta vastaus etsittyyn kysymykseen löytyisi mahdollisimman vaivattomasti. Koska sivustolla on paljon sisältöä, hakutoiminnallisuuden parantamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota.

Tiedot ja palvelut löytyvät helposti

Uudistuksen myötä asiakkaiden on entistä helpompi löytää tarvitsemansa tiedot. Niin henkilö- kuin yritysasiakkaille keskeisimmät palvelut ovat sivustolla helposti saatavilla. Uudistuksessa vero.fi sai uuden visuaalisen ilmeen ja hakukoneen. Vero.fi:n sisällöistä, ohjeista ja muista teksteistä suurin osa on säilynyt ennallaan, mutta uudessa palvelussa ne ovat selkeämmin esillä.

”Seuraamme palautetta ja kehitämme sivustoa jatkuvasti”, kertoo verkkoviestintäpäällikkö Seniha Cihangir.

Palvelun toteutuksessa huomioitiin myös uusi EU-direktiivi julkisen sektorin toimijoiden verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Solitan asiantuntijat paneutuivat saavutettavuuteen ja auttoivat Verohallintoa tekemään päätökset saavutettavuuden tasosta.

Projektitiimi on ollut aivan uskomaton. Jokainen tiimin jäsen on ollut todella sitoutunut. Olette olleet aivan jäätävän ammattitaitoisia ja teihin on voinut joka käänteessä luottaa.Seniha Cihangir, Verkkoviestintäpäällikkö, Verohallinto

Tiivis yhteistyö tuotti erinomaiset tulokset

Tehdyssä vero.fi uudistuksessa onnistuttiin yhteistyössä erinomaisesti ja palvelu on toiminut julkaisun jälkeen luotettavasti. Onnistumisen takana on Solitan ihmiset.

Verkkoviestintäpäällikkö Seniha Cihangir kuvailee: ”Projektitiimi on ollut aivan uskomaton. Jokainen tiimin jäsen on ollut todella sitoutunut. Olette olleet aivan jäätävän ammattitaitoisia ja teihin on voinut joka käänteessä luottaa. Lyhyellä briiffillä ollaan saatu asiat aina hoidettua ja eteenpäin eli ollaan ymmärretty toisiamme tosi hyvin ja meillä on ollut koko ajan selvä yhteinen suunta. Ja teillä on ollut kunnianhimon taso todella korkealla eli olette ehdottaneet aina vain parempia ratkaisuja, kun mitä olemme edes osanneet pyytää.”

Vero.fi:n kokonaisuudistukseen sisältyi käyttöliittymäratkaisut ja toiminnallisuudet, visuaalinen ilme, suunnittelu, määrittely ja toteutus, sisällön migraatio, rajapinnat kansallista palveluväylää varten sekä käyttäjien koulutus.

Tutustu vero.fi-palveluun

Tulokset

  • Vero.fi-sivuston kokonaisuudistus
  • Tarvittavat tiedot ja palvelut asiakkaille helpommin saatavilla
  • Sujuvampaa ja nopeampaa asiointia verkossa
  • Tehokkaampi sisällöntuotanto

Teillä on ollut kunnianhimon taso todella korkealla eli olette ehdottaneet aina vain parempia ratkaisuja, kun mitä olemme edes osanneet pyytää.Seniha Cihangirverkkoviestintäpäällikkö, Verohallinto

Solitan rooli

  • Visuaalinen suunnittelu
  • Toteutus
  • Ylläpito ja jatkokehitys

Teknologiat

  • Episerver

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lauri Helenius

Director, Public Business

lauri.helenius@solita.fi

040 5294 354