Maanmittauslaitos

Tietojärjestelmän uudistaminen

Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Se sisältää tietoja mm. lainhuudoista ja kiinnityksistä, ja se toimii esimerkiksi pankkien luotonannon perusteena. Uudistimme järjestelmän kirjaamisosan sekä muita järjestelmiä tukemaan paremmin lakimuutoksessa Maanmittauslaitokselle siirtyneitä tehtäviä sekä kiinteistökaupan siirtymistä verkkoon.

Maanmittauslaitos vastaa maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä lainhuudoista ja kiinnityksistä. Tietoja tarvitsevat niin yksityishenkilöt, yritykset kuin koko yhteiskunta. Maanmittauslaitoksella (MML) oli tarve uusia 30 vuotta vanha, teknisesti vanhentunut kiinteistötietojärjestelmä. Hankkeen taustalla oli vuonna 2007 voimaan astunut lakimuutos, jonka myötä lainhuuto- ja kiinnitysasioiden kirjanpitovelvollisuus siirtyi käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle. Myös kiinteistökaupan ennakoitiin siirtyvän verkkoon, mikä edellytti ajanmukaista ja luotettavasti toimivaa kirjaamisrekisteriä.

Uudistuksessa sähköistettiin kaikkien Suomen kiinteistöjen tiedot.

Jättihanke vei suomalaisten kiinteistöjen tiedot uudelle aikakaudelle

Kilpailutuksen voittaneen Solitan tehtävänä oli kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan, KIRREn, uusiminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpitämiseksi. Rekisterissä hallinnoidaan tietoja muun muassa lainhuudoista, kiinnityksistä sekä vuokra-, tie- ja vesioikeuksista. Se on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä ja sisältää tietoja, jotka toimivat esimerkiksi pankin luotonannon perusteena.

Uudistuksessa sähköistettiin kaikkien Suomen kiinteistöjen tiedot. Järjestelmää rakennettiin melkein kolme vuotta. Haastavaa projektissa oli tiedon siirtäminen vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään, sillä järjestelmät ja niiden kirjaamistavat olivat hyvin erilaisia. Lisäksi tarvittiin syvällistä ymmärrystä Maanmittauslaitoksen prosesseista ja lainsäädännöstä.

Kirjaamisrekisterin uudistamisen yhteydessä Solita toteutti osaksi uutta kokonaisuutta myös muita järjestelmiä kuten asiakasrekisterin, muutostietopalvelun sekä ajastuspalvelun.

Uudistuksessa sähköistettiin kaikkien Suomen kiinteistöjen tiedot.

Uusi kirjaamisrekisteri tuo säästöjä

Uusi kirjaamisrekisteri helpottaa ja tehostaa toimintaa. Se mahdollistaa muun muassa asioiden kertaalleen kirjaamisen, toimintojen automatisoinnin sekä asiakkaiden sähköisen asioinnin ja itsepalvelun verkkopalveluiden kautta.Merkittävä muutos on myös paperiarkistosta luopuminen; tähän asti paperia on syntynyt 200 hyllymetriä vuodessa Jyväskylässä sijaitsevaan arkistoon.

Kirjaamisrekisteri otettiin käyttöön toukokuussa 2013.

Tulokset

 • Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan, KIRREn, uudistaminen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpitämiseksi
 • Mahdollistaa asioiden kertaalleen kirjaamisen ja tehostaa työtä
 • Kirjaamisasioita käsiteltiin vuonna 2014 yli 230 000 kpl
 • Automatisoi toimintoja ja vähentää manuaalista työtä sekä virheiden määrää
 • Paperiarkistosta, johon vuosittain syntyi 200 hyllymetriä paperia, voitiin luopua
 • Mahdollistaa asiakkaiden sähköiset asiointipalvelut
 • Tukee kiinteistökaupan siirtymistä verkkoon

Solitalla on kyky kuunnella asiakasta ja tarttua asioihin muuttuvissa tilanteissa. Olemme toteutukseen erittäin tyytyväisiä.Arvo KokkonenPääjohtaja, Maanmittauslaitos

Solitan rooli

 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuvat palvelut
 • Ylläpito

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lauri Helenius

SVP, Strategic Accounts, Finland

[email protected]

+358 40 5294 354