Laattapiste

Tehoja liiketoimintaan uudesta verkkopalvelusta

Laattapiste tarjoaa kylpyhuonetuotteiden ja rakennusmateriaalien laajan valikoiman lisäksi sekä kuluttajille että yrityksille kattavat palvelut kylpyhuoneremontteihin ja projektikohteisiin. Asiakkaiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon Laattapiste on lähtenyt uudistamaan sähköiset palvelunsa yhteistyössä Solitan kanssa. Solitan suunnittelemista ja toteuttamista palveluista ensimmäisenä on julkaistu uusi laattapiste.fi verkkopalvelu sekä tuotetiedonhallinnan ratkaisu.

Liiketoiminnan tavoitteet uudistuksen lähtökohtana

Uudistuksen lähtökohtana Laattapisteellä oli selkeästi liiketoiminnan tehostaminen. Ilman keskitettyä tuotetiedonhallintaa laajaa tuotevalikoimaa ylläpidettiin erinäisissä exceleissä ja toiminnanohjausjärjestelmässä. Myyntiin, tuotteistukseen ja tuotetiedon hallintaan kului aivan liikaa aikaa, eivätkä tuotetiedot olleet välttämättä ajantasaisia kaikissa käytetyissä kanavissa ja aineistoissa.

Verkkopalvelun osalta tilanne oli myös ajautunut melko hankalaksi. Olemassa olevan laattapiste.fi verkkopalvelun sisällöntuotanto oli aivan liian kankeaa, teknologia vanhentunutta ja kehitys olematonta. Halutun kaltaisen sisällön tuottaminen ja kampanjointi työlästä tai mahdotonta. Laattapiste päätti uudistaa palvelun kokonaisuudessaan.

Teknologia taipuu myös tulevaisuuden tarpeisiin

Laattapiste kartoitti runsaasti erilaisia teknologioita uusien palveluiden mahdollistamiseksi. Tarjouspyynnössä pyrittiin kuvaamaan tahtotilaa tiukasti määritellyn ratkaisun sijaan ja jätettiin näin tilaa kumppanin omalle näkemykselle. Julkisen verkkosivuston lisäksi laattapiste.fi-palvelu tulee myöhemmin sisältämään myös verkkokaupan ja laajan asiointipalvelun, joten nämä otettiin huomioon teknologiavalintaa tehtäessä.

Verkkopalvelu päätettiin toteuttaa Episerverillä, joka mahdollistaa edistyksellisen sisällöntuotannon ja verkkokaupan kiinteästi osana samaa helppokäyttöistä palvelua. Tuotetiedon hallinnan helpottamiseksi päätettiin keskittää se InRiver PIM-järjestelmään, joka mahdollistaa helpon tuotetiedon rikastamisen sekä automaattisen julkaisemisen useaan eri kanavaan.

Ei vain yksi projekti, vaan näkemys kokonaisuudesta

Ennen toteutusta kartoitettiin liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeita konseptoinnilla.

”Haimme nimenomaan kumppania, emme vain yhden projektin toimittajaa. Siksi panostimme erityisesti hyvän tiimin löytämiseen. Valitsimme kumppaniksemme Solitan, joka pystyi tarjoamaan valittujen teknologioiden korkean osaamisen lisäksi myös palveluiden suunnittelun ja ylläpidon. Haastavassa projektissa tämä on osoittautunut kyllä hyväksi ratkaisuksi”, digipäällikkö Joonas Tammisto Laattapisteeltä kertoo.

Uusi laattapiste.fi sisältää laajan tuote- ja palveluvalikoiman ja monipuolisen tuotehaun, joka palvelee asiakkaiden lisäksi myös Laattapisteen omia asiantuntijoita. Yksittäisten tuotteiden esittelyn sijaan on pyritty esittelemään kokonaisuuksia ja ratkaisuja niin esimerkkikuvien kuin referenssikohteiden kautta. Konseptointityön osana tehtiin kuluttaja- ja ammattilaisasiakkaiden haastattelut, joiden päälöydökset toteutettiin sivustolle. Molemmat ryhmät kaipasivat erityisesti kuvia tuotteista käytössä ja kuvia Laattapisteen toteuttamista kohteista kodeista julkisiin tiloihin. Sivustolle suunniteltiin ja toteutettiin myös ajanvarauspalvelu, jonka kautta asiakkaat voivat helposti varata ajan suunnittelutapaamiseen.

Valitsimme kumppaniksemme Solitan, joka pystyi tarjoamaan valittujen teknologioiden korkean osaamisen lisäksi myös palveluiden suunnittelun ja ylläpidon. Haastavassa projektissa tämä on osoittautunut kyllä hyväksi ratkaisuksiJoonas Tammisto, digipäällikkö, Laattapiste

Avoin yhteistyö onnistumisen avaimena

Projektimalliksi valittu ketterän kehityksen Scrum viikon kehityssprintteineen osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Solitan ja Laattapisteen asiantuntijat ovat muodostaneet tiiviin ketterän kehityksen tiimin, joka on projektin aikana hitsautunut hyvin yhteen. Kehitystä on tehty nimenomaan yhteistyönä, siten, että haasteista on puhuttu avoimesti ja ratkaisuhakuisesti.

”Projektissa on erityisesti tuotetiedon hallinnan osalta ollut lukuisia haasteita Laattapisteen varsin mittavan ja monipuolisen tuotevalikoiman johdosta. Osaava tiimi ja molemmin puolinen luottamus ovat kuitenkin aina riittäneet haasteiden selättämiseen. Tällä porukalla on hyvä jatkaa töitä myös eteenpäin”, Tammisto kuvailee.

Uusi laattapiste.fi-palvelu kerännyt kiitosta

Tuoreen laattapiste.fi:n ensimmäiset palautteet ovat olleet kannustavia. Palvelu on kerännyt kiitosta muun muassa raikkaasta ilmeestään ja erinomaisesta suorituskyvystä laajasta tuotevalikoimasta huolimatta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä uuteen verkkopalveluun. Tavoitetasomme on kova ja meillä on toki edelleen runsaasti ajatuksia sivuston jatkokehittämiseksi. Valittu Episerver-teknologia on osoittautunut hyväksi valinnaksi ja tarjoaa nyt vahvan pohjan jatkuvalle kehittämiselle”, Tammisto kertoo.

Tulokset:

  • Tuotetiedon hallinta tehostunut huomattavasti
  • Tuotetieto on yhdenmukaista ja ajantasaista kaikissa kanavissa
  • Tavoitteiden mukaisen sisällön julkaisemine verkkopalvelussa on helppoa
  • Jatkuva palvelun optimointi mahdollista
  • Palvelun laajentaminen suunnitellun roadmapin mukaisesti on suoraviivaista

”Olemme erittäin tyytyväisiä uuteen verkkopalveluun. Valittu Episerver-teknologia on osoittautunut hyväksi valinnaksi ja tarjoaa nyt vahvan pohjan jatkuvalle kehittämiselle”
Joonas Tammisto, Laattapiste

Teknologiat

  • Episerver CMS + Commerce
  • inRiver PIM

Solitan rooli

  • Konseptisuunnittelu
  • Toteutus
  • Ylläpito ja jatkuvat palvelut