Taitoa

Taitoa vie kunnat tiedolla johtamisen aikakauteen

Taitoa on kunta-alan suurin valtakunnallinen toimija, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita omistajinaan toimiville kunnille. Taitoalle tehdyn informaationhallinnan kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena oli mahdollistaa täysin uuden palvelun kehittäminen Taitoan asiakkaille. Nyt kunnille on tarjolla uusia palveluratkaisuja, joiden avulla kunnat voivat siirtyä tiedolla johtamisen aikakauteen ja kehittää palvelujaan vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita.

Case kuntien Taitoa informaationhallinta kokonaisarkkitehtuuri logo

Hankkeen alussa Solita lähti yhdessä asiakkaan kanssa miettimään, miten Taitoa pystyy kehittämään tarjoamaansa siten, että se palvelee omistajaorganisaatioitaan aiempaa paremmin. Lähtökohtana oli täysin uuden palvelun kehittäminen Taitoalle uuteen toimintaympäristöön, jotta Taitoa pystyy tarjoamaan asiakkailleen eli kunnille tiedolla johtamisen ratkaisuja.

Informaationhallinnan kokonaisarkkitehtuuria tarvittiin, jotta Taitoa kykeni yksinkertaistamaan informaationhallinnan prosessiaan ja varmistamaan, että asiakkaat saavat laadukasta palvelua ja oikeanlaisia lopputuotteita. Kokonaisarkkitehtuurin määrittelyn perusteella pystytettiin tarvittava infra sekä kaikki muu palveluiden tuottamisen vaadittava.

Tiedon tarve kunnissa kasvaa

Taitoan kehitysjohtaja Sari Kujalan mukaan kunnat ovat hyvin pitkälti perustaneet oman toimintansa ja palvelujen tarjoamisen puhtaasti kuntien hallinnossa tuotettuun taloustietoon. Kuntien rooli on kuitenkin muuttumassa, ja tiedon tarve ja sen hyödyntäminen kunnissa kasvaa. Jotta kunnat pystyvät suunnittelemaan ja kehittämään kuntalaisille suunnattuja palvelujaan, tarvitaan myös tietoa kuntien omien järjestelmien ulkopuolelta.

Visionamme oli rakentaa tiedon ekosysteemi, jossa pystytään monipuolisesti tuottamaan asiakkaillemme tietoa eri lähteistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme sellaisia palveluratkaisuja, jotka mahdollistavat monipuolisen tiedon hyödyntämisen tulevaisuuden kuntien elinvoimaisuuden kehittäjänä.

Luotu informaationhallinnan kokonaisarkkitehtuuri on nykyaikainen, ja se mahdollistaa uusimpien teknologioiden ja liiketoimintamallien käytön. Informaationhallinnan kokonaisratkaisussa pidettiin tärkeänä, että Taitoalla on tarvittaessa mahdollisuus vaihtaa teknologiaa. Toteutus tehtiin pilviratkaisuna, jossa sekä laitteistot ja palvelut tulevat pilvestä. Näin saatiin aikaan skaalautuvuus ja kustannustehokkuus.

Informaatiohallinnan kokonaisarkkitehtuurilla mahdollistettiin täysin uuden palvelun kehittäminen Taitoan asiakkaille. Uudenlainen tietojohtaminen on kunnille nyt mahdollista.

Uudenlaista tietojohtamista kuntiin

Huolellisesti luodun informaationhallinnan kokonaisarkkitehtuurin ansiosta Taitoan tiedon ekosysteemi Saagan pystytykseen meni vain puoli vuotta.

”Mursimme myytin siitä, että tietojärjestelmien käyttöönotto on pitkä ja kallis prosessi.  Asiakkaiden kanssa tehdyt käyttöönotot ovat olleet nopeita ja alkuperäisen tavoitteen mukaisia”, Sari Kujala toteaa ja haluaa samalla kiittää Kotkaa ja Saloa edelläkävijyydestä sekä kehittämisideoista.

Asiakkailta saatu palaute on ollut kiittävää. Nyt Taitoa pystyy tarjoamaan asiakkailleen eli kunnille niiden tarvitsemaa palvelua. Kunnat voivat suunnitella ja kehittää palvelutarjontaansa tehokkaammin hyödyntämällä eri lähteistä tulevaa tietoa monipuolisesti.

Sari Kujala kiittelee Solitan asiantuntijoita sparrauksesta, näkemyksestä ja rohkeasta otteesta. Solitan asiantuntijat lähtivät aidon asiakaslähtöisesti ratkaisemaan tehtävänasettelua.

Solitan asiantuntijoiden kanssa keskustellessamme vahvistui käsityksemme, että visiomme on mahdollista toteuttaa. He kuuntelivat ja rohkaisivat meitä, jotta uskaltauduimme tarkastelemaan asiaa isosti. Hanke oli meille samalla oppimiskokemus.

Taitoalle oli tärkeää löytää projektiin juuri oikea yhteistyökumppani. Solita valikoitui kumppaniksi referenssiensä perusteella – Solitalla oli kokemusta Taitoan asiakaskentästä, avoimen datan hyödyntämisestä sekä niistä teknologioista, joista Taitoalla ei ollut tuntemusta.

Saimme Solitalta kokonaan uusia ajatuksia ja ideoita, minkä lisäksi he kehittivät ajatuksiamme konkretiaksi.

Tulokset

  • Luotiin informaationhallinnan kokonaisarkkitehtuuri.
  • Mahdollistettiin täysin uuden palvelun kehittäminen asiakkaille.
  • Voitiin luoda täysin uudenlainen kunnille suunnattu tiedon ekosysteemi.
  • Palvelun avulla voidaan yhdistää monista lähteistä tulevaa tietoa monipuolisesti.
  • Kunnat voivat suunnitella ja kehittää palvelutarjontaansa tehokkaammin.

Solitalla oli kokemusta ja näkemystä, minkä vuoksi Taitoan palvelusta tuli parempi kuin aluksi odotettiin.Sari Kujalakehitysjohtaja, Taitoa

Solitan rooli

  • Sparraus
  • Konsultointi
  • Toteutus

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Joni Ojamäki

Director, Analytics

[email protected]

045 1300 269