Fingrid

Taidokkaalla toteutuksella tavoitteisiin

Suomen kantaverkkoa hallinnoiva Fingrid tarvitsi uutta voimaa viestintäänsä. Verkkosivut kaipasivat kipeästi uudistusta ja sisällönhallinta piti päivittää ketterämpään järjestelmään. Työhön ryhdyttiin nopeasti ja päämäärätietoisesti: Lean-menetelmät ja erinomainen tiimin sisäinen yhteistyö tekivät toteutuksesta todellisen verkkopalvelu-uudistuksen taidonnäytteen. Lopputuloksena syntyi uusi Fingrid.fi -verkkopalvelu.

Tuotanto oli koko projektin ajan äärimmäisen nopeatempoista ja kustannustehokasta, ja tiimi keskittyi jatkuvasti vain oleelliseen – projektissa ei tehty mitään turhaa.

Lähtökohta ja tavoitteet

Virtaviivaisempaa verkkoviestintää

Fingrid on suomalainen kantaverkkoyhtiö, jonka ensisijaisia tehtäviä ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Vuoden 2017 alussa edessä oli haaste: oli aika muuttaa verkkosivujen viestintä virtaviivaiseksi ja sujuvaksi.

Viestinnän kompastuskivenä oli vanha sisällönhallintajärjestelmä, jonka tilalle etsittiin paremmin toimivaa ratkaisua. Siinä, missä aiempi jähmeäksi koettu sisällönhallintajärjestelmä lähinnä hankaloitti verkossa tiedottamista, uuden järjestelmän toivottiin nopeuttavan sisällöntuotantoa ja mahdollistavan ripeän julkaisemisen.

Samalla Fingrid halusi saada uusitun yritysilmeensä laajemmin esille verkossa. Tämä ei tarkoittanut pelkkää värien tuomista graafisesta ohjeistosta, vaan koko Fingridin brändin piti herättää henkiin verkkosivuilla: mielikuvien, brändin visuaalisen näyttävyyden ja palvelualttiuden tuli välittyä sivuilta käyttöliittymän ja tehokkaan tiedon löytämisen kautta.

Piti myös muistaa, että Fingridin verkkopalvelun ensisijainen tavoite on tiedottaa yrityksen tehtävistä sekä toimia työvälineenä Fingridin henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Palvelun sivuista osa on alan ammattilaisten käytössä päivittäin. Elämyksellisyys ei siis voinut olla Fingridin kaltaiselle vastuulliselle konsernille verkkopalveluiden ensisijainen tavoite, vaan luotettavuus, palvelukyky ja kyky tehokkaaseen ja nopeaan viestintään.

Toteutus

Miksi Fingrid.fi on Suomen paras verkkototeutus?

Fingrid.fi-sivuston uudistus toteutettiin Lean-toimintamallilla yhdessä Solitan asiantuntijatiimin kanssa. Toteutusmenetelmästä ja sujuvasta yhteistyöstä johtuen tuotanto oli koko projektin ajan äärimmäisen nopeatempoista ja kustannustehokasta. Tavoiteorientoitunut ja yhteen hiileen puhaltava tiimi keskittyi jatkuvasti vain oleelliseen, eikä projektissa tehty mitään turhaa. Näillä lähtökohdilla saavutettu yhteistyö oli poikkeuksellisen hedelmällistä – ohessa kahdeksan syytä työn onnistumiselle.

#1: Sisällöntuotantoa projektin alkumetreiltä alkaen

Lean-toteutuksessa priorisoitiin ensimmäiseksi asiat, jotka vaikuttavat sisällöntuotantoon. Näin pohja oli nopeasti asiakkaan hyödynnettävissä ja sisällöntuotanto voitiin aloittaa Azuren väliaikaiseen ympäristöön heti työn alussa eikä vasta työn valmistuttua.

Väliaikaisen ympäristön etuja:

 • Uudet muutokset voitiin esitellä ja testata välittömästi. Tästä oli erityisesti hyötyä, kun valitulla työmallilla kehityskohteita syntyi päivittäin.
 • Lopullista sisältöä voitiin alkaa toteuttaa heti niiltä osin kuin toiminnot ovat valmiit.
 • Ylläpitokustannukset pysyivät minimaalisina.
 • Sovellusasennukset ja testit onnistuvat täysin automatisoidusti.

Palvelun toiminnallisuuksia kehitetään edelleen laajentaen olemassa olevaa. Kertaalleen tehty työ pysyy tallella uuden pohjana, eikä mene hukkaan. Parannus- ja laajennusehdotuksia syntyy julkaistujen toiminnallisuuksien käytön kautta ja seuraamalla niiden analytiikkaa.

#2: Merkittävää sujuvuutta päivittämiseen

Uusien nettisivujen myötä viestinnän päivittäinen työ on nopeutunut ja helpottunut merkittävästi, sillä uusien sivujen luominen on sujuvaa ja helppoa, turhat välivaiheet on karsittu pois.

Muun muassa lehdistötiedotteiden julkaisua on yksinkertaistettu: aiemmin ne julkaistiin ensin tiedotteen jakelupalvelussa ja sen jälkeen vasta yhtiön verkkosivuilla, joilloin työ tehtiin kahteen kertaan. Nykyisin lehdistötiedotteet julkaistaan suoraan julkaisujärjestelmässä ja uutiset tulevat näkyviin yhtiön sivustolle suoraan tiedotteiden lähetysalustalta.

#3: Ammattilaisinformaatio kuluttajien saataville ja ymmärrettäväksi

Uusi palvelu toteutettiin entistä kuluttajalähtöisemmästä näkökulmasta, mikä tarkoitti esimerkiksi informaatiografiikan lisäämistä sivustolle ja termistön aukaisemista.

Vaikka palvelun suurimpana käyttäjäryhmänä ovat edelleen energia-alan ammattilaiset, aiheesta kiinnostuneiden amatöörien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Tästä johtuen esimerkiksi sivuston suosituin sisältö, sähköjärjestelmän reaaliaikainen tila ja näkymä, suunniteltiin alusta alkaen uudelleen dashboardiksi, jota katsomalla käyttäjä saa nopeasti kokonaiskuvan sähköjärjestelmän tämänhetkisestä tilasta.

Lisäksi selvisi, että usealla uudistusta varten haastatellulla asiakkaalla kyseinen näkymä oli henkilökohtaisena aloitussivuna selaimessaan.

#4: Lohkojärjestelmä helpottaa hallintaa

Episerver-julkaisualustalla on useita työkaluja, jotka helpottavat sivuston ylläpitäjän ja käyttäjän työtä.

 • Henkilölohkot tarkoittavat, että sisällöntuottajan tarvitsee luoda yhteystietolohko vain kerran.
 • Lohkoissa oleva tieto on käytettävissä kaikkialla sivustolla.
 • Tekstin voi tuoda Episerveriin suoraan, eikä erillistä menneen maailman Notepad-kikkailua tarvitse tehdä.
 • Sisällöntuotannolle erittäin suuri helpotus on kuvien resizer-toiminto, jolloin kuvien kokoa ei tarvitse muuttaa ennen tallentamista, vaan toiminto hoitaa kuvat oikeassa koossa erikokoisiin päätelaitteisiin.

”Sanoisin, että Epi helpottaa sivuston visuaalisen ilmeen tasalaatuisuutta. Lisäksi tiedostojen ja kuvien vieminen on aiempaa helpompaa; raahaaminen hakemisen sijaan nopeuttaa ja helpottaa kummasti.”, Marjaana Kivioja, viestintä- ja tiedonhallintapäällikkö, Fingrid

#5: Automatisaation järkevä käyttö

Uudistuksessa panostettiin automatiikan lisäämiseen käyttämällä automaattista julkaisemista kaikessa, missä sitä pystyi hyödyntämään. Nyt kaikki palvelun kuvaajien data haetaan Fingridin tarjoamasta avoimen datan palvelusta, kun vanhalla sivustolla datan visualisointiin käytetyt kuvaajat luotiin palvelinpäässä kuvina. Näiden käytettävyys oli varsin heikko etenkin mobiilissa, eikä tarkkojen arvojen lukeminen ollut mahdollista kuin silmämääräisesti arvioimalla.

Tärkeä pääpaino olikin datan visualisoinnin parannuksessa. Ratkaisuksi toteutettiin datan dynaaminen visualisointi näyttävillä kuvaajilla, jotka sallivat arvojen lukemisen helposti ja vapaasti. Tästä ovat esimerkkinä tuulivoiman tuotannon kuvaaja, sekä sähkön kulutuksen ja tuotannon vuorokausiennusteet.

Samoin Sähköjärjestelmän tila -sivusta tehtiin näyttävämpi ja lähes reaaliajassa automaattisesti päivittyvä. Aikaisempi toteutus sisälsi vain staattiset lukuarvot. Voit tutustua uuteen Sähköjärjestelmän tila -sivuun tästä.

#6: Avointa dataa palveluna

Sähköjärjestelmän tila ja graafiset kuvaajat käyttävät nyt hyödykseen Fingridin Avoin Data -palvelua. Yhtenäinen rajapinta ja dokumentoidut muuttujat tekevät datan noutamisesta tehokasta ja nopeaa. Yhdellä palvelulla vältettiin useiden eri integraatiototeutusten yhteenliittäminen ja ylläpitäminen.

Yhtiön verkkosivujen käyttäjämäärät saattavat kasvaa nopeastikin isoiksi. Tällaisia piikkejä on syntynyt aiemmin mm. sähkön riittävyystilanteissa. Tuolloin käyttäjämääriä on saattanut olla sivustolla kymmenkertainen määrä normaalista. Uusi sivusto on rakennettu kestämään aiempaa sivustoa paremmin hetkellisiä käyttäjäpiikkejä.

Uusi Fingrid.fi parantaa lisäksi sivuston yleistä käyttökokemusta aiemmasta mm. selkeyttämällä sivuston sisältöteemoja ja viestintää, sekä tarjoamalla entistä ajankohtaisempaa tietoa voimajärjestelmän tilasta ja Fingridin hankkeista.

 

 • 35

  erilaista graafista kuvaajaa

 • 2000

  katselua päivässä Sähköjärjestelmän tilassa

#7: Toimiva tietoturva minimoi uhat

Fingrid on yksi suomalaisista yrityksistä, johon kohdistuu merkittävä tietoturvauhka. Sivusto suunniteltiin turvalliseksi, koska määrittelyssä tunnistettiin, että yhtiön sivusto voi olla hyökkäysten kohteena. Sivusto auditoitiin tiukkien ehtojen mukaisesti, jotka se myös läpäisi.

#8: Ei customia huvin vuoksi – toteutuksen tunnit hyötykäyttöön

Fingridin verkkopalvelua toteuttava tiimi pyrki täyttämään havaitut tarpeet hyödyntämällä mahdollisimman paljon Episerver-alustasta löytyviä valmiita ratkaisuja. Näin vältettiin sortumasta verkkopalveluiden yleiseen sudenkuoppaan, jossa tehdään custom-ratkaisuja vain sen takia, että suunnittelija on piirtänyt jotain tietyllä tavalla. Tämä varmisti sen, että toteutuksen työ voitiin keskittää kaiken tekemisen osalta sinne, missä se palveli eniten arvon tuotantoa asiakkaalle ja loppukäyttäjille.

“Omien mokien korjaaminen onnistuu vaivatta: tänään poistin vahingossa yhden sivun, ja sen palauttaminenkin onneksi onnistui helposti. Jos tyytyväisyyttä kysyttäisiin uudelleen puolen vuoden kuluttua, lista voisi olla ihan toisennäköinen. Koko ajan oppii käyttämällä lisää. Olen niin innostunut tästä uudesta sivustosta!”, Marjaana Kivioja, viestintä- ja tiedonhallintapäällikkö, Fingrid

Tulokset

 • Sisällöntuotanto voitiin aloittaa heti projektin alkumetreillä
 • Korkea auditoitu tietoturva
 • Äärimmäisen nopea sivusto huolimatta video- ja kuvamateriaalista
 • Nopeat ja selkeät infografiikat rajapinnasta
 • Laajempi käyttäjäkunta toteutuneen helppokäyttöisyyden ansiosta

Solitan rooli

 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkokehitys ja ylläpito