Matkahuolto

Suomen vanhin liikenteen alustapalvelu loi nahkansa

Matkahuolto, suomalainen bussiliikenteen palvelu- ja markkinointiyritys, halusi rakentaa digikyvykkyyttään sekä luoda perustan uudenlaiselle liiketoiminnalle ja kehittyneemmälle analytiikalle. Solita on auttanut Matkahuoltoa rakentamaan moderneja pilvipohjaisia data- ja analytiikkaratkaisuja eri liiketoimintojen käyttöön vuodesta 2020 lähtien. Matkahuollon tavoitteet on saavutettu täysin pilvipohjaisella SaaS-teknologiakokonaisuudella. Datan kehitys- ja operointiratkaisuna toimii Solitan Agile Data Engine, joka takasi projektille erittäin nopean liikkeellelähdön: jo muutamassa viikossa ratkaisu tuotti arvoa Matkahuollon liiketoiminnalle.

Lähes 90-vuotias Matkahuolto on suomalaisten bussifirmojen omistama palvelu-, markkinointi- ja myyntiyhtiö, jonka avulla ihmiset ja paketit liikkuvat helposti ja nopeasti Suomen joka kolkkaan. Digitalisaation myötä aikataulut, lipunmyynti sekä pakettien lähettäminen ja vastaanottaminen ovat siirtyneet vauhdilla mobiilisovelluksiin, joiden keskiössä on data.

Tulokset:

  • Modernien pilvipohjaisten data- ja analytiikkaratkaisujen ansiosta koko organisaatio toimii nyt dataohjautuvasti
  • Matkahuolto on saanut uusia näkökulmia yhtiön toiminnan suunnittelemiseen ja johtamiseen datan avulla
  • Helppokäyttöisen visuaalisen analytiikan ansiosta uudet käyttäjäryhmät ovat löytäneet datasta uusia puolia
  • Matkahuollon kumppanit hyötyvät skaalautuvan data- ja analytiikkaratkaisun päälle rakennetuista palveluista
  • Dataa voidaan jatkohyödyntää monipuolisesti eri ympäristöissä
  • Ratkaisu tukee kattavasti myös tulevia tarpeita ja käyttötapauksia

Data liiketoiminnan ytimessä

Matkahuolto on kehittänyt voimakkaasti digitaalisia palveluja ja digikyvykkyyttä liiketoiminnassaan 2019 lähtien.

”Alusta asti oli selvää, että datan kerääminen ja analysointi on keskeinen osa liiketoimintaa ja digitaalisten palvelujen kehittämistä. Oikeanlaisen datakyvykkyyden rakentaminen oli yksi keskeisistä Matkahuollon digikyvykkyyden kulmakivistä. Perinteisen tiedolla johtamisen lisäksi oli tavoitteena luoda perusta uudenlaiselle liiketoiminnalle ja kehittyneemmälle analytiikalle”, Mika Rajanen, Matkahuollon ICT- ja digijohtaja summaa.

Vuodesta 2020 lähtien Solita on auttanut Matkahuoltoa rakentamaan moderneja pilvipohjaisia data- ja analytiikkaratkaisuja eri liiketoimintojen käyttöön. Uudenlaiset kyvykkyydet ovat nopeasti muuttaneet sitä, miten yhtiö suunnittelee ja johtaa toimintaansa.

”Valitsimme Solitan oikeanlaisen data- ja teknologiaosaamisen takia, joka oli erityisen tärkeää uuden kyvykkyyden rakentamisessa”, Mika Rajanen kertoo.

Iso osa muutosta on, että dataohjautuvuudesta on tehty kaikkien, ei vain johdon tai analyytikkojen asia. Ratkaisut on tuotu mahdollisimman lähelle kaikkia matkahuoltolaisia. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että ratkaisuja on rakennettu konkreettisten käyttötapausten pohjalta yhdessä koko henkilöstön kanssa. Näin on varmistettu, että kaikesta kehityksestä syntyy aitoa arvoa liiketoiminnalle.

”Aiemmin dataratkaisujen roolina oli tuottaa kerran kuukaudessa raportti siitä, miten bisnes pyörii. Nyt data on uinut liiketoiminnan ytimeen: seurannan sijaan sillä pyöritetään ja jopa luodaan uutta bisnestä”, Jani Kemppainen, Matkahuollon Head of Business Intelligence and Analytics, valottaa muutosta.

Lisäksi on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että ratkaisuja voi käyttää matalalla kynnyksellä.

”Pidän erittäin tärkeänä, että olemme saaneet helppokäyttöisen visuaalisen analytiikan kaikkien käyttöön. Vaikka ratkaisuilla tehdään myös perinteistä raportointia, on suurimmat hyödyt saatu siitä, kun uudet käyttäjäryhmät ovat löytäneet datasta näkökulmia, joita aiemmin kukaan ei ole ymmärtänyt etsiä”, Kemppainen jatkaa.

Datapalveluita myös kumppaneille

Matkahuollon data-alustalle on tuotu laajasti erilaisia datalähteitä, liittyen muun muassa liikennöintiin, lipunmyyntiin ja kuljetuksiin. Näiden datojen päälle on rakennettu erilaisia sisäisiä raportteja ja analytiikkatyökaluja niin johdon kuin muidenkin henkilöstö- ja sidosryhmien käyttöön. Datan hyödyntämisestä on tullut osa päivittäistä työtä.

Matkahuolto ei kuitenkaan ole tyytynyt pelkkään sisäiseen kehitykseen, vaan alusta asti mukana on ollut myös yrityksen alustamainen luonne – miten Matkahuolto voisi palvella laajaa verkostoaan myös digitaalisessa maailmassa.

”Kun useat eri toimijat käyttävät ja jalostavat dataa, syntyy dataekosysteemi jossa kaikki osapuolet hyötyvät”, avaa Kemppainen Matkahuollon ajattelua.

"Pidän erittäin tärkeänä, että olemme saaneet helppokäyttöisen visuaalisen analytiikan kaikkien käyttöön."Jani Kemppainen, Head of Business Intelligence and Analytics, Matkahuolto

Joustava teknologiakokonaisuus

Teknologisesta näkökulmasta Matkahuollon data- ja analytiikkaratkaisussa pyrittiin ketteryyteen, skaalautuvuuteen ja kustannustehokkuuteen. Nämä tavoitteet saavutettiin täysin pilvipohjaisella SaaS-teknologiakokonaisuudella. Datan kehitys- ja operointiratkaisuna toimii Solitan Agile Data Engine.

”Kokonaisuus toimii saumattomasti ja luotettavasti yhteen. Solitan ADE takasi erittäin nopean liikkeellelähdön projektille: parissa viikossa ratkaisu tuotti jo arvoa liiketoiminnalle”, Kemppainen avaa valittujen teknologioiden hyötyjä.

Kehityksen nopeuttamisen lisäksi ADE tarjoaa myös jatkuvuutta ja luotettavuutta muutostilanteissa. Intuitiivisen käytön ja havainnollisten itseopiskelumateriaalien myötä kehitystiimiä voidaan skaalata ketterästi tarpeen mukaan. Tälläkin hetkellä tiimissä on mukana solitalaisten lisäksi myös kolmannen osapuolen asiantuntijoita.

”ADE on osoittanut vahvuutensa datakehittämisessä. Se vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka nopeasti ja laadukkaasti pystymme kehittämään uusia palveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaille”, Kemppainen kehuu.

Ratkaisu niin nykyisiin kuin tuleviinkin tarpeisiin

”Rehellisyyden nimissä on todettava, että hienoista tuloksista huolimatta olemme vielä alkumatkalla. Suhtaudumme tähän jatkuvana oppimisena”, Kemppainen avaa Matkahuollon kehitysfilosofiaa.

Kaiken ytimessä on kuitenkin liiketoiminnalle tuotettava hyöty. Dataa kerätään ja jalostetaan vain konkreettisiin käyttötapauksiin.

”Varmuuden vuoksi emme dataa hilloa. Kaiken tekemisen pitää lähteä asiakkaille tuotetusta arvosta”, Kemppainen linjaa.

”Tässä Solita on ollut erinomainen sparrauskumppani: he eivät ole tyytyneet toteuttamaan meidän pyytämiämme ominaisuuksia, vaan haastaneet jatkuvasti siinä, miten voimme tukea omaa ja asiakkaidemme liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.”