Fintraffic Raide

Suomen rautatieliikenne tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi

Fintraffic vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Olemme yhdessä Fintraffic Raiteen kanssa toteuttaneet laajan järjestelmäkokonaisuuden rautatieliikenteen hallinnan tehostamiseksi, kustannusten vähentämiseksi ja liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Uusien järjestelmien myötä voitiin myös avata rautatieliikenne kilpailulle.

Fintraffic Raiteen tehtävänä on mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Olemme Fintrafficin pitkäaikaisena kumppanina olleet kehittämässä laajaa ratkaisukokonaisuutta rautatieliikenteen hallintaan. Uusien järjestelmien tavoitteena oli toiminnan tehostuminen, parempi raideturvallisuus ja merkittävät kustannussäästöt liikenteenohjauksessa.

Peruutuspeiliin katsomisen sijasta haluttiin siirtyä reaaliaikaisempaan näkymään, jotta muuttuviin tilanteisiin kuten sääolosuhteisiin, kalustomuutoksiin tai huoltotöihin voitaisiin reagoida nopeammin. Monet rautatieverkon ja -liikenteen hallintaan liittyvät prosessit sisälsivät paljon manuaalista työtä, paperitulosteita ja puhelinsoittoja. Tiedonkulkua haluttiin sähköistää ja automatisoida.

Rautatieliikennettä on EU:n jäsenvaltioissa avattu asteittain kilpailulle Euroopan yhteisön lainsäädännöllä. Kilpailun mahdollistamiseksi Fintraffic Raide tarvitsi myös järjestelmän, jolla Suomen rautatieverkon kapasiteettia voidaan hallita ja jakaa eri toimijoille.

LIIKE pyörittää Suomen rautatieliikennettä

Toteutimme Fintraffic Raiteelle LIIKE-järjestelmän ratakapasiteetin hallintaan useamman rautatieoperaattorin toimintaympäristössä. LIIKKEEN lisäksi Fintraffic Raiteelle toimitettavaan kokonaisuuteen kuuluu myös muita rautatieliikenteen järjestelmiä kuten junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä JETI, jolla hallitaan ratatöitä ja muita rataverkon poikkeustilanteita.

Kokonaisuuden on oltava erittäin toimiva ja luotettava: häiriöt järjestelmissä vaikeuttavat heti junien kulkua.

LIIKKEEN avulla hoidetaan mm. ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen, aikataulusuunnittelu ja aikataulujen välittäminen esimerkiksi infonäyttöihin ja automaattisiin kuulutuksiin asemilla sekä junien kulun seuranta. Ennakkotietojärjestelmä, johon on mm. mallinnettu koko Suomen yli 6000 km pitkä rataverkosto vaihteineen ja opastimineen sähköisessä muodossa, huolehtii poikkeustilanteiden kuten ratatöiden ja onnettomuuksien käsittelystä ja viestinnästä.

Järjestelmäkokonaisuus tehostaa huomattavasti esimerkiksi huoltotöiden ja aikataulumuutosten suunnittelua ja vähentää vaaratilanteita radoilla.

Ajantasainen tieto kaikkien käytössä parantaa turvallisuutta

Suomen rautateillä liikkuu yli 700 000 junaa vuosittain. LIIKE- ja JETI-järjestelmien myötä yhtenäiset ja ajantasaiset tiedot rataverkostosta ovat nopeasti ja helposti osapuolien kuten liikenteenohjaajien, aikataulusuunnittelijoiden ja ratapidon töiden suunnittelijoiden saatavilla. Järjestelmäkokonaisuus tehostaa huomattavasti esimerkiksi huoltotöiden ja aikataulumuutosten suunnittelua ja vähentää vaaratilanteita radoilla. Järjestelmät tuottavat myös reaaliaikaista tietoa radoilla liikkuvan kaluston kunnosta, kuten lämpötiloista ja akselipainoista, ja hälyttävät liikenteenohjaukselle vian tai häiriön ilmetessä.

”LIIKE on Suomen rautatieliikenteen suunnittelussa ja hallinnassa aivan keskiössä. Tällaisen järjestelmän onnistunut toteutus on vaatinut Solitalta syvällistä ymmärrystä toiminnastamme ja vahvaa osaamista laajan hankkeen eteenpäin viemisestä. Olemme Solitan kanssa rakentaneet ainutlaatuisen järjestelmäkokonaisuuden palvelemaan toimintamme tarpeita ja tukemaan raideliikenteen kehittämistä”, sanoo yksikön päällikkö Atte Kanerva Fintraffic Raiteelta.

Tulokset

 • Prosessien tehostuminen
 • Manuaalisen työn vähentyminen
 • Ajantasainen tieto käytössä kaikilla osapuolilla
 • Tehostaa liikenteenohjausta
 • Kustannussäästöt
 • Helpottaa esimerkiksi huoltotöiden ja aikataulumuutosten suunnittelua
 • Vähentää vaaratilanteita radoilla

LIIKE on Suomen rautatieliikenteen suunnittelussa ja hallinnassa aivan keskiössä. Olemme Solitan kanssa rakentaneet ainutlaatuisen järjestelmäkokonaisuuden palvelemaan toimintamme tarpeita ja tukemaan raideliikenteen kehittämistä.
Atte Kanervayksikön päällikkö, Rautatieliikenteenohjaus, Fintraffic Raide

Solitan rooli

 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuvat palvelut
 • Ylläpito

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Mikko Varjos

Strategic Account Director, Transport

[email protected]

+358 503 865 218