Suomen lääketiedot ajan tasalle

FIMEA

Lääkealaa valvova Fimea halusi uudistaa tehtävänsä kannalta keskeisen lääkevalmiste- ja myyntiluparekisterin vastaamaan tämän päivän tarpeita. Uudistuksen myötä Fimealla on nyt ajantasainen ja helppokäyttöinen rekisteri, jossa on oikeat tiedot kaikista lääkkeistä, joilla on myyntilupa Suomessa. Solita rakensi Fimealle myös nykyaikaisen rekisterialustan, jonka avulla uusien rekisterien luominen on jatkossa selkeästi nopeampaa ja helpompaa.

Fimea logo

Luottamus mahdollisti ketteryyden vaativalla toimialalla

”Uudistukset ovat antaneet meille mahdollisuuden toteuttaa ketterästi uusia järjestelmiä. Yhteistyö Solitan kanssa on sujunut poikkeuksellisen hyvin. Tiimi on toiminut todella saumattomasti yhteen, ja solitalaisten toimialaosaaminen on ollut vaikuttavaa. Luottamus toimijoiden välillä on kasvanut jatkuvasti ja mahdollistanut ketterät toimintatavat vaativalla toimialalla”, Fimean kehityspäällikkö Joonas Tuominen kertoo.

Tulokset:

 • Ajantasaisen tiedon suomalaisista lääkevalmisteista ja myyntilupa-
  asioista yhdessä paikassa sisältävä rekisteri
 • Nykyaikainen rekisterialusta, jossa on EU-tason yhteensopivuus
 • Nykyisten rekisterien käytön helpottuminen ja tehostuminen selkeästi
  aiempaan verrattuna
 • Uusien rekisterien rakentaminen tulevaisuudessa vaatii vähemmän resursseja
  ja on nopeampaa. Eri rekisterit omaavat myös keskenään yhteisen toimintalogiikan
 • Hakemukset ja niihin liittyvät päätökset löytyvät nyt samasta järjestelmästä
 • Fimea sai merkittävää ketteryysoppia Solita-yhteistyön aikana

Vanha rekisteri kaipasi korjausta ja nykyaikaistamista

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea halusi käyttöönsä nykyaikaisemman, tehokkaamman ja käyttäjäystävällisemmän lääkevalmiste- ja myyntiluparekisterin. Olemassaoleva rekisteri oli otettu käyttöön 1990-luvulla ja siinä oli selkeitä puutteita, jotka haluttiin korjata ja nykyaikaistaa vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

”Ulkonäkö, käytettävyys ja se, kuinka paljon pystyimme syöttämään tietoa, muuttuivat uuden Saga-rekisterin myötä kertaheitolla. Teimme valtavan hyppäyksen vanhasta järjestelmästä uuteen”, Fimean järjestelmäkoordinaattori Sofia Lahtonen kertoo.

Solitan ja Fimean yhteistyö alkoi loppukeväällä 2019, ja rekisterin ensimmäinen osa otettiin tuotantokäyttöön syksyllä 2020. Saga-rekisteri on vaativa kokonaisuus, joka edellyttää vahvaa toimialaosaamista, muun muassa lainsäädännön tuntemusta. Solita on panostanut vahvasti toimialaosaamiseen ja säädösten tuntemiseen, jotta pystyi antamaan vahvan panoksen suunnittelutyöhön.

”Meidän on ymmärrettävä syvällisesti terveyden ja hyvinvoinnin toimialaa, jotta osaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa miettiä, miten järjestelmiä kannattaa kehittää. Domain-osaamisen lisäksi tarvitaan esimerkiksi käyttäjäkokemusosaamista. Saga-rekisterin kaltaisessa laajassa kokonaisuudessa on myös oltava hyvä ymmärrys siitä, miten erilaiset muutokset vaikuttavat paitsi rekisterin toiminnallisuuksiin, myös integraatioihin muihin järjestelmiin. Onnistumiseen on tarvittu saumatonta yhteistyötä meidän ja fimealaisten kesken – olemme tehneet töitä yhtenä tiiminä, mistä olen hyvin iloinen”, Solitan projektipäällikkö Jukka Sillanpää kertoo.

”Ulkonäkö, käytettävyys ja se, kuinka paljon pystyimme syöttämään tietoa, muuttuivat uuden Saga-rekisterin myötä kertaheitolla. Teimme valtavan hyppäyksen vanhasta järjestelmästä uuteen."Sofia Lahtonen, Fimean järjestelmäkoordinaattori

Moderni alusta helpottamaan ja yhtenäistämään uusien rekistereiden rakentamista

Saga-projektin tavoitteena oli luoda yksi paikka, jossa hakemukset tehdään ja päätökset vastaanotetaan. Sagasta haluttiin tehokas ja käyttäjiä eri näkymissä selkeämmin ohjaava rekisteri, jossa on yhdenmukaiset tietomallit ja prosessit. Rekisterin haluttiin sisältävän oikeat tiedot kaikista lääkevalmisteista, joilla on myyntilupa Suomessa.

”Tavoitteenamme oli saada helppokäyttöinen, nykyaikainen rekisteri, johon saisimme monipuolisesti dataa käyttöömme, ja joka integroituisi helpommin muihin järjestelmiin”, Fimean eläinlääkkeistä vastaava prosessipäällikkö Heidi Mustalammi kertoo.

Saga-rekisteriuudistuksen lisäksi Fimea ja Solita halusivat rakentaa yhteiskäyttöisen alustan, joka nopeuttaisi ja helpottaisi selkeästi tulevia rekisterihankkeita. Kaikkia Fimean rekistereitä haluttiin rakentaa ja kehittää samalla toimintalogiikalla ja ajatusmallilla.

”Ajatuksena oli, ettei aina tarvitsisi aloittaa nollasta. Halusimme rakentaa teknisen ympäristön, jossa on tiettyjä palveluita valmiina. Näin ne saadaan pienellä työllä käyttöön uusiin rekistereihin”, Solitan Sillanpää kertoo.

Räätälintyötä suurella ammattitaidolla, luottamuksella ja toimialaosaamisella

Saga on tarkasti käyttötarkoitukseensa rakennettu rekisteri, jossa on selainpohjainen käyttöliittymä.

Kun projekti käynnistyi ja pääsi vauhtiin, luottamus eri osapuolten välillä kasvoi läpi koko hankkeen. Samalla työskentelytavat muuttuivat ketterimmiksi sekä teknisesti että liiketoimintanäkökulmasta vaikean ja monimutkaisen kokonaisuuden toteuttamisessa.

”Alussa projektimalli ei ollut kovin ketterä, mutta luottamuksen ja ’ketteryysopin’ kasvun myötä projektissa on siirrytty iteratiivisempaan ja inkrementaatisempaan malliin. Tällaisen ketterän työskentelymallin mahdollisti vahva luottamus Solitan ja Fimean välillä”, Solitan Sillanpää kertoo.

 

"Tavoitteenamme oli saada helppokäyttöinen, nykyaikainen rekisteri, johon saisimme monipuolisesti dataa käyttöömme, ja joka integroituisi helpommin muihin järjestelmiin."Heidi Mustalammi, Fimean eläinlääkkeistä vastaava prosessipäällikkö

Tuloksena helppokäyttöinen, nykyaikainen rekisteri sekä rekisterialusta

Erilaiset lääkealaan liittyvät rekisterit ovat Fimean toiminnan yksi merkittävä perusta. Uuden nykyaikaisen Saga-rekisterin sekä rekisterialustan myötä rekistereiden käyttö on muuttunut selkeämmäksi ja luotettavammaksi. Myös uusien rekistereiden rakentaminen ja ylläpito jatkossa vaativat merkittävästi vähemmän resursseja.

”Haluamme ajatella aina asiakkaan etua laaja-alaisesti ja katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Päämääränä ovat ratkaisut, jotka toimivat pitkälle tulevaisuuteen ja jotka mahdollistavat uusien palveluiden käyttöönoton. Ymmärrys toimialasta mahdollistaa sen, että pystymme suunnittelemaan ja tarvittaessa haastamaankin asiakasta, kun suunnittelemme ratkaisuja”, Solitan Sillanpää kertoo.

Fimea sai myös merkittävää ”ketteryysoppia”, kun projektin aikana toteutuksessa hyödynnettiin ketteriä malleja. ”Rekisterialusta on antanut meille mahdollisuuden tehdä ketterästi uusia järjestelmiä. Olemme saaneet todella hyvän pohjan kehittämiselle. Kaksi uutta rekisteriä alustalle olemme jo Sagan jälkeen rakentaneet ja ensi vuonna niitä tulee lisää. Olemme myös päässeet modernisoimaan muita vanhoja rekistereitä, kun pohjatyö on nyt tehty kunnolla”, Fimean Tuominen kertoo.

Solitan työntekijät saavat kiitosta yhteistyöstä.

”Solitan porukka on todella osaavaa ja heidän toimialaymmärryksensä on tehnyt meihin ison vaikutuksen. Olen yllättynyt siitä, miten hyvin solitalaiset ovat perehtyneet toimialaan ja miten paljon yksityiskohtaista tietoa heillä on prosesseista”, Fimean Mustalammi kertoo.

Järjestelmän käyttö on ollut alusta asti sujuvaa ja saumatonta. ”Olemme saaneet rekisterin käyttäjiltä suitsutusta Sagan helppokäyttöisyydestä. Negatiivista palautetta emme ole saaneet, projekti on ollut kaikin tavoin onnistunut. Nykyaikaiset, tehokkaat uudistukset auttavat fimealaisia tekemään arjessa asioita helpommin ja fiksummin”, Fimean Tuominen summaa.