Valkeakosken terveyskeskussairaala

Sujuvampi arki, tyytyväisemmät hoitajat – Pulse vauhdittaa Valkeakosken sairaalan toimintaa

Valkeakoski sai uuden uljaan terveyskeskussairaalan keväällä 2020. Samalla haluttiin kehittää toimintamalleja vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Osana tätä työtä vuodeosastoilla otettiin käyttöön jo hyväksi havaittu Pulse-toiminnanohjausjärjestelmä. Tuloksena on sujuvampi arki, laadukkaampi toiminta ja tyytyväisempi henkilöstö.

“Pulse on ollut kyllä yksiselitteisesti tosi hyvä juttu! Yksinkertainen ja kätevä käyttää. Mahtavaa!"
Sini Kurko-Tirri , Vastuusairaanhoitaja, Valkeakosken terveyskeskussairaala

Ensimmäiset askeleet uutta sairaalaa kohti otettiin jo vuosia aiemmin, kun kolme kuntaa, Valkeakoski, Akaa ja Urjala olivat tehneet päätöksen yhdistää Etelä-Pirkanmaan terveyskeskusten vuodeosastotoiminta uuteen terveyskeskussairaalaan.

Uudelle sairaalalle oli tarpeen muodostaa yhteiset ja modernit prosessit sekä palvelulupaus, johon kolmesta eri terveyskeskuksesta tuleva henkilöstö voisi sitoutua.

Uudistustyötä lähdettiin suunnittelemaan ennakkoluulottomasti.

Aikaisempia, osin vanhakantaisiksi koettuja toimintatapoja ei haluttu siirtää uuteen sairaalaan, vaan suunnittelun lähtökohdaksi otettiin mahdollisimman sujuva arki niin potilaiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta.

Kuten valtaosassa sairaaloita, myös Valkeakoskella, Akaassa ja Urjalassakin vuodeosaston päivittäisen työn suunnittelussa keskeisessä roolissa olivat aiemmin olleet magneettitaulut ja tulosteet. Niiden avulla oltiin pyritty pysymään ajan tasalla esimerkiksi osastojen tilanteista, saapuvista ja lähtevistä potilaista, sekä vuorossa olevasta henkilöstöstä. Tästä työlääksi, tehottomaksi ja virhealttiiksi koetusta toimintatavasta haluttiin nyt siirtyä uudelle tasolle.

Tavoitteena turvallisempi, tehokkaampi ja paremmin jaksava vuodeosasto

Valkeakoskella kiinnostuttiin Solitan alun perin yhdessä Tekonivelsairaala Coxan kanssa kehittämästä Pulse-järjestelmästä. Selaimessa toimiva Pulse on vuodeosaston toiminnan suunnittelun ja johtamisen sydän: sen avulla voidaan mm. suunnitella nykyisten potilaiden kotiutumista sekä saapuvien potilaiden vuodepaikkoja, nähdä yhdellä silmäyksellä koko vuodeosaston kaikki potilaat ja esimerkiksi heidän tulosyynsä sekä kotiutumissuunnitelmansa. Lisäksi sillä suunnitellaan ja seurataan hoitajien työnjakoa sekä työn kuormittavuutta.

Valkeakosken Pulse

Coxan hyvät kokemukset Pulsen käytöstä tekivät siitä erinomaisen lähtökohdan myös Valkeakoskelle – tulokset niin tehokkaamman ja turvallisemman toiminnan kuin henkilöstön jaksamisen osalta olivat vakuuttavat.

"Jo alusta asti meille oli tärkeää, että henkilöstömme on tiiviisti mukana uusien toimintamallien ja käytäntöjen suunnittelussa - että teemme muutosta yhdessä."Sanna Rautalammi, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Valkeakosken kaupunki

Käyttäjät mukana suunnittelutyössä alusta saakka

Solitan tiimi lähti sovittamaan Pulsea yhdessä Valkeakosken terveyskeskussairaalan henkilöstön kanssa juuri heidän tarpeisiinsa, kattaen kaikki erilaiset osastot: akuutti, palliatiivinen, kuntoutus, geriatria sekä kotisairaala.

Työ eteni kolmessa eri kokonaisuudessa: uuden sairaalan yhteisten prosessien suunnittelu, Pulsen toiminnallisuuksien määrittely ja asiakasymmärrys, sekä Pulsen tekninen kehitystyö.

Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna Rautalammi vastasi kokonaisuudesta, jossa uudelle sairaalalle määriteltiin yhteiset prosessit. Solitan palvelumuotoilijat osallistuivat työpajoihin, jotta uudet toimintamallit huomioitaisiin mahdollisimman hyvin myös Pulsessa. Vastaavasti oli tärkeää tutustua Valkeakosken, Akaan ja Urjalan vuodeosastojen toimintaan, jotta suunnittelutyötä varten saatiin hyvä näkemys toimintatavoista ja ongelmakohdista.

“Jo alusta asti meille oli tärkeää, että henkilöstömme on tiiviisti mukana uusien toimintamallien ja käytäntöjen suunnittelussa – että teemme muutosta yhdessä.
Uuden sairaalan käynnistämiseen liittyy valtavasti asioita, mutta samalla se oli meille luonteva kohta tarkastella monia totuttuja toimintatapoja ns. puhtaalta pöydältä. Halusimme myös hyödyntää nykyaikaisen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, ja viedä sairaalamme digiaikaan myös johtamisen näkökulmasta”, Sanna Rautalammi sanoo.

Käyttäjät olivat tiiviisti mukana kehitystyössä jo määrittelyvaiheesta alkaen. Työpajoihin kerättiin mahdollisimman kattava, moniammatillinen ryhmä hoitajia, osastonhoitajia, fysioterapeutteja ja lääkäreitä. Työpajoissa käytiin läpi eri työvaiheita sekä Pulsen jo tarjoamia, Coxalla hyväksi todettuja toimintamalleja, ja viilattiin niitä erityisesti perusterveydenhuollon näkökulmasta sopiviksi.

Pulsen avulla sairaalan kokonaistilanteesta ajantasainen kuva

Uuden sairaalan toiminnan alkaessa Pulse otettiin käyttöön kaikilla osastoilla. Erilaisissa tehtävissä toimivat ammattilaiset ovat kokeneet tästä paljon hyötyä.

“Hoitotyön johtajan näkökulmasta arjessa korostuu erityisesti kokonaiskuvan saaminen. Pulsesta saan nopeasti ja helposti silmäiltyä hyvän tilannekuvan, tiedän mikä on potilastilanne ja mitä eri osastoilla tapahtuu, joten pystyn ottamaan kantaa ja päättämään asioista paremman tiedon pohjalta”, kertoo hoitotyön johtaja Susanna Koivunen Valkeakosken kaupungilta.

Pulsen avulla vuodeosastojen päivittäinen johtaminen helpottui, mikä auttaa erityisesti osastonhoitajan työssä. Osastonhoitajat Jaana Louhivuori ja Anne Niemi kertovat:

“Tieto kulkee nopeasti ja ilman välikäsiä, jolloin voimme tarpeen mukaan tehdä muutoksia vaikkapa hoitajien tai potilaiden sijoitteluun. Näemme Pulsesta kaikki eri osastoilla työskentelevät työntekijät ja heidän työvuoronsa, ja kuka ketäkin potilasta hoitaa. Vuorojen miehityksen ja töiden suunnittelukin on paljon helpompaa. Tietoja ei enää tarvitse haalia erilaisilta paperilapuilta ja monelta ihmiseltä kysymältä, vaan kaikki löytyy yhdestä paikasta. Pulse toi myös läpinäkyvyyttä eri osastojen toimintaan – uudessa tilanteessa avoimuuden kasvaminen paitsi tehosti toimintaa myös lisäsi luottamusta osastojen välillä.”

"Monesti puhutaan, kuinka uudet it-järjestelmät lähinnä vain hankaloittavat ja hidastavat työtä, mutta Pulsen osalta voimme todeta, että se on aidosti helpottanut työtämme vuodeosastoilla ja hyödyt sen käytöstä näkyvät joka päivä.”Susanna Koivunen, Valkeakosken sairaala

Teknologiaa ihmisten ehdoilla

Pulse on saanut paljon kiitosta selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä.

“Monesti puhutaan, kuinka uudet it-järjestelmät lähinnä vain hankaloittavat ja hidastavat työtä, mutta Pulsen osalta voimme todeta, että se on aidosti helpottanut työtämme vuodeosastoilla ja hyödyt sen käytöstä näkyvät joka päivä”, Susanna Koivunen kertoo.

”Pulsen kanssa olemme todella olleet vuodeosastojen johtamisen, työhyvinvoinnin ja laadukkaan hoitotyön kehittämisen kärjessä. Tässä on yhdistynyt hienolla tavalla sekä modernin teknologian hyödyntäminen että inhimillinen, potilaiden ja henkilöstön keskiöön nostamisen puoli. Saimme erinomaisen startin uuden sairaalamme toimintaan”, lisää Sanna Rautalammi.

Kiinnostuitko Pulsesta? Ota yhteyttä, niin näytämme live-demon.

Kimmo Kivirauma

Business Director

[email protected]

040 7390 239

Jos haluat kuulla lisää, jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä!