Solita Health Sidekick

Solita Health Sidekick vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ja asiakkaan välistä suhdetta tapaamisten välillä

Solita Health Sidekick on älypuhelinsovellus, joka tarjoaa terapiatyön ammattilaisille uuden tavan palvella asiakkaitaan osana hoitosuhdetta. Sovellus helpottaa asiakkaan ja terapeutin välistä yhteydenpitoa terapiaprosessin aikana ja sen avulla terapeutti voi tarjota asiakkaalle vireystilan säätelyharjoituksia tehtäväksi terapiakäyntien välillä.

Projektin lähtökohtana ohjatut harjoitukset terapiakäyntien ulkopuolella

Traumaoireisiin liittyy monesti autonomisen hermoston toiminnasta johtuva hallitsemattomaan yli- tai alivireystilaan joutuminen. Terapian yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin, että asiakas oppii tunnistamaan ja tiedostamaan näitä kehossaan tapahtuvia muutoksia sekä löytämään sopivia keinoja vireystilan säätelemiseksi. Projektin tarkoituksena oli kehittää sovellus, jonka avulla terapeutti voisi tarjota ohjattuja säätelyharjoituksia myös terapiakäyntien ulkopuolella ja joka lisäisi terapia-asiakkaan ymmärrystä traumaoireiden mekanismeista.

Loppuasiakkaan ymmärryksellä oikeat ratkaisut

Projektin aluksi Solitan palvelumuotoilijat haastattelivat traumaterapian parissa työskenteleviä hoito- ja terapia-alan ammattilaisia ja muodostivat kerätyn tiedon perusteella hypoteesin siitä, miten sovelluksen avulla voitaisiin parhaiten palvella terapia-asiakasta terapiakäyntien välisenä aikana.

Hypoteesien pohjalta laadittiin useita prototyyppejä, joiden avulla hypoteeseja testattiin luottamuksellisesti terapia-asiakkaiden syvähaastatteluissa. Asiakashaastettelujen kautta saavutetun asiakasymmärryksen pohjalta sovellukselle tunnistettiin kolme keskeistä tavoitetta:

  • Ymmärryksen lisääminen traumaoireiden syistä ja mekanismeista
  • Kehollisten säätelykeinojen helppo harjoittelu
  • Turvallisuudentunteen luonti asiakkaan arkeen terapiakäyntien välille

Suunnittelun edetessä Solita kehitti sovelluksesta toimivan pilottiversion, joka vietiin usean kuukauden testijakson ajaksi terapeuttien ja terapia-asiakkaiden käyttöön aitojen hoitosuhteiden kontekstiin. Pilottiversion avulla tehdyt ratkaisut hiottiin toimiviksi ja terapiatyöskentelyä tukeviksi yhdessä käyttäjien kanssa. Loppukäyttäjien palautteen avulla voitiin tiukasti fokusoida oikeisiin asioihin projektin kaikissa vaiheissa.

Loppukäyttäjien palautteen avulla voitiin fokusoida oikeisiin asioihin projektin kaikissa vaiheissa.

Case Taskuterapeutti:

  1. Terapeuttien haastattelut ja hypoteesit ratkaisumallista
  2. Prototyyppien testaus loppuasiakashaastatteluissa
  3. iOS- ja Android-sovelluksen pilottiversion testijakso terapia-asiakkaiden kanssa, pilottiversion iterointi
  4. Sovellusten lanseeraus App Storessa ja Google Playssa
  5. Sovelluskauppojen liikenteen mittarointi ja optimointi

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä!