Solita AI Masterclass inspiroi DNA:n johtoa

Tekoälyhypestä kohti tavoitteellista kehittämistä

Suomen johtaviin tietoliikenneyhtiöihin lukeutuvalla DNA:lla on selkeä tavoite: se haluaa olla datan ja tekoälyn hyödyntämisen edelläkävijä Suomessa. Parantaakseen entisestään eri liiketoiminta-alueidensa johtajien AI-ymmärrystä, yhteensä 40 yhtiön johtoryhmien jäsentä osallistui Solitan AI Masterclass -koulutukseen vuoden 2020 aikana.

Tuloksena syntyi 80 uniikkia tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisehdotusta, joista kahdeksan koettiin yhteisesti tärkeäksi ja strategisesti merkittäväksi ideaksi.

”Halusimme osallistaa kaikkia talon johtoryhmiä eri toiminnoissa miettimään uusia keinoja, joiden avulla voimme hyödyntää tekoälyä kekseliäällä tavalla. Koulutuksessa etsimme konkreettisia liiketoimintaideoita ja priorisoimme niitä yhdessä. Koimme tämän hedelmälliseksi lähestymistavaksi – AI Masterclass saikin osallistujilta erinomaista palautetta”, DNA:n CIO Janne Aalto kertoo.

Tekoälyyn liittyvät liiketoimintaideat nivoutuvat aina laajemmin datan hyödyntämiseen.

”Meidän on katsottava kokonaisuutta, johon kaikki data ja sen hyödyntäminen linkittyvät. Haluamme olla dataohjautuva yritys, edelläkävijä, jonka eri johtoryhmät ymmärtävät kauttaaltaan tekoälyn ja datan arvon. Hyödyntämällä järkevästi ja innovatiivisesti tietoa ja tekoälyä pystymme nostamaan asiakaskokemuksen parhaalle mahdolliselle tasolle”, kertoo Aalto

DNA ja Solita ovat tehneet data-alueella yhteistyötä jo yli kymmenen vuoden ajan.

Katse teknologian ulkopuolelle

AI Masterclass -koulutuksen tavoitteena on tarjota erityisesti yritysten johtoryhmille parempaa ymmärrystä siitä, mitä kaikkea tekoäly tarkoittaa heidän kontekstissaan. Johtajat saavat yhteisen käsitteistön ja kielen. Tarkoituksena on tarjota käytännönläheinen näkökulma tekoälyn hyödyntämiseen.

”Päämääränä koulutuksessa on pragmaattinen, kädet saveen -lähestyminen tekoälyyn niin, että kupla sen ympärillä puhkeaa. Autamme johtajia itse tunnistamaan ja ideoimaan asioita, joita tekoälyn avulla voi toteuttaa. Fasilitoimme ja autamme konkretisoimaan ajatuksia. Kyse on keskustelevasta yhdessä oppimisesta ja hoksaamisesta”, Solitan Business AI Lead Anna Metsäranta kertoo.

Koulutusta vetävät Solitan huippuasiantuntijat. Mukana ovat aina tekoälyn business designer sekä data scientist.

Metsärannan mukaan DNA kuuluu Solitan asiakkaista edistyneimpiin tekoälyn hyödyntäjiin. Taitotaso oli jo valmiiksi korkealla.

”Emme olleet siksi ajatelleet, että DNA:n kaltainen yritys välttämättä tarvitsisi AI Masterclassin tapaista koulutusta. Koneoppimista on toteutettu yrityksessä jo paljon. DNA:n kanssa tehdyt koulutukset kuitenkin opettivat meille, että formaatti toimii hyvin myös edistyneemmille yrityksille”, Metsäranta kertoo.

”Olin vaikuttunut siitä, miten korkealla tasolla heidän ymmärryksensä tekoälyn mahdollisuuksista jo oli, ja miten hyvin DNA:laiset osaavat katsoa ajattelussaan teknologian ulkopuolelle. Tällaista keskustelua pääsee käymään harvoin.”

Saimme kerättyä viidestä eri liiketoiminnasta saman koulutusprosessin kautta parhaat tekoälyn hyödyntämiseen liittyvät ideat ja muodostimme niistä kokonaiskuvan. Tämä on selkeä hyöty.Janne Aalto, CIO, DNA

Pelkkä ideointi ei riitä

Mitkä sitten olivat konkreettisimmat hyödyt AI Masterclassista DNA:lle?

”Saimme kerättyä viidestä eri liiketoiminnasta saman koulutusprosessin kautta parhaat tekoälyn hyödyntämiseen liittyvät ideat ja muodostimme niistä kokonaiskuvan. Tämä on selkeä hyöty. Toinen hieno asia oli, että saimme sytykkeen ja oivalluksia siihen, miten pystymme tehostamaan yhteistyötä yli organisaatiorajojen tekoälytekemisessämme”, DNA:n Aalto kertoo.

Hänen mukaansa koulutuksen anti ei ollut ainoastaan ideoiden syntymisessä. Tärkeä oli myös saada ymmärrys siitä, miten ideoita voi konkretisoida ja lähteä käytännössä viemään eteenpäin. Solita tukee arvokkaalla tavalla myös jalostusvaihetta.

Seuraavaksi DNA:lla pohditaan organisointiin ja resursointiin liittyviä kysymyksiä: kaikki toteutuksiin tarvittavat osaajat halutaan mukaan.

”Tämän jälkeen varmistamme yhdessä Solitan kanssa ketterän etenemisen. AI Masterclassissa syntyneistä 80:stä ideasta kahdeksaa lähdemme työstämään käytännön toteutuksiksi. Uskomme, että ainakin osa niistä viedään tuotantokäyttöön asti”, Aalto kertoo.

Ensimmäiseksi Solitan AI Masterclassin suorittivat DNA:n IT-johtoryhmän jäsenet keväällä 2020. Muut johtoryhmät kouluttautuivat syksyn 2020 aikana. Aalto haluaa rohkaista myös muita yrityksiä mukaan.

”Osallistujien antama palaute oli todella positiivista. Hyvä idea tulevaisuutta varten voisi olla sekoittaa eri johtoryhmien jäseniä koulutuksessa niin, että mukana olisi erilaisia osaamisaloja ja sitä kautta näkökulmia.”

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Anna Metsäranta

Head of Sustainable AI

[email protected]

+358 405 232 321