Fingrid

Sähkön alkuperätakuut helposti ja luotettavasti uudesta palvelusta

Fingrid Oyj ylläpitää ja kehittää kantaverkkoa, siirtää luotettavasti sähköä kantaverkossa ja edistää sähkömarkkinoita. Sähköyhtiöt voivat markkinoida sähköä uusiutuvalla, kuten tuuli- tai aurinkoenergialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Fingridin tytäryhtiö Finextra myöntää nämä alkuperätakuut Suomessa ja toimii alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä. Toteutimme Fingridin kanssa alkuperätakuurekisterin palvelemaan takuiden käyttäjiä ja mahdollistamaan kaupankäynnin.

Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla. Näitä sertifikaatteja myönnetään, siirretään, peruutetaan ja mitätöidään alkuperätakuurekisterissä. Rekisteristä markkinatoimijat voivat tilinsä kautta ostaa ja myydä alkuperätakuita liiketoimintansa tarpeiden mukaisesti. Alkuperätakuurekisterissä toimii noin 30 tilinhaltijaa ja noin 160 käyttäjää. Rekisteriin on liitetty noin 300 voimalaitosta, joiden yhteisteho on lähes 8 000 megawattia. Toimintaa valvoo Energiavirasto.

Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla.

Aikataulumme oli haasteellinen, mutta hyvä yhteistyö kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kesken, tarpeiden priorisointi ja keskittyminen oleelliseen auttoivat selkein askelin eteenpäin. Kaija Niskala, Fingrid

Helppokäyttöisyys ja luotettavuus avainasemassa

Varsinainen alkuperätakuiden kaupankäynti tapahtuu muualla joko toimijoiden välisinä kahdenkeskisinä kauppoina tai esimerkiksi sähköpörsseissä. Toimijat käyvät kauppaa keskenään, myös kansainvälisesti. Kaupan lopputuloksena alkuperätakuut siirretään myyjältä ostajalle järjestelmän avulla. Järjestelmän toimintaa voikin verrata pankkien kaltaiseen tilien ja tilisiirtojen hallintaan. Siksi myös palvelun tietoturva on merkittävässä roolissa.

Hyvään käyttökokemukseen panostettiin alusta saakka.

Alkuperätakuurekisterin määrittelyssä käyttäjien toiveet ja tarpeet olivat tärkeitä. Helppokäyttöisyys oli avainasemassa. Lähdimme Fingridin kanssa toteuttamaan uutta palvelua tarkentamalla käyttäjien tarpeita: Kävimme läpi käyttötapauksia, haastattelimme loppukäyttäjiä ja tutkimme työnkulkuja ja esimerkiksi tilien käyttöä arjessa. Tavoitteena oli varmistaa, että uusi rekisteri palvelee käyttäjiä mahdollisimman hyvin ja helpottaa päivittäistä työtä. Hyvään käyttökokemukseen panostettiin alusta saakka, ja sitä kehitettiin käsi kädessä ohjelmoinnin kanssa.

Palvelu onnistuneesti käyttöön tiukassa aikataulussa

Hankkeen suunnittelu käynnistyi loppukeväällä 2014, ja tavoitteena oli uuden järjestelmän käyttöönotto vuodenvaihteessa. Tiukka aikataulu edellytti selkeää etenemismallia, priorisointia, avointa ja runsasta viestintää eri osapuolien kesken sekä ennen kaikkea hyvää ja joustavaa yhteistyötä.

Toteutustyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä Solitan tiimin ja asiakkaan kesken. Tavoite saavutettiin, ja uusi alkuperätakuurekisteri otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden 2015 alussa. Sen jälkeen palvelua on kehitetty ja päivitetty käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Solita vastaa rekisterin ylläpidosta ja infrasta sekä käytön tuesta.

”Aikataulumme oli haasteellinen, mutta hyvä yhteistyö kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kesken, tarpeiden priorisointi ja keskittyminen oleelliseen auttoivat selkein askelin eteenpäin. Uusi palvelu on saanut sekä meillä Fingridissä että asiakkailtamme runsaasti positiivista palautetta. Se on toiminut hyvin, ja on helppo ja nopea käyttää. Kehitämme palvelua jatkuvasti yhdessä solitalaisten kanssa”, sanoo palvelupäällikkö Kaija Niskala Fingridiltä.

Tulokset

  • Uusi sähkön alkuperätakuurekisteri tiukassa aikataulussa onnistuneesti käyttöön
  • Mahdollistaa kaupankäynnin alkuperätakuilla
  • Helpottaa ja nopeuttaa päivittäistä työtä
  • Luotettava ja helppokäyttöinen palvelu

Solitan rooli

  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkokehitys ja ylläpito
  • Käyttöpalvelut