Maailman terveysjärjestö WHO

Raskausajan palveluiden kehittäminen Afrikassa

Solitan ja M4ID:n yhteistiimi kehitti Maailman terveysjärjestön (WHO) kehityshankkeeseen liittyen neuvola- ja synnytyssairaalapalveluita Ugandassa ja Nigeriassa. Hankkeessa suunniteltiin ja testattiin palvelukonsepteja, jotka vaikuttavat raskaana olevien naisten hakeutumiseen palveluiden piiriin sekä parempaan palvelukokemukseen. Palvelumuotoilu yhdessä kätilöiden ja perheiden kanssa jatkuu.

Solitan rooli

Solita toi projektiin vankan kokemuksensa asiakasymmärrys- ja co-design menetelmästä. Solita toteutti yhdessä M4ID:n kanssa etnografisen asiakasymmärrystyön Ugandassa ja Nigeriassa ja yhdessä asiakkaiden ja sairaalan henkilökunnan kanssa suunnitteli uusia työkaluja tavoitteen saavuttamiseksi.