Posti

Postin datakyvykkyys uudelle tasolle: minuuteissa asiakkaaksi

Suurta liiketoiminnan murrosta läpi käyvä Posti uudistuu ja kehittää datakyvykkyyttään päämääränään nostaa asiakas liiketoiminnan keskiöön. Yksi konkreettinen Solitan ja Postin yhteistyön tulos on yritysasiakkuuden perustamisen radikaali nopeutuminen. ”Aiemmin, kun yritys halusi Postin asiakkaaksi, tähän meni viikko. Nyt kun meillä on keskitetty tapa hallita asiakasdataa, asiakkuuden perustaminen onnistuu automaation avulla minuuteissa”, Postin data-portfoliosta vastaava johtaja Riku Tapper kertoo.

 

Tulokset:

  • Postin perustietojen ja asiakastiedon hallinta on noussut uudelle tasolle
  • Postin perustieto on monipuolisemmin eri liiketoimintojen hyödynnettävissä
  • Asiakasdata-alusta tarjoaa laajan näkymän asiakkaaseen ja auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin
  • Yritysasiakastiedon laadun ja luotettavuuden paraneminen
  • Yritysasiakastietojen läpinäkyvyyden lisääntyminen
  • Uusien yritysasiakkaiden asiakkaaksi tulo nopeutui radikaalisti: ennen asiakkaaksi tuleminen kesti viikon, nyt se onnistuu minuuteissa
  • Manuaalisen työn määrä on vähentynyt ja automaatio lisääntynyt prosesseissa.

Posti halusi kehittää liiketoimintaansa datan avulla nykyaikaisemmaksi ja asiakaskeskeisemmäksi.

Solita ja Posti alkoivat selättää datahaasteita korjaamalla yhtiön perusprosesseja ja lisäämällä järjestelmien joustavuutta. Tavoitteena oli saada ajantasainen, reaaliaikainen tieto liiketoiminnan käyttöön.

”Meillä ei ollut Postissa systemaattista tapaa hallita master dataa. Lähdimme korjaamaan hyvin perustavanlaatuisia asioita liiketoimintalähtöisesti. Emme lähteneet tekemään vain master datan hallintaa ja teknologiaratkaisua, vaan etsimme konkreettisia kipupisteitä”, Postin data-portfoliosta vastaava johtaja Riku Tapper kertoo.

Master data tarkoittaa pitkäkestoista ja hitaasti muuttuvaa dataa. Tyypillisesti master dataa ovat esimerkiksi asiakas-, tuote- ja organisaatiotiedot.

Postin liiketoiminta on käynyt viime vuosien aikana läpi mittavan transformaation. Pakettien määrä on kasvanut vuositasolla toistakymmentä prosenttia, kun taas kirjeiden määrä on laskenut samassa suhteessa. Postin liikevaihto oli vuonna 2021 1,6 miljardia euroa ja pakettivolyymi oli 70 miljoonaa.

”Muuttuneessa maailmassa ja kiristyneessä kilpailussa meidän on kyettävä hyödyntämään dataa entistä paremmin sekä pystyttävä vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Posti haluaa kehittää datan avulla asiakaspalveluaan digitaalisissa kanavissa. Hyvä datakyvykkyys on siksi avainasemassa”, Postin Tapper kertoo.

"Muuttuneessa maailmassa ja kiristyneessä kilpailussa meidän on kyettävä hyödyntämään dataa entistä paremmin"Riku Tapper, Postin data-portfoliosta vastaava johtaja

Tavoitteena asiakasymmärryksen ja -tyytyväisyyden lisääminen

Vuonna 2018 Solita ja Posti alkoivat rakentaa asiakasdatalle Microsoft Azure -pilvipohjaista alustaa (Customer Data Platform, CDP), jossa eri lähteistä peräisin oleva tieto on mahdollista yhdistää. Mukaan kokonaisuuteen haluttiin myös markkinoinnin automaatio- ja data-analytiikkaa.

Postilla oli aiemmin käytössään lukuisia eri asiakastietojärjestelmiä ja exceleitä, jotka eivät keskustelleet keskenään. Dataa piti etsiä ja haarukoida eri paikoista, mikä oli hidasta ja vaikeaa.

Datan saatavuuden ja laadun parantamiseksi Solita ja Posti lähtivät suunnittelemaan ja rakentamaan master datan hallintaratkaisua (Master Data Management, MDM), jossa pääpaino oli yritysasiakkaiden master datan hallinnassa.

"Master datan hallinta on mahdollistaja ja kyvykkyys, joka pitäisi olla hallinnassa kaikissa yrityksissä."
Postin data- ja analytiikkavastaava Harri Mauno

Postin keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakkaille tarjottavaa palvelua ja lisätä läpinäkyvyyttä. Samalla tarkoitus on kehittää sisäistä tehokkuutta ja vähentää manuaalisen työn määrää. Tulevaisuudessa tiedon määrä kasvaa entisestään ja tehokkuuden ja automaation vaatimukset voimistuvat.

”Master datan hallinta on mahdollistaja ja kyvykkyys, joka pitäisi olla hallinnassa kaikissa yrityksissä. Postilla on pitkä historia ja sillä on paljon legacy-järjestelmiä. Yksi tavoitteistamme on, että tieto vanhoissa järjestelmissä saadaan yhdistymään. Integraatioviidakon selättäminen vie aikansa. Matka on pitkä, mutta olemme jo saavuttaneet näkyviä tuloksia”, Postin data- ja analytiikkavastaava Harri Mauno kertoo.

Liiketoiminnan tehtävä on jatkossa hyödyntää dataa mahdollisimman hyvin palvelemaan asiakkaan tarpeita. Samalla tarvittiin myös muutos Postin toimintakulttuurissa esimerkiksi siinä, miten IT ja liiketoiminta tekevät yhteistyötä.

Liiketoiminnan tavoitteet kehityksen ajureina

Posti kävi läpi vuonna 2020 erilaisia järjestelmäalustavaihtoehtoja ja päätyi valitsemaan Semarchy xDM -alustan.

”Semarchy on ollut uudistuksessa merkittävässä roolissa ja on yksi osa Postin master datan kehittämistä tulevaisuudessakin”, Postin Mauno kertoo.

Solitan ja Postin yhteistyössä hyödynnettiin ketteriä kehitysmetodeja ja lähestymistapa nojasi liiketoimintalähtöiseen arvonluontiin. Ratkaisun arkkitehtuuri on suunniteltu modulaariseksi niin, että liiketoimintasovelluksia ja sisäisiä prosesseja voidaan kehittää joustavasti.

”Semarchy on hyvä väline datan koko elinkaaren hallintaan ja sillä on esimerkiksi helppo ylläpitää vanhojen järjestelmien avaimia ja tunnistetietoja. Data on nyt hyvin saatavilla eri käyttötapauksiin ja sen saatavuus on toteutettu modernien APIen avulla”, Solitan Data Management -liiketoiminnasta vastaava Perttu Salli kertoo.

”Pelkän järjestelmien rakentamisen sijasta halusimme auttaa Postia muuttamaan toimintakulttuuria, jolla uusia ratkaisuja kehitetään. Ketterissä kehitysmenetelmissä olennaista on pitää katse jatkuvasti saavutetuissa liiketoimintavaikutuksissa”, Solitan Posti-asiakkuudesta vastaava Janne Pullinen kertoo.

”Aiemmin, kun yritys halusi Postin asiakkaaksi, tähän meni viikko. Nyt kun meillä on keskitetty tapa hallita asiakasdataa, asiakkuuden perustaminen onnistuu automaation avulla minuuteissa.”
Postin data-portfoliosta vastaava johtaja Riku Tapper

Postin asiakasymmärrys uudelle tasolle

Tärkeiden tietojen ylläpito Postin kaltaisessa yrityksessä on raskasta, mikäli se edellyttää paljon manuaalista työtä. MDM- ja CDP-hankkeet ovat yhdessä vieneet prosessien automaatiota eteenpäin ja vähentäneet manuaalista työtä ja sitä kautta myös kustannuksia.

Asiakastiedot ovat entistä läpinäkyvämmin saatavilla sekä asiakkaille että Postille, ja niiden ylläpito itsepalveluna on edistynyt. Asiakastietoalusta on auttanut Postia ymmärtämään asiakasta aiempaa syvällisemmin. Tämä on auttanut Postia uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä, ja parantanut asiakaskokemusta.

Yksi konkreettisimmista tuloksista on yritysasiakkuuden perustamisen radikaali nopeutuminen.

”Aiemmin, kun yritys halusi Postin asiakkaaksi, tähän meni viikko. Nyt kun meillä on keskitetty tapa hallita asiakasdataa, asiakkuuden perustaminen onnistuu automaation avulla minuuteissa”, Postin Tapper kertoo.

Posti yritysasiakkailleen tarjoama OmaPosti Pro -sovellus mahdollistaa kattavat itsepalvelut, ja sovelluksen käyttö on lisääntynyt. Asiakasdata-alustan kehittäminen on mahdollistanut uusien palveluiden tuomisen sovellukseen helposti ja joustavasti.

"Solitan kanssa mahtavaa on, että he haastavat meitä ja haluavat ymmärtää bisnestarpeitamme."
Postin data- ja analytiikkavastaava Harri Mauno

Pääosassa yhteistyössä ovat hyödyt asiakkaalle ja liiketoiminnalle

”Solitalaiset ovat kaikki rautaisia ammattilaisia ja yhteistyö on siksi ollut helppoa”, Tapper kertoo.

Pääosassa yhteistyössä ovat hyödyt asiakkaalle ja liiketoiminnalle.

”Varmistimme, ettei yhtäkään hanketta toteuteta vain it- tai datahankkeena, vaan että sillä on aito vaikutus liiketoimintaan. Kaikki toiminta tähtäsi asiakastyytyväisyyden parantamiseen”, Solitan Janne Pullinen kertoo.

”Solitan kanssa mahtavaa on, että he haastavat meitä ja haluavat ymmärtää bisnestarpeitamme. Yhteistyössä on vallinnut avoin, reilu suhde koko matkan ajan”, Mauno kertoo.

Katso myös Postin Riku Tapperin puheenvuoro Solita Summit 2022 -tapahtumassa:
The Digital Transformation of Posti: The Data Perspective
Riku Tapper, Director, Data & Automation, Posti Group

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Janne Pullinen

Account Director

[email protected]

+358 400 480 967