Oulun satama

Pohjoinen satama näyttää rohkean digikehityksen mallia

Oulun satama on satamadigitalisaation edelläkävijä. Laajan verkoston tuella satamaan rakennetaan monipuolista digitaalista infrastruktuuria, joka palvelee asiakkaita ja satamatoimijoita. Pääkumppani Solita tuo kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä ja teknologiaosaamista matkan eri vaiheisiin.

Suomen Oulu on Pohjois-Euroopan logistinen keskus. Oulun satamassa kohtaavat meri-, rauta- ja maantiet, joiden kautta kuljetukset hoituvat koko pohjoiseen Skandinaviaan sekä Venäjälle.

Uniikin haasteen satama-arkeen tuo monitoimijaympäristö, jossa on kolmenlaista liikennettä: raiteilla, aluksilla ja kumipyörillä. Toimijoita riittää ahtaajista, luotseista ja jäänmurtajista jätehuoltoon ja kunnossapitoon sekä Tulliin ja muihin viranomaisiin. Kokonaisuuden on pelattava saumattomasti yhteen. Siksi Oulun satama panostaa digitaaliseen infrastruktuuriin.

Pääkumppani matkalla on Solita, jonka avulla on syntynyt digikehitystä ohjaava tiekartta. Nyt työn alla on muun muassa satamatoimijoiden päivittäiseksi työkaluksi tuleva mobiilisovellus sekä data-alusta, jonne kerätään tietoa sataman toiminnoista ja tilannekuvasta. Hankkeet palvelevat sataman tavoitetta olla yhä luotettavampi, turvallisempi ja tehokkaampi.

”Haluamme olla pohjoisen Euroopan arvostetuin logistiikkakumppani, ja siinä digitalisaatiolla on merkittävä rooli”, kiteyttää Oulun sataman digitalisaatiohankkeen vetäjä Mira Juola. ”Olemme pohjoissuomalaisten vienti- ja tuontiteollisuuden yritysten asialla. Toimiva digitaalinen infrastruktuuri palvelee laajaa ekosysteemiämme sekä sataman nykyisiä ja uusia asiakkaita.”

"Haluamme olla pohjoisen Euroopan arvostetuin logistiikkakumppani, ja siinä digitalisaatiolla on merkittävä rooli.”Mira Juola, Oulun sataman digitalisaatiohankkeen Project Lead

Post-it-lapuilta kehitystä ohjaavaksi visioksi

Kolme vuotta sitten Oulun satama käynnisti Solitan kanssa selvitystyön digitalisaation mahdollisuuksista. Ideoita kyllä oli, mutta tavoite oli epäselvä.

”Alkuun emme täysin ymmärtäneet, miten ison asian äärellä olemme. Totesimme, että olisi hyvä olla digitaalisia palveluita. Mietimme, että monitoimijaympäristössä tietoa pitäisi pystyä keräämään ja jakamaan fiksummin. Tiesimme, että kokonaisuuden tulisi pelata paremmin yhteen”, Juola kertoo.

Työpajoissa pienet ideat löysivät isojen otsikoiden alle. Solita sukelsi satama-asiakkaan arkeen ja tunnisti kriittisiä kontaktipisteitä, joita digitaalisella kehityksellä voitaisiin parantaa. Lähtötilanne kirkastui ja syntyi visio sekä teemat digitaaliselle kehittämiselle.

Detaljit ovat eläneet samalla kun sataman digitaalinen kunnianhimo on kasvanut. Mutta tiekartta ohjaa yhä tekemistä – kaikki kehitystyö tukee sataman visiota olla pohjoisen Euroopan arvostetuin logistiikkakumppani.

”Yhdessä verkostomme kanssa rakennamme tulevaisuuden satamaa, joka käyttää moderneja ketteriä työkaluja, kerää ja jakaa tietoa koko ekosysteemille sekä perustaa päätökset dataan”, Juola summaa.

"Rakennamme tulevaisuuden satamaa."Mira Juola, Oulun sataman digitalisaatiohankkeen Project Lead

Mobiilisovellus ja data-alusta sitoo monitoimijakenttää yhteen

Merkkipaaluja on jo saavutettu. Vastikään Oulun satama palkittiin 5G-yllättäjänä hankkeesta, jossa satama kehittää, kokeilee ja hyödyntää ensimmäisiä teollisuuden ja logistiikan 5G-ratkaisuja. Tekeillä on myös dynaaminen ja interaktiivinen alusta, niin sanottu digikaksonen, jonka avulla mallinnetaan ja suunnitellaan sataman toimintaa.

Parhaillaan Solita kehittää satamalle mobiilisovellusta, josta esimerkiksi rekkojen kuljettajat saavat näppäriä ohjeita ja joka kertoo alusten tarkat laituriin kiinnittymisajat. Sovellus myös varoittaa vaaratilanteista ja mahdollistaa turvallisuuspoikkeamien raportoinnin. Ominaisuuksia on paljon, mutta tavoite on selkeä: helpottaa loppukäyttäjän arkea. Ensimmäiset satamatoimijat saavat sovelluksen taskuunsa vuoden 2020 syksyllä.

Taustalla etenee myös laaja data-alustaprojekti Solitan ja kumppaniverkoston tuella. Tavoitteena on rakentaa moderni, ketterä ja skaalautuva alusta, joka taipuu reaaliaikaiseen tilannekuvaan, historiadatan hyödyntämiseen sekä simulointiin ja ennusteisiin.

”Reaaliaikainen data parantaa satama-alueen turvallisuutta ja toimijoiden tilannetietoisuutta. Historiadata auttaa meitä ennustamaan ja suunnittelemaan toimintaamme paremmin”, Juola täsmentää.

Digikehityksen hyödyt Oulun satamalle

  • 1

    Turvallisuus: Parempi näkyvyys satamassa liikkuviin ajoneuvoihin ja rahtiin.

  • 2

    Tehokkuus: Aikaa ja resursseja säästyy kun päällekkäisyydet vähenevät.

  • 3

    Luotettavuus: Paremmat, kohdennetut palvelut syventävät asiakassuhteita.

Kehitystä tahdittaa kokonaisvaltainen kumppani

Kolme vuotta sitten edessä oli isoja haasteita. Yhteisen toimintamallin sabluuna puuttui. Niin myös oma IT-infrastruktuuri. Neitseellinen maaperä oli Juolan mukaan kuitenkin otollinen digikehitykselle.

”Meidän ei juurikaan ole tarvinnut opetella pois vanhoista järjestelmistä tai käytänteistä. Olemme saaneet rakentaa kokonaisuutta puhtaalta pöydältä.”

Juola on mielissään, että Solita on alusta alkaen tuonut hankkeeseen vahvaa teknistä kompetenssia ja asiakasymmärrystä. Tekemistä helpottaa, että talosta löytyy monipuolista osaamista.

”Tiedon käsittelyn ja analytiikan saralla Solita on vahva, pitkäaikainen toimija. Saman pöydän ympäriltä löytyy myös rajapintojen ja pilvipalveluiden rakentamiseen tarvittavat taidot. Lisäksi heillä on kirkas ymmärrys loppukäyttäjän parhaasta eli siitä, mitä rahdin omistaja tästä hyötyy. Yhdessä kehitämme yhä luotettavampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa satamaa.”

Rohkean kehitystyön myötä Oulun satama valmistautuu myös autonomisten liikennemuotojen vastaanottamiseen niin meri-, raide- kuin maanteitse tulevaisuudessa.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Mikko Varjos

Strategic Account Director, Transport

[email protected]

+358 503 865 218