Eduskunta

Pilvipalveluilla modernia tiedon jakoa eduskunnassa

Tärkeiden julkisten tietovarantojen saatavuus kansalaisille sekä medialle on demokratian ja tiedon läpinäkyvyyden perusta. Näistä lähtökohdista syntyi eduskunnan avoimen datan palvelu, joka toteutettiin hyödyntäen Amazon Web Services -pilvipalvelua. Nyt Solita huolehtii modernina AWS Managed Service Provider (MSP) -kumppanina kaikkien eduskunnan AWS-pilvipalveluiden operoinnista sekä niiden päälle toteutettavien sovellusten kehittämisestä ja ylläpidosta.

Eduskunta logo

Eduskunnan avoimen datan palvelu tarjoaa avoimena datana valtiopäiväasiakirjat, äänestystiedot ja poissaolotiedot pääosin vuodesta 2015 alkaen. Palvelua täydennettiin rinnakkaisella Digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen palvelulla, joka laajensi sisältöjen kattavuutta vuosille 1907-2000.

Avoin Data ja Digitoidut valtiopäiväasiakirjat –palvelujen kautta käyttäjät voivat hakea, katsoa ja ladata eduskunnan tuottamia julkisia asiakirjoja, kuten hallituksen esityksiä, valiokuntien mietintöjä ja asiantuntijalausuntoja ja äänestystuloksia. Palvelusta kiinnostuneita ovat olleet erityisesti tutkijat, media ja kansalaisaktivistit.

Solita tarjoaa eduskunnalle kokonaisvaltaisen palvelun, jossa pilvioperointi ja sovelluskehitys tukevat toisiaan DevOps-hengessä.

AWS Managed Service Provider -kumppanina Solita huolehtii eduskunnan pilvipalveluiden kokonaisuudesta

  • Pilven hallintamalli (Governance)
  • Kustannusoptimointi
  • Tietoturva

Tavoitteena skaalautuva ja luotettava pilvipalvelu

Palvelujen jatkokehittäjäksi ja ylläpitäjäksi valittiin kilpailutuksen pohjalta Solita. Solita voitti tarjouskilpailun korkeimmilla laatupisteillä loppusyksystä 2018. Sopimus on kestoltaan neljä vuotta.

Solita kiinnitti aluksi huomiota palveluiden skaalautuvuuden, tietoturvallisuuden ja tuotantovarmuuden parantamiseen. Ylläpidon ja kehittämisen tavoitteeksi asetettiin luotettava ja parhaiden käytäntöjen mukaan luotu pilviympäristö, johon pystytään helposti lisäämään myöhemmin uusia ominaisuuksia. Pilviympäristön korjaukset toteutettiin noudattaen Amazon Web Servicen Well-Architected Frameworkin (WAF) parhaita käytäntöjä ja verkkosovellus uudistettiin käyttäen moderneja teknologioita, kuten mikropalveluarkkitehtuuria sekä Contentful CMS:ää. Tähtäimessä oli myös raivata tietä tulevien pilviprojektien kehittämiselle, joten eduskunnalle luotiin julkisen pilven hallintamalli varmistamaan yhdenmukainen ja laadukas kehittäminen.

Ketterästi eteenpäin

Palvelut rakennettiin hyödyntäen Amazon Web Services -pilvipalvelua. Avoimen datan palvelu oli kehitetty ensimmäisessä vaiheessa palveluksi, jonka tarkoituksena oli tarjota yksinkertainen rajapinta eduskunnassa meneillään olevan vaalikauden tietosisältöihin. Käyttöliittymään rakennettiin kevyesti myös hakuominaisuuksia.

Avoimen datan palvelussa tunnistettiin jo hankkeen aikana teknisiä ja sisällöllisiä kehittämistarpeita. Palvelun sisältöä on tarkoitus laajentaa seuraavassa vaiheessa kansanedustajien tietoihin ja valtiopäiväasiakirjojen ajallista kattavuutta lisätä vuosille 2001-2014, joiden osalta palvelussa on vielä kehittämistarpeita. Tekniset kehittämistarpeet liitettiin palvelun ylläpidon yhteydessä suunniteltavaksi.

DevOps tuo ketteryyttä, joustavuutta ja automaatiota

    • Uusittu ympäristö mahdollistaa katkottomat päivitykset
    • Muutokset kehityksestä tuotantoon automaation avulla
    • Automaattinen vikatilanteista toipuminen

Tulokset

Pilottipalvelussa ilmenneet puutteet saatiin Solitan mukaantulon myötä ratkaistua, ja uusia ominaisuuksia alettiin kehittää nopeasti. Tällä hetkellä Solita vastaa eduskunnan avoimen datan AWS-alustojen operoinnista ja niiden päälle toteutettavien sovellusten kehittämisestä ja ylläpidosta. Tärkeä avoin data palvelee jatkuvasti kasvavaa käyttäjäkuntaansa, joille kehitys näkyy jo nyt esimerkiksi sisällön aiempaa nopeampana latautumisena.

Solita tarjoaa eduskunnalle kokonaisvaltaisen palvelun DevOps-hengessä, jossa pilvioperointi ja sovelluskehitys tukevat toisiaan saumattomasti. Sekä asiakas että loppukäyttäjät hyötyvät, kun palaute palvelusta saadaan nopeasti välitettyä kehitykseen, kehityssyklit lyhenevät sekä palvelu asettaa siltä vaaditut korkeat saatavuus- sekä laatuvaatimukset.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Petja Venäläinen

Sales Director, Cloud & Connectivity

[email protected]

+358 40 581 56 66