Reima

Palveluväylä vauhdittaa Reiman liiketoimintaa

Reiman järjestelmäintegraatioita haluttiin yhtenäistää ja kehittää tukemaan paremmin Reiman liiketoimintaa ja kansainvälistä kasvua. Suunnittelimme ja toteutimme Reimalle integraatioratkaisun, joka tehostaa toimintaa, joustaa muutoksissa ja mahdollistaa sujuvan sähköisen liiketoiminnan.

Tavoitteena yhtenäiset, tehokkaat ja helpot integraatiot

Reima valmistaa laadukkaita lastenvaatteita, joita myydään ympäri maailmaa. Erityisen vahvaa Reiman kasvu on Venäjällä ja Kiinassa. Reima myy vaatteita niin jälleenmyyjien kuin omien myymälöiden ja verkkokauppojen kautta.

Reima uudisti toiminnanohjausjärjestelmänsä ja sen myötä uudistettavaksi tulivat myös lukuisat integraatiot muihin järjestelmiin. Aiemmin nämä integraatiot oli toteutettu järjestelmäkohtaisesti ns. point-to-point -integraatioina. Tällaiset integraatiot vaativat kuitenkin paljon työtä, kun tietoja piti viedä ja tuoda manuaalisesti. Varsinkin muutostilanteissa ne olivat lisäksi virhealttiita eivätkä tukeneet muutoksia liiketoiminnassa riittävän joustavasti.

Lähdimme yhdessä Reiman kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta integraatioratkaisua, joka mahdollistaisi integraatioiden tehokkaamman rakentamisen ja valvonnan, ja joka joustaisi paremmin liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Lähdimme yhdessä Reiman kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta integraatioratkaisua, joka mahdollistaisi integraatioiden tehokkaamman rakentamisen ja valvonnan, ja joka joustaisi paremmin liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Samalla haluttiin yhtenäistää liiketoimintaprosesseja ja siirrettäviä tietoja siten, että integraatiot esimerkiksi Reiman logistiikkakumppaneiden kanssa olisivat yhdenmukaiset. Integraatiopalveluväyläksi valittiin MuleSoft.

Kasvun ja kansainvälistymisen myötä tarve digitalisoida prosesseja ja palveluita ja hyödyntää tietoa paremmin kasvaa. Palveluväylä ja uudet toimintamallit mahdollistavat meille hyvät lähtökohdat tehokkaaseen, joustavaan ja kilpailukykyiseen toimintaan.Janne Kilponen, IT-johtaja, Reima

Tiivis yhteistyö avainasemassa

Integraatioiden kehitys ja uusien toimintamallien käyttöönotto aloitettiin vaiheittain. Ensimmäisenä on toteutettu integraatioita mm. toiminnanohjaus- ja tuotetietojärjestelmien välillä sekä asiakkaiden, kumppaneiden ja omien myymälöiden välisiin järjestelmiin.

Avainasemassa kehitystyössä on ollut hyvä ja tiivis yhteistyö Reiman ja Solitan asiantuntijoiden välillä, kyky reagoida nopeasti muutoksiin ja pureutuminen liiketoiminnan prosesseihin.

”Meille on tärkeää, että kumppanimme ymmärtää liiketoimintaamme ja pystyy toimimaan ketterästi jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Uudenlaiseen, digitaaliset palvelut ja sähköisen liiketoiminnan mahdollistavaan arkkitehtuuriin siirtyminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä. Solitalaisten kanssa olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja vieneet niin liiketoimintaprosessiemme kuin integraatioalustan kehitystä yhdessä eteenpäin”, kertoo Reiman IT-johtaja Janne Kilponen.

Joustavuutta ja tukea liiketoiminnalle

Uusi ratkaisu helpottaa merkittävästi integraatioiden valvontaa ja vähentää manuaalista työtä. Järjestelmäkohtaisten, pistemäisten integraatioiden sijaan saadaan yhtenäisiä, helpommin ylläpidettäviä ja kestäviä ratkaisuja. Sen myötä sujuvammat sähköiset prosessit tukevat Reiman kasvavaa liiketoimintaa ja kumppaniverkostoa.

Nyt valittu teknologia-alusta on joustava ja mahdollistaa nopeat muutokset. Tiedonsiirtoa voidaan automatisoida, mikä vähentää virheitä ja parantaa tiedon laatua.

”Kasvun ja kansainvälistymisen myötä tarve digitalisoida prosesseja ja palveluita ja hyödyntää tietoa paremmin kasvaa. Palveluväylä ja uudet toimintamallit mahdollistavat meille hyvät lähtökohdat tehokkaaseen, joustavaan ja kilpailukykyiseen toimintaan. Uskon, että ratkaisun hyödyt näkyvät sekä pitkässä juoksussa että myös lyhyemmällä tähtäimellä erityisesti muutostilanteissa”, sanoo Janne Kilponen.

Tulokset

 • Integraatiopalveluväylä ja yhtenäinen tapa integraatioihin
 • Helpompi tehdä muutoksia eri järjestelmiin
 • Uusien järjestelmien integrointi nopeampaa ja kustannustehokkaampaa
 • Manuaalisen työn ja virheiden määrä vähenee
 • Tehostaa toimintaa ja pienentää kustannuksia
 • Parempi ongelmatilanteiden hallinta
 • Tukee Reiman kasvua ja liiketoimintaa

Solitalaisten kanssa olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja vieneet niin liiketoimintaprosessiemme kuin integraatioalustan kehitystä yhdessä eteenpäin
Janne KilponenIT-johtaja, Reima

Teknologiat

 • MuleSoft

Solitan rooli

 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva kehitys ja ylläpito