LähiTapiola

Palvelutuote menestyksellä konseptista käytäntöön

LähiTapiola rakensi yhdessä Palmun kanssa henkilövakuutusasiakkaille uuden TerveysHelppi –palvelun, jossa asiakas saa puhelinpalvelusta nopeasti avun ja korvausasiansa vireille. Liiketoiminnasta lähtenyt tarve uudelle palvelumallille suunniteltiin ja tuotteistettiin vahvasti asiakasymmärryksen ohjaamana.

LähiTapio logo

Palmun rooli

Palmu toimi TerveysHelppi-hankkeen kokonaisvastuullisena projektipäällikkönä hankkeen alusta alkaen. Palmu selvitti palvelukonseptin asiakasarvon, suunnitteli palveluprosessit, vastasi palvelun pilotoinnista ja uuden palvelumallin laajentamisesta kaikkiin alueyhtiöihin.

Tulokset

  • NPS (suositteluindeksi) uudelle palvelulle 80