LähiTapiola

Palvelutuote menestyksellä konseptista käytäntöön

LähiTapiola rakensi yhdessä Solitan kanssa henkilövakuutusasiakkaille uuden TerveysHelppi –palvelun, jossa asiakas saa puhelinpalvelusta nopeasti avun ja korvausasiansa vireille. Liiketoiminnasta lähtenyt tarve uudelle palvelumallille suunniteltiin ja tuotteistettiin vahvasti asiakasymmärryksen ohjaamana.

LähiTapio logo

Solitan rooli

Solita toimi TerveysHelppi-hankkeen kokonaisvastuullisena projektipäällikkönä hankkeen alusta alkaen. Solita selvitti palvelukonseptin asiakasarvon, suunnitteli palveluprosessit, vastasi palvelun pilotoinnista ja uuden palvelumallin laajentamisesta kaikkiin alueyhtiöihin.

Tulokset

  • NPS (suositteluindeksi) uudelle palvelulle 80