Palveluohjain

Palveluohjain sujuvoittaa suomalaisten arkea

Moni suomalainen kokee sosiaali- ja terveysalapalveluissa asioinnin hankalaksi ja vanhanaikaiseksi. Pitkät jonotusajat, siiloutuneet palvelut ja kankeat hoitopolut ovat ihmetyttäneet ja turhauttaneet jo pitkään. Myös palveluntarjoajat ja alan ammattilaiset kaipaavat uusia tehokkaampia tapoja työskennellä ja parantaa palveluiden laatua.

Osana valtion julkishallinnollisten palveluiden sähköistämistä Solita oli mukana luomassa Palveluohjainta, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman sähköisen asioinnin. Se on tehnyt sote-palveluasioinnista vaivattomampaa ja vienyt samalla työn tehokkuuden ja palveluiden johtamisen uudelle tasolle. Palveluohjaimella on merkittävä rooli Suomen sote-palveluiden uudistamisessa.

Palveluohjain on kaikille yhteinen palvelu

  • 1

    Kansalaiset ympäri Suomen

  • 2

    Sote-ammattilaiset

  • 3

    Sote-palveluiden järjestäjät

Haaste: Miten tuoda sote-palvelut digitaaliselle aikakaudelle?

Sosiaali- ja terveysala on Suomessa ennennäkemättömien muutosten edessä; sote-uudistus, valinnanvapaus ja digitalisaatio pakottavat alan toimijoita uudistamaan omia palveluitaan ja järjestelmiään nopealla tahdilla. Osana valtion johtamaa julkishallinnollisten palveluiden sähköistämishanketta, myös sosiaali- ja terveysalan ajanvaraus- ja palvelunhallintajärjestelmiin etsittiin uusia ratkaisuja. 2M-IT, Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö, yhdisti voimansa Solitan kanssa, tavoitteena rakentaa uusi kansallinen ajanvaraus- ja palvelunohjausratkaisu. Palveluohjainta on alusta saakka kehitetty kansallisesti tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Yhteistyöstä vastaa sidosyksikkötoimijana 2M-IT Oy.

Sote-alan valtavasta koosta ja monista erikoisaloista johtuen, myös järjestelmälle asetettujen vaatimusten lista oli pitkä. Alusta asti oli selvää, että järjestelmällä on kolme pääkäyttäjäryhmää: kansalaiset, ammattilaiset ja palveluiden tarjoajat. Jokaisen käyttäjäryhmän tarpeet tuli huomioida.

Ratkaisulla haluttiin parantaa kansalaisten valinnanvapautta ja omatoimisuutta, karsia turhaa hallinnollista työtä ja tehostaa resurssien hyödyntämistä.

Tavoitteena oli rakentaa kansallinen ratkaisu, joka mahdollistaa maakuntatason organisoitumisen ja pystyy palvelemaan kokonaisia sairaanhoitopiirejä yli toimintorajojen. Oli myös selvää, että uuden ajanvaraus- ja palveluhallintaratkaisun täytyy keskustella olemassa olevien järjestelmien kanssa saumattomasti, eikä se voi olla riippuvainen mistään tietyistä taustajärjestelmistä. Haaste oli suuri, ja sitä lähdettiin taklaamaan Solitan, 2M-IT:n ja monien yhteistyökumppaneiden johdolla sekä sairaanhoitopiireistä saatavan asiantuntijuuden tuella.

Palveluohjain mahdollistaa sähköisen ajanvarauksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 24/7-periaatteella

Palveluohjain – kokonaisvaltainen ratkaisu kansalaisten ja ammattilaisten tueksi

Vuosien työn, sidosryhmien aktiivisen osallistamisen ja useiden pienempien hankkeiden tuloksena syntyi Palveluohjain, uusi kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarausratkaisu, joka palvelee sekä kansalaisia, sote-alan ammattilaisia että palveluiden tarjoajia. Palveluohjain mahdollistaa sähköisen ajanvarauksen kansalaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 24/7-periaatteella. Samalla järjestelmä auttaa myös alan ammattilaisia palvelunhallinnassa ja tehostaa työntekoa ja resurssien käyttöä. Palveluohjainta käyttävien toimijoiden piiriin kuuluu jo yli 2,3 miljoonaa suomalaista ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Järjestelmä on mahdollista linkittää saumattomasti kaikkien yleisesti käytössä olevien potilastietojärjestelmien kanssa.

”Palveluohjain toimii monella toimialalla, mikä tuo synergiaetuja ja sitä kautta kustannussäästöjä. Ratkaisu on sovellettavissa muun muassa sosiaalipalveluihin, työllisyyspalveluihin, työterveydenhuoltoon ja hammashoitoon.” – Suvi Peltomäki, Service Designer, Solita

Omatoimisuuden ja valinnanvapauden mahdollistaja

Palveluohjain mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman sähköisen asioinnin. Kansalaisten ei enää tarvitse jonottaa ikuisuuksia puhelinlinjoilla varatakseen lääkäriajan, vaan he voivat varata heille sopivan ajan ammattilaiselle omatoimisesti verkossa. Palveluohjaimen avulla kansalainen voi myös tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa omat aikansa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Ainutlaatuisena piirteenä Palveluohjain pystyy mahdollistamaan myös sen, että sote-palveluissa voi asioida sähköisesti myös toisen aikuisen puolesta. Aiemmin tämä on ollut mahdollista vain alaikäisen puolesta. Ominaisuus auttaa monia perheenjäseniä ja omaishoitajia asioimaan vakavasti sairaiden tai teknologian kanssa rajoitteisten läheistensä puolesta.

Tampereella toteutettiin myös valinnanvapauskokeilu Palveluohjaimen avulla. Kansalaisilla oli mahdollisuus valita oma palveluntarjoajansa ja hoitopaikkansa helposti sähköisessä palvelussa.

Kehitystyötä tehdään myös yhteisprojekteina, joista esimerkkinä sosiaalipalveluiden käytännön tarpeista nousseiden toiminnallisuuksien toteutus. Siinä Espoon kaupungin, Etelä-Karjalan EKSOTEn ja Päijät-Hämeen PHHYKYn asiantuntijat toimivat suorassa yhteistyössä Solitan palvelumuotoilijoiden ja sovelluskehittäjien sekä 2M-IT:n asiantuntijoiden kanssa.

Parempaa palvelua, tehokkaampaa työtä

Palveluohjain ei tarkoita ainoastaan helpompaa asiointia kansalaisille, vaan se on tärkeä työkalu myös sote-alan ammattilaisille. Palvelu sisältää oman sisäisen resurssikalenterin ja integraatiot taustajärjestelmiin, mikä mahdollistaa erilaisten resurssien, kuten asiantuntijoiden ja tilojen, tarkastelun kalenterinäkymässä. Järjestelmästä voidaan tutkia muun muassa sosiaalityöntekijän vapaita ja varattuja aikoja, sekä päiväkohtaista tilannetta.

Palveluohjain mahdollistaa ennen kaikkea myös asiakkaan palvelupolun ohjaamisen. Esimerkiksi ensisynnyttäjä voidaan raskauden toteamisen jälkeen asettaa oikealla hoitopolulle, ja hänelle voidaan raskauden edetessä antaa varausoikeuksia esimerkiksi ensimmäiseen ultraan ja synnytysvalmennukseen. Näin asiakas tietää koko ajan, mikä on hoitopolun seuraava vaihe, ja hän voi itse varata hoitoajan verkossa.

Tehokasta resurssien hyödyntämistä

Järjestelmä on suunniteltu auttamaan palvelun tarjoajia omien resurssien hallinnassa ja erilaisten polkujen määrittelyssä asiakkaille. Kaikki palvelupolut voidaan kustomoida omien resurssien mukaan ja järjestelmään voidaan määritellä monenlaisia sääntöjä liittyen palvelupolun kulkuun. Tästä syystä lukuisten eri sote-alojen palvelujen tarjoajat ovatkin ottaneet ratkaisun käyttöönsä ympäri Suomea.

Esimerkiksi influenssarokotuskampanjalle voidaan luoda Palveluohjaimessa oma polku, johon varataan tietty määrä hoitoaikoja ja -tiloja kampanjaa varten.

”Palveluohjaimen avulla voidaan saavuttaa miljoonien eurojen säästöjä. Jo pelkät muistutustekstiviestit vähentävät käyttämättömien aikojen määrää ja auttavat palveluiden tarjoajia hyödyntämään resurssejaan tehokkaammin” – Henna Mäki, Product Owner, Solita

Hyödyt

Vaivatonta ja helppoa sähköistä asiointia: Suurin hyöty kansalaisille on ehdottomasti helppo ja vaivaton ajanvaraus, joka säästää sekä aikaa että vaivaa. Palveluohjain mahdollistaa ohjaamisen enenevissä määrin itse- ja omahoitoon, mikä vähentää tarvetta vierailla fyysisesti palveluiden äärellä.

Enemmän aikaa hoitotyöhön: Sote-alan työpaikolla Palveluohjain näkyy erityisesti turhan työn vähentymisenä. Ajanvaraustoimenpiteet ja asiakaspolulle ohjautuminen hoituu järjestelmän toimesta, mikä vähentää hoitohenkilökunnan hallinnollista työtä. Integroidut kalenteritoiminnot tuovat työhön lisää hallittavuutta ja sitä kautta myös tehokkuutta. Myös ajanvarauksiin littyvien puheluiden määrä vähenee huomattavasti. Pienelläkin ajansäästöllä on isossa mittakaavassa merkittävä vaikutus työn tehokkuuteen ja mielekkyyteen.

Kustannussäästöjä ja tyytyväisiä asiakkaita: Palveluohjain tarjoaa mahdollisuuden parantaa palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä, esimerkiksi valinnanvapaus, nopeampi vasteaika ja yhden luukun periaate ovat asiakkaille mieleen.

Palvelun tuottajille syntyy aitoja kustannussäästöjä tehokkaamman resurssien hyödyntämisen, nopeamman virtaustehokkuuden ja arvoa tuottamattoman ajan minimoinnin kautta. Läpinäkyvät palvelupolut pienentävät myös organisaatiorajojen välistä kitkaa ja tehostavat prosesseja.

Kiinnostuitko palveluohjaimesta? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

Sanna Virkkunen, Account Director, Solita Oy, [email protected]

Atte Tikkanen, kehityspäällikkö, 2M-IT Oy, [email protected]