Väylävirasto

Paikkatietoon nojaava analytiikkaratkaisu tukee vesiväylien suunnittelua

thomas-drouault-YYMcvhf_oXE-unsplash

Väylävirasto halusi saada aiempaa ajantasaisemman ja kattavamman kokonaiskuvan Suomen vesiväylien käytöstä: paljonko väyliä käytetään, millaiset alukset niitä käyttävät ja mitkä alusten syväykset ovat. Solita kehitti mittatilaustyönä paikkatietoon perustuvan ratkaisun, johon tuotiin dataa eri lähteistä. Loppukäyttäjä pääsee hyödyntämään tietoa helppolukuisella Tableau-työpöydällä. Ratkaisu tukee ja tehostaa erityisesti vesiväylien suunnittelua.

Väylävirasto vastaa vesiliikenteessä Suomen valtion vesiväylien ja kanavien kehittämisestä ja kunnossapidosta. Yhteensä viraston ylläpitämiä rannikkoväyliä ja sisävesiväyliä on noin 16 300 kilometriä. Lisäksi virasto ylläpitää yli 25 000 merenkulun turvalaitetta.

Vesiväylien kunnossapitoon kuuluvat väylien suunnittelu- ja tutkimustyöt sekä kunnossapitoruoppaukset. Suunnittelijat tarvitsevat tarkkaa tietoa väylien ja väyläalueiden käytöstä, mutta tietoa on ollut saatavilla lähinnä yksittäisiä hankkeita varten. Kun markkinoilta puuttui Väyläviraston tarpeita palveleva dataratkaisu, kehitti Solitan tiimi sellaisen yhteistyössä viraston asiantuntijoiden kanssa.

”AIS-analytiikkaratkaisu on tuonut tiedon väylien ja väyläalueiden käytöstä ajan tasalle. Tiedot ovat laajalti hyödynnettävissä suunnittelu- ja kehitystyössä koko valtakunnan laajuisesti”, kertoo Väyläviraston analytiikkakehityksestä vastaava asiantuntija Pekka Kinnunen.

Ratkaisun hyödyt Väylävirastolle

  1. Tekninen helppous ja toimiva layout takaavat käyttäjille miellyttävän käyttökokemuksen.
  2. Ajantasainen tilannekuva auttaa analysoimaan vesiväylän kunnossapito- ja kehitystarvetta, esimerkiksi syvennystarvetta.
  3. Täsmällinen tieto tukee ja tehostaa uusien väylien suunnittelua.
  4. Väylien linjauksia voidaan muuttaa, kun nähdään, miten alukset noudattavat olemassa olevia väyliä. Linjausmuutokset parantavat turvallisuutta.
  5. Jalostettua alushavaintoaineistoa voi hyödyntää Tableaun lisäksi muissa sovelluksissa tai jakaa sidosryhmille.

Ajantasainen tilannekuva puuttui

Tiedon hajanaisuus oli vaivannut Väyläviraston vesiväyläyksikköä. Dataa vesiväylien käytöstä oli, mutta suunnittelun jatkuvaksi tueksi se ei taipunut.

Väyläviraston asiantuntija Kaisu Heikonen on ollut mukana kehittämässä merenkulkualan järjestelmiä ja tuntee hyvin markkinoilla olevien ratkaisujen puutteet.

”Olemme aikaisemmin käyttäneet ohjelmia, joilla jälkikäteen voi kyllä seurata, mistä meriliikenne on kulkenut. Mutta niinkin olennainen asia kuin syväyksen tai nopeuksien tarkastelu eri väylillä ja väylänosilla on ollut hankalaa olemassa olevilla ratkaisuilla”, Heikonen kertoo.

Syksyllä 2019 Solitan analytiikka-asiantuntijat saivat tehtäväkseen rakentaa ratkaisun, jonka avulla saataisiin yhdistettyä ja havainnollistettua valtavia datamääriä sekä vastattua kriittisiin kysymyksiin:

  • Kuinka paljon ja miten vesiväyliä käytetään?
  • Millaista ylläpitoa ja kehitystä väylät kaipaavat?
  • Mihin on tarve luoda uusia väyliä? Miten syviä ja leveitä niiden tulisi olla?
  • Missä ja milloin tarvitaan talvirajoituksia? Noudatetaanko rajoituksia?
  • Miten turvallisuutta voitaisiin parantaa?

AIS-data ja väyläaluedata nopeasti näkyväksi

Projektin tavoitteena oli yhdistää AIS-data ja väyläaluedata sekä visualisoida kokonaisuus käyttäjille. AIS (Automatic Identification System) on alusten automaattisesti lähettämiin tunniste-, sijainti- ja liiketilatietoihin perustuva paikallistamisjärjestelmä.

Tietovarastoksi valikoitui isoja massoja ketterästi pyörittävä Snowflake. Tiedettiin, että karttanäkymässä olisi satojatuhansia samanaikaisesti esitettäviä datapisteitä. Tällaisen analytiikan visualisointiin sopisi Tableau.

Solitan tiimi lähti liikkeelle AIS-sanomien datasta, joka käsiteltiin, valmisteltiin ja yhdistettiin väyläaluedataan. Näin saatiin laskettua väyläalueiden käyttötiedot, jotka visualisoitiin Tableaussa AIS-datan ja väyläaluedatan ohella. Loppukäyttäjien työpöydällä on neljää näkymää: yleisnäkymä väyläalueiden käytöstä sekä detaljitason näkymät alusten seurannalle, väylätilan käytölle ja alueen käytölle. Näkymiä on kehitetty iteratiivisesti, käyttäjiä kuunnellen.

Oleellinen osa projektia on ollut määrittää se laskentalogiikka, jolla laskentahavainnot kohdistetaan väyläalueisiin. Väylävirasto ja Solita ovat käyneet rakentavaa keskustelua muun muassa sallituista virhemarginaaleista ja logiikan korjausmahdollisuuksista.

Pekka Kinnunen kehuu Solitan asiantuntemusta ja ratkaisukeskeistä otetta. ”Solita on erittäin perehtynyt dataan ja pystynyt esittämään, miten ongelmia voidaan ratkaista. He havainnollistivat esimerkkien kautta, miltä havaintoaineisto näyttää, miten tulkinta toteutuu ongelmatapauksissa ja millaisia virhetulkintoja niistä voi tehdä.”

”Solita on erittäin perehtynyt dataan ja pystynyt esittämään, miten ongelmia voidaan ratkaista.!Pekka Kinnunen, Senior Officer, Väylävirasto
sami-takarautio-v05Hv8lT-40-unsplash

Räätälöity ratkaisu tukee vesiväylien kehitystä ja suunnittelua

AIS-analytiikkaratkaisu tuo Väylävirastolle täsmällistä dataa vesiväylien käyttöasteesta. Tableau-näkymät kertovat, millaista alusliikennettä milläkin väyläalueella liikkuu. Kun arvioidaan kehitystarvetta, on virastolla ajantasaisen tilannekuvan myötä paremmat työkalut arvioida toimenpiteitä ja kohdentaa resursseja.

Myös alusten syväyksien yksityiskohtainen tarkastelu eri väylillä ja väylänosilla on nyt mahdollista. ”Päällysteiden tai raiteiden puuttuessa vesiväylän syvyys ratkaisee, millaista liikennettä väylällä kulkee ja voi kulkea. Ratkaisun myötä voimme paremmin palvella väylien käyttäjiä”, Kaisu Heikonen summaa.

Väylävirasto

Loppukäyttäjien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua käyvä Heikonen kehuu myös näkymien ilmettä ja helppolukuisuutta. ”Layout näyttää odotuksia paremmalta – Solitalle siitä täysi kiitos. Näkymillä on suuri vaikuttavuus. Tämä on opittu käyttäjien palautteesta.”

Ratkaisu jalkautetaan väyläsuunnittelun päivittäiseksi työkaluksi syksyn 2020 aikana. Ensi vaiheessa se tulee Väyläviraston sisäiseen käyttöön, mutta tietovarasto on rakennettu niin, että tarvittaessa se taipuu muuhunkin, esimerkiksi ulkoisten kumppaneiden tarpeisiin.

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä!

Mikko Varjos

Director, Mobility

[email protected]

+358 50 3865 218