ODA

Omaolo arvioi hyvinvointia ja ohjaa oikeiden palveluiden pariin

Osana kansallista Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -palvelukokonaisuutta Solita on mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuoltoon aivan uudenlaisia palveluita helpottamaan asiakkaiden asiointia ja hoitoon hakeutumista ja tehostamaan ammattilaisten toimintaa. Omaolo-palvelu mahdollistaa oman hyvinvoinnin seuraamisen, oire- ja palveluarviot verkossa ja kokoaa tiedot omista hoito- ja palvelusuunnitelmista yhteen paikkaan.

Kansallisessa ODA-palvelukokonaisuudessa kunnat uudistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja rankentavat itse- ja omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallista kokonaisuutta.

Solitalla on ollut keskeinen rooli paitsi uusien palveluiden teknisessä kehityksessä myös palvelumuotoilussa. Solitaan kuuluvan Palmun palvelumuotoilijat ovat olleet avainrooleissa ODA-palvelukokonaisuuteen kehitettävän Omaolo-palvelun muotoilussa ja ratkaisun konseptoinnissa. Jo hankkeen valmisteluvaiheessa Palmu selvitti palvelun asiakasarvoa ja kiteytti ensimmäisiä konseptiaihioita.

Itsepalvelu ja automaatio helpottamaan sekä ammattilaisten työtä että asiakkaiden hoitoa

Omaolo-palvelu koostuu sähköisestä hyvinvointitarkastuksesta ja -valmennuksesta, älykkäästä oire- ja palvelutarpeen arviosta sekä hyvinvointisuunnitelmasta. Koko ODA-hankkeen keskeinen tavoite on, että itsepalvelua ja automaatiota lisäämällä voidaan joitakin ammattilaisten perinteisesti tekemiä tehtäviä nopeuttaa, siirtää asiakkaiden itsensä tekemiksi tai automatisoida kokonaan. Keskeisenä nykytilan haasteena on, että pieni vähemmistö kuluttaa valtaosan sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä taas näkyy suurelle enemmistölle pitkinä jonoina ja palvelun heikkona saatavuutena.

 

Omaolo-palvelun myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäivä.

Omaolo-palvelu arvioi omaa hyvinvointia ja oireita sekä ohjaa oikeiden palveluiden pariin

Rakenteilla on sähköinen palvelukokonaisuus, Omaolo-palvelu, joka hyödyntää ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. Omaolo-palvelun myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäivä.

Omaolo-palvelujen antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne perustuvat päivittyvään tieteelliseen näyttöön. Palvelu sisältää:

  1. Hyvinvointitarkastus ja -valmennukset: Hyvinvointitarkastus antaa tilannekuvan hyvinvoinnistasi ja tunnistaa mahdollisia riskejä. Saat ehdotuksia, joiden avulla voit vaikuttaa hyvinvointiisi omatoimisesti, esimerkiksi muuttaa liikunta- tai unitottumuksiasi. Muutosten tueksi voit ottaa käyttöösi sähköisiä valmennuksia, jotka ohjaavat sinua ja antavat palautetta edistymisestäsi. Jos tarkastuksen tulos näyttää huolestuttavalta, ohjaa Omaolo sinut suoraan ammattilaiselle.
  2. Oirearviot sekä palveluarvio ja -ohjaus: Oirearvio auttaa, kun sinulla on yksittäinen terveyteen liittyvä ongelma – vaikkapa silloin, kun epäilet ylähengitystietulehdusta. Tuloksen perusteella saat toimintasuosituksen, esimerkiksi itsehoito-ohjeita, sähköisen reseptin tai ajanvarausoikeuden. Palveluarvio ja -ohjaus puolestaan auttaa sinua selvittämään, millaista tukea sinun tai läheisesi elämäntilanteeseesi on tarjolla: omaishoidon tukea, henkilökohtaista apua, yms.
  3. Oma Suunnitelma: kokoaa hoito- ja palvelukokonaisuutesi yksiin kansiin: tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. Suunnitelma perustuu itse asettamiisi tavoitteisiin ja yhdessä ammattilaisen kanssa suunnittelemaasi hoitoon tai palveluun. Voit tehdä myös itsehoitosuunnitelman, jonka seurannasta vastaat itse. ​ ​

Omaolo-palvelujen pilottihankkeet käynnissä

Omaolo-palvelu tulee laajamittaisesti käyttöön vuonna 2019. Tällä hetkellä sitä testataan ja kehitetään monissa pilottihankkeissa:

  • Terveys- ja hyvinvointitarkastukset: neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto
  • Hoitopolut: diabetes, verenpainetauti
  • Palvelupolut: terveys- ja hyvinvointiasemat, yhteispäivystykset
  • Erityisryhmien palvelupolut: pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, ikääntyneet, vammaiset, nuoret mielenterveysasiakkaat

 

Ammattilaisten aikaa palveluun, ei papereiden täyttämiseen

Asiakkaalle uudet palvelut antavat mahdollisuuden löytää tietoja ja vastauksia kysymyksiin jonottamatta, ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki arviot ja ohjaus perustuvat omiin tietoihisi ja ovat siksi aina luotettavia ja henkilökohtaisia. Saat suuremman roolin oman hyvinvointisi arvioinnissa ja seurannassa. Ammattilaisilla on enemmän aikaa sinulle silloin, kun tarvitset palvelua kasvokkain, sillä vastaanotolla ei mene aikaa lomakkeiden täyttämiseen.

Ammattilaisella on palvelujen kautta paremmat ennakkotiedot vastaanotolle tulevista asiakkaista. Vastaanotolla voi keskittyä asiakkaan kohtaamiseen, sillä aikaa ei kulu tilanteen kartoittamiseen ja kirjaamiseen. Rutiinityöt vähenevät.

Tavoitteena kymmenien miljoonien vuosittaiset säästöt

Omaolo-palvelun vuosittaiseksi kustannussäästöksi on arvioitu noin 30 miljoonaa euroa. Säästöt syntyvät vähentyneistä vastaanottokäynneistä ja tehostuneista prosesseista. Toteutuvat säästöt selviävät, kun palvelu laajenee kansalliseen käyttöön.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Vesa Sainio

Director of Operations, Health and Wellbeing Division

vesa.sainio@solita.fi

040 506 2268