ODA

Omaolo arvioi hyvinvointia ja ohjaa oikeiden palveluiden pariin

Osana kansallista Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -palvelukokonaisuutta Solita on mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuoltoon uudenlaisia palveluita helpottamaan asiakkaiden asiointia ja hoitoon hakeutumista sekä tehostamaan ammattilaisten toimintaa. Omaolo-palvelu mahdollistaa oman hyvinvoinnin seuraamisen, oire- ja palveluarviot verkossa ja kokoaa tiedot omista hoito- ja palvelusuunnitelmista yhteen paikkaan. Palvelu on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Kansallisessa ODA-palvelukokonaisuudessa kunnat uudistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja rakentavat itse- ja omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallista kokonaisuutta. Solita vastaa Omaolo-palvelun suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä Mediconsultin kanssa. Palvelun kehittämistyötä johtaa SoteDigi Oy ja se hyödyntää uusinta tutkimustietoa on Kustannus Oy Duodecimin tietokannasta ja Käypä hoito -suosituksista.

Solitalla on ollut keskeinen rooli paitsi uusien palveluiden teknisessä kehityksessä myös palvelumuotoilussa. Solitan palvelumuotoilijat ovat olleet avainrooleissa ODA-palvelukokonaisuuteen kehitettävän Omaolo-palvelun muotoilussa ja ratkaisun konseptoinnissa. Jo hankkeen valmisteluvaiheessa Solita selvitti palvelun asiakasarvoa ja kiteytti ensimmäisiä konseptiaihioita. Palvelun kehittyessä Solitan osaamista on otettu laajemmin käyttöön. Keväällä 2020 vahvistettiin palvelusta hyödynnettävän datan ymmärrystä ja Solitan tiimi täydentyi analytiikan asiantuntijoilla.

Itsepalvelu ja automaatio helpottamaan sekä ammattilaisten työtä että asiakkaiden hoitoa

Tällä hetkellä Omaolo-palvelu koostuu älykkäästä oire- ja palvelutarpeen arviosta, sähköisestä terveystarkastuksesta, hyvinvointitarkastuksista ja -valmennuksista sekä määräaikaisista terveystarkastuksista. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten palvelu täydentyy tulevaisuudessa uusilla palveluilla. Koko ODA-hankkeen keskeinen tavoite on, että itsepalvelua ja automaatiota lisäämällä voidaan joitakin ammattilaisten perinteisesti tekemiä tehtäviä nopeuttaa, siirtää asiakkaiden itsensä tekemiksi tai automatisoida kokonaan. Keskeisenä nykytilan haasteena on, että pieni vähemmistö kuluttaa valtaosan sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä taas näkyy suurelle enemmistölle pitkinä jonoina ja palvelun heikkona saatavuutena.

Omaolo-palvelun myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäivä.

Omaolo-palvelu arvioi omaa hyvinvointia ja oireita sekä ohjaa oikeiden palveluiden pariin

Omaolo on sähköinen palvelu, joka hyödyntää ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. Omaolo-palvelun myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäivä.

Omaolo-palvelujen antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne perustuvat päivittyvään tieteelliseen näyttöön. Palvelu sisältää:

  1. Oirearviot sekä palveluarvio ja -ohjaus: Oirearvio auttaa, kun sinulla on yksittäinen terveyteen liittyvä ongelma – vaikkapa silloin, kun epäilet ylähengitystietulehdusta. Tuloksen perusteella saat toimintasuosituksen, esimerkiksi itsehoito-ohjeita, sähköisen reseptin tai ajanvarausoikeuden. Palveluarvio ja -ohjaus puolestaan auttaa sinua selvittämään, millaista tukea sinun tai läheisesi elämäntilanteeseesi on tarjolla: omaishoidon tukea, henkilökohtaista apua, yms.
  2. Hyvinvointitarkastus ja -valmennukset: Hyvinvointitarkastus antaa tilannekuvan hyvinvoinnistasi ja tunnistaa mahdollisia riskejä. Saat ehdotuksia, joiden avulla voit vaikuttaa hyvinvointiisi omatoimisesti, esimerkiksi muuttaa liikunta- tai unitottumuksiasi. Muutosten tueksi voit ottaa käyttöösi sähköisiä valmennuksia, jotka ohjaavat sinua ja seuraavat tehtävien avulla edistymistäsi. Jos tarkastuksen tulos näyttää huolestuttavalta, ohjaa Omaolo sinut suoraan ammattilaiselle.
  3. Määräaikaiset terveystarkastukset: Oman alueesi ammattilainen voi kutsua sinut täyttämään määräaikaistarkastukseen kuuluvia esitietolomakkeita, esimerkiksi neuvolaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa tai suun terveydenhuoltoa varten. Niiden avulla voit valmistautua tulevaan omaan, lapsen tai perheen määräaikaistarkastukseen. Vastauksesi lähetetään ammattilaiselle ja käydään läpi vastaanotolla. Saat lisäksi mahdollisia jatkosuosituksia.
  4. Henkilökohtainen suunnitelma kokoaa hoito- ja palvelukokonaisuutesi yksiin kansiin: tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta. Suunnitelma perustuu itse asettamiisi tavoitteisiin ja yhdessä ammattilaisen kanssa suunnittelemaasi hoitoon tai palveluun. Voit tehdä myös itsehoitosuunnitelman, jonka seurannasta vastaat itse.

Kaikki Omaolon palvelut ovat saatavilla suomen- ja ruotsinkielellä. Keväällä 2020 palvelusta julkaistiin ensimmäinen englanninkielinen versio, jota täydennetään jatkuvasti.

 

Ammattilaisten aikaa palveluun, ei papereiden täyttämiseen

Asiakkaalle Omaolon palvelut antavat mahdollisuuden löytää tietoja ja vastauksia kysymyksiin jonottamatta, ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki arviot ja ohjaus perustuvat omiin tietoihisi ja ovat siksi aina luotettavia ja henkilökohtaisia. Saat suuremman roolin oman hyvinvointisi arvioinnissa ja seurannassa. Ammattilaisilla on enemmän aikaa sinulle silloin, kun tarvitset palvelua kasvokkain, sillä vastaanotolla ei mene aikaa lomakkeiden täyttämiseen.

Ammattilaisella on palvelujen kautta paremmat ennakkotiedot vastaanotolle tulevista asiakkaista. Vastaanotolla voi keskittyä asiakkaan kohtaamiseen, sillä aikaa ei kulu tilanteen kartoittamiseen ja kirjaamiseen. Samalla ammattilaisten rutiinityöt vähenevät.

Omaolo-palvelujen pilottihankkeet käynnissä

Omaolo-palvelua kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä sitä testataan ja kehitetään monissa pilottihankkeissa, esimerkiksi:

  • Pitkäaikaissairaiden hoitopolut: diabetes, verenpainetauti
  • Palvelupolut: terveys- ja hyvinvointiasemat, yhteispäivystykset
  • Erityisryhmien palvelupolut: pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, ikääntyneet, vammaiset, nuoret mielenterveysasiakkaa

Tavoitteena vaikuttavuus ja kustannustehokkuus

Omaolo-palvelu myös vapauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja. Vuosittaiseksi työnteon säästöksi on arvioitu noin 30 miljoonaa euroa. Säästöt syntyvät vähentyneistä vastaanottokäynneistä ja tehostuneista prosesseista. Toteutuvat säästöt selviävät, kun palvelu laajenee kansalliseen käyttöön.

Digitaalisten oirearvioiden vaikuttavuudesta on vain vähän tutkimusta. Vielä vähemmän tutkittua tietoa on siitä, miten digitaalisia oirearviota käyttäneet ihmiset ovat suhtautuneet tuloksiinsa. Tutkimusnäytön perusteella digitaalisten palvelujen lanseeraamista seuraa todennäköisesti nopeasti näiden palvelujen laajeneva käyttö, mikä puoltaa digitaalisten oirearvioiden ja palvelujen seurantaa monipuolisin aineistoin ja menetelmin. Omaolopalvelun vaikuttavuutta ja sitä käyttäneiden käyttäjäkokemusta tulisi tutkia laajemmin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Vesa Sainio

Director of Operations, Health and Wellbeing Division

[email protected]

040 506 2268