Asiakkaat | Oikeusministeriö

Kansalaisaloite.fi – Suomen kansalaisten suora vaikuttamiskeino lainsäädäntöön

Suomen kansalaisilla on perustuslaissa turvattu oikeus tehdä eduskunnalle kansalaisaloite, eli aloite lain säätämiseksi tai lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aiemmin aloitteita voitiin tehdä ja kannattaa vain paperilla, mutta nyt Oikeusministeriön ylläpitämän Kansalaisaloite.fi-palvelun myötä suomalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä aloitteita myös verkossa. Palvelu lisää kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja demokratiaa.

Aloitteita voi tehdä ja kannattaa seurata verkossa

Palvelu on helppokäyttöinen, selkeä ja tervetullut lisä yhteiskuntamme demokraattiseen päätöksentekojärjestelmään.

Oikeusministeriön ylläpitämässä Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa jokainen äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä eduskunnalle aloitteen lakiehdotuksesta tai lainvalmisteluun ryhtymisestä. Kansalaiset voivat ehdottaa lain muuttamista, uutta lakia tai voimassa olevan lain kumoamista. Tavoitteena on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Toteutuksen lähdekoodin avaaminen oli erittäin hieno juttu. Hatunnosto järjestelmän toimittajalle! Noin hyvin yksikkötestattua järjestelmää näkee harvoin, varsinkaan kun tilaajana on valtion elin.

Solita toteutti oikeusministeriölle joulukuussa 2012 Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelun, joka mahdollistaa kansalaisaloitteiden tekemisen, kannattamisen ja seuraamisen verkossa. Tavallisesta poikkeavaa on ollut kehittämisen julkisuus: periaatteessa kuka tahansa kansalainen on voinut osallistua palvelujen suunnitteluun. Oikeusministeriö on myös julkaissut sekä Kansalaisaloite.fi -palvelun lähdekoodin ja pyytänyt kehitysehdotuksia.

Uudistukset 2016-2107

Helpompi käyttöliittymä ja käyttökokemus helpottamaan demokratian toteutumista

Palvelu on helposti käytettävissä nyt eri käyttöliittymissä
Uudistukset vuonna 2016-2017 ovat keskittyneet pääasiassa helpottamaan palvelun käyttöä eri päätelaitteilla sekä mahdollistamaan aloitteiden helpon löytämisen, seuraamisen ja osallistumisen. Pyrkimyksenä on saada yhä useampi kansalainen osallistumaan ja vaikuttamaan.

Hienoa, että on olemassa tällainen palvelu, jota tavan tallaajatkin osaavat käyttää! Lisäpisteitä aloitteiden helposta selailumahdollisuudesta! Kaikki käynnissä olevat aloitteet ovat mukavasti yhdellä sivulla.

Vuoden 2016 palvelun käyttöliittymä uusittiin ja samalla se optimoitiin käytettäväksi mobiililaitteilla. Käyttökokemus on päivitetty nykyaikaan niin, että aloitteiden seuranta, haku ja osallistuminen onnistuu helposti ajasta ja paikasta riippumatta – vaikuttaminen on helppoa heti kun asia tulee esiin keskusteluissa, verkkoa selatessa tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa.

Palvelurajojen yli toimiva hakupalvelu kokoaa yhteen tärkeän tiedon
Kun aloitteiden määrä alkoi kasvaa huomattavasti, huomattiin tarve vapaalle sanahaulle pelkän aloitteiden listauksen sijaan. Tätä ei haluttu toteuttaa koskemaan pelkästään Kansalaisaloitepalvelua, vaan laajennettu hakutoiminnallisuus haluttiin koskevan samalla muitakin demokratiapalveluita. Tämän seurauksena toteutettiin erillinen palveluun upotettava yläpalkki, joka tarjoaa hakuominaisuudet – ei pelkästään palvelukohtaisesti – vaan myös palvelurajojen yli. Näin esimerkiksi kansalaisaloitepalvelussa vieraileva voi nopeasti yläpalkista etsiä kansalaisaloitetta haluamastaan aiheesta, mutta laajentaa hakua koskemaan myös esimerkiksi kuntalaisaloite.fi-palvelua tai otakantaa.fi:tä.

Tunnistautumispalvelu helpottaa asiointia ja osallistumista
Myös tunnistautumispalvelu on päivitetty, jotta kansalaisten on entistä helpompi tunnistautua palveluun, mikäli he ovat jo kirjautuneet johonkin muuhun julkishallinnon verkkopalveluun. Vahva tunnistautuminen käyttää nykyisin tuoretta Suomi.fi -tunnistautumista, joka tarjoaa kertakirjautumismahdollisuuden kaikkiin kyseistä tunnistautumispalvelua käyttäviin palveluihin.

Mobiilivarmenteella tunnistautuminen on mahtavan helppoa. Kunpa sitä voisi käyttää laajemminkin.

Koska tunnistautumispalvelu on ilmainen ja valtion rahoittama, kaikkia julkishallinnon palveluita rohkaistaan siirtymään tämän palvelun käyttöön, jonka käyttöönotto on jo hyvässä vauhdissa. Tällöin käyttäjän ollessa kirjautuneena esimerkiksi vero.fi, kela.fi tai suomi.fi -palveluihin voi hän kirjautua myös Kansalaisaloitepalveluun ilman, että pankkitunnuksia tarvii syöttää uudestaan.

Enemmän läpinäkyvyyttä ja informointia asioiden edistymisestä
Myös kansalaisten kiinnostus tiettyjä aloitteita kohtaan on huomioitu. Käyttäjä voi nykyisin tilata aloitekohtaiset sähköposti-ilmoitukset syöttämällä sähköpostiosoitteen aloitteen sivulla olevaan kenttään. Tällöin häntä informoidaan sähköpostitse kun aloite päättyy, etenee väestörekisterikeskukseen osallistujien tarkistamista varten tai lopulta eduskuntaan.

Yksi parhaita netissä toimivia viranomaispalveluita. Plussaa API:sta.

Paremmat vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet sekä läpinäkyvyyttä päätöksentekoon

Aloitepalvelu ovat helppo, maksuton ja turvallinen kanava kansalaisaloitteiden tekemiseen ja seuraamiseen. Niiden avulla kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon kansallisella tasolla ja seurata asioiden etenemistä.

Palaute palveluista on ollut myönteistä. Hankkeen menestyksestä kertoo se, että kansalaiset ovat löytäneet ja ottaneet verkkopalvelun oikeasti käyttöönsä. Tähän mennessä kansalaisaloitteita on tehty jo kuusi sataa. Aloitteista kuusitoista on jo kerännyt perustuslain edellyttämät 50 000 ääntä ja edennyt tai on parhaillaan etenemässä eduskunnan käsiteltäväksi. Sähköinen palvelu mahdollistaa nopean toiminnan: esimerkiksi aloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta keräsi tarvittavat 50 000 kannatusta alle 15 tunnissa, ja kaiken kaikkiaan yli 160 000 allekirjoitusta. Tämä aloite on myös ensimmäinen sähköisen palvelun kautta tehty aloite, joka eteni jatkokäsittelyyn ja jonka eduskunta hyväksyi. Laki astui voimaan 1. maaliskuuta 2017.

Hyvä, että on tällainen mahdollisuus vaikuttaa asioihin, kuten tasa-arvoinen avioliittolaki sen osoitti.

Muita viime aikoina läpimenneitä ja eduskuntaa toimitettuja aloitteita ovat mm.

Pidän hyvänä asiana että Suomessa on mahdollista kansan saada mielipiteensä julki. Sivusto on hyvä. Tosi tärkeä vaikuttamismuoto!

 

Selaa lisää kansalaisaloitteita täältä.

Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelu on kehitetty osana Osallistumisympäristö-hanketta, joka kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SaDe).

Lisätietoja: kansalaisaloite.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Solita