NEOT

NEOT minimoi tietoturvariskejä Solita WhiteHat -palvelun avulla

NEOT, merkittävä Itämeren alueella toimiva polttoaineiden hankintayhtiö, halusi kehittää tietoturvaansa ja saada paremman näkyvyyden mahdollisiin tietoturvariskeihin liiketoiminnan kannalta. NEOT otti käyttöön Solita WhiteHat -tietoturvapalvelun, joka havaitsee, mikäli luottamukselliset tiedot ovat joutuneet tahattomasti ulkopuolisten näkyville, analysoi ilmenneet ongelmat ja antaa suosituksia jatkotoimenpiteistä. NEOT saa palvelusta päivittäin raportteja kaikista uusista tai muuttuneista tiedoista, joihin voidaan reagoida nopeasti. Näin varmistetaan, että NEOT:n korkeat tietoturvavaatimukset täyttyvät.

NEOT on merkittävä itsenäinen polttonesteiden toimittaja Itämeren alueella. NEOT on erikoistunut öljy- ja biotuotteiden tukkumyyntiin ja toimittaa vuosittain noin 7 miljardia litraa polttoaineita omistajilleen SOK:lle ja St1:lle. NEOT vastaa omistajiensa merkittävien pohjoismaisten huoltoasemaketjujen ABC:n, St1:n ja Shellin polttoainehankinnoista.

Korkea tietoturva on välttämätöntä NEOT:n liiketoiminnalle, koska yhtiö toimii kansallisten huoltovarmuussäädösten alaisena ja huolehtii omalta osaltaan polttoaineiden toimituksista Suomessa. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa toimitusketjun jatkuvuus ja minimoida riskejä.

Onko ulkopuolisille näkyvillä tarpeetonta tietoa?

Tietoturvavuotojen havaitseminen voi olla vaikeaa. Yleisesti on mahdollista, että luottamukselliset tiedot joutuvat ulkopuolisten saataville inhimillisen erehdyksen, teknologisen haavoittuvuuden tai uuden sovelluksen julkaisun takia – ja täysin huomaamatta. NEOT halusi varmistaa, ettei heidän toiminnoissaan tapahdu näin. Yhtiössä haluttiin saada parempaa ja ajan tasalla olevaa tietoa siitä, löytyykö yhtiötä koskevia tarpeettomia tietoa internetistä: mitä tietoa näkyi eilen, mitä näkyy nyt ja miten saadaan selville, jos uutta tietoa tulee julkiseksi, jotta muutoksiin voidaan reagoida nopeammin.

Solita WhiteHat etsii internetistä vuotoja ja riskejä, jolloin me voimme keskittyä liiketoimintaan. Jos jotain ilmenee, Solitan ammattilaiset ovat apunamme.Miika Leskinen, CIO, NEOT

Solita WhiteHat havaitsee julkisen datan ja ilmoittaa mahdollisista riskeistä

Otimme NEOT:n kanssa käyttöön Solita WhiteHat -tietoturvapalvelumme, joka kerää julkista dataa, analysoi sitä ja antaa toimenpidesuosituksia, jos havainnoissa on jotain huomioitavaa. Solita WhiteHat -palvelulla NEOT saa yhdestä näkymästä selkeän kuvan merkityksellisestä datasta ja myös poikkeamat erottuvat korostetusti. Palvelu havaitsee, mikäli verkkoon olisi esimerkiksi vuotanut salasanoja, asiakirjoja, tarpeettomia palvelin- tai sovellustietoja, väärin määritettyjä pilvikomponentteja tai vuotaneita tietokantoja. Lisäksi palvelu paljastaa heikkoudet sekä arkaluonteiset tiedot.

Kertaluonteisen tietoturva-auditoinnin sijaan NEOT saa tietoja mahdollisista vuodoista päivittäin. Solitan asiantuntijat ovat käytettävissä lisätutkimuksia ja -selvityksiä varten.

”Solita WhiteHat on itsessään mahtava työkalu, mutta mahdollisuus asiantuntijatukeen ja havaintojen analysointiin on meille erityisen arvokasta. Paitsi, että saamme tiedon tapahtumista ja haavoittuvuuksista nopeasti 24 tunnin sisällä, saamme myös suosituksia tarvittavista toimista – jatkuvasti”, kertoo Miika Leskinen, CIO, NEOT.

"Solita WhiteHatin hyödyntäminen on itsestään selvää jokaiselle uskottavalle yritykselle."Miika Leskinen, CIO, NEOT

Solita WhiteHat on SaaS-palvelu, joten se on helppo ja nopea ottaa käyttöön ilman suuria investointeja ja mittavaa projektityötä. Huomasimme jo NEOT:n käyttöönoton yhteydessä useita asioita, joihin voitiin heti puuttua.

Jatkuvasti parempaa tietoturvaa

Solita WhiteHat antaa NEOT:lle nyt huomattavasti paremman kuvan heidän järjestelmiensä internetiin jättämistä jäljistä. Tämä on käynnistänyt useita kehittämistoimia tietoturvan parantamiseksi.

”Solita WhiteHat löytää arkaluontoiset asiat uskomattoman hyvin ja luotettavasti. Riskien hallintamme toimii nyt paremmin. Solita WhiteHat etsii internetistä vuotoja ja riskejä, jolloin me voimme keskittyä liiketoimintaan. Jos jotain ilmenee, Solitan ammattilaiset ovat apunamme”, kertoo Miika Leskinen, CIO, NEOT.

Hyödyt

  • Laaja ymmärrys datasta, joka näkyy organisaation ulkopuolelle
  • Ilmoitus 24 tunnin kuluessa uuden tiedon havaitsemisesta
  • NEOT:n tietoturvariskit pienenevät
  • SaaS-palvelu on helppo ja nopea toteuttaa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jari Jolula

Head of Cloud Services

jari.jolula@solita.fi

+358 40 5969 518