Business Finland

Moderni data-alusta tukee suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä

Business Finland, jonka tehtävänä on edistää suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä monipuolisten palveluiden ja rahoituksen avulla, haluaa kehittää toimintaansa entistä dataohjatummaksi ja läpinäkyvämmäksi. Lukuisissa eri järjestelmissä oleva data haluttiin tuoda yhteen paikkaan, ja luoda edellytykset entistäkin analyyttisemmalle tiedolla johtamiselle ja uusien palveluiden kehittämiselle. Pitkällä tähtäyksellä Solitan Business Finlandille rakentama modernin pilviteknologian ja on premise -maailman ainutlaatuisella tavalla yhdistävä data-alusta ja sen mahdollistamat uudet palvelut auttavat Business Finlandin liiketoimintoja edistämään suomalaista vientiä ja yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja.

Business Finland tarjoaa suomalaisyrityksille palveluita, jotka auttavat niitä kehittämään innovaatiotoimintaansa ja kansainvälistymään. Business Finland panostaa myös houkuttelevan innovaatioympäristön luomiseen investointien saamiseksi Suomeen ja Suomeen kohdistuvan matkailun edistämiseen.

Finpron ja Tekesin yhdistymisen myötä haluttiin yhdistää ja hyödyntää myös olemassa olevaa tietoa entistä paremmin, ja sen pohjalta paitsi tehostaa Business Finlandin toimintaa ja päätöksentekoa, myös rakentaa uusia palveluita suomalaisyrityksille.

Tulokset

 • 1

  Data-alusta, joka kerää erilaisen tiedon yhteen paikkaan ja mahdollistaa tiedon paremman hyödyntämisen

 • 2

  Perusta uusille, analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäville palveluille

 • 3

  Turvallinen ja hallittu siirtymä pilvipalveluiden käyttöön

 • 4

  Mahdollistaa paremmat päätökset ja tiedolla johtamisen

 • 5

  Tehostaa ja nopeuttaa Business Finlandin toimintaa

 • 6

  Auttaa edistämään suomalaista vientiä ja uusien työpaikkojen syntyä

Hallittu pilvitransformaatio yhdistää nykyaikaisen pilviteknologian ja on-premise -ratkaisut ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi

Pilvipohjaiset ratkaisut yleistyvät vauhdilla skaalautuvuutensa ja helpomman hallittavuutensa vuoksi. Business Finlandissa käsitellään kuitenkin paljon myös hyvin luottamuksellista, esimerkiksi yritysten tuotekehitykseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä tietoja, joiden vieminen pilveen ei tietoturvasyistä ole mahdollista. Siksi Solita ja Business Finland päättivät toteuttaa uuden data-alustan ainutlaatuisena hybridimallina, joka yhdistää sekä pilvipalvelut että perinteisemmän on premise -ratkaisun.

Data-alusta räätälöitiin tarkasti vastaamaan Business Finlandin tarpeisiin. Toteutuksessa huomioitiin erittäin tiukat turvallisuusvaatimukset ja vaativa toimintaympäristö. Tavoitteena oli kerätä kaikki erilainen tieto samaan paikkaan, jolloin datavarasto toimii myös tekoälyn ja koneoppimisen alustana niin, että Business Finland voi jatkossa rakentaa ja automatisoida uusia toimintoja.

Data-alustalle tuodaan tietoa sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä integraatioiden ja APIen kautta. Teknisten ratkaisujen lisäksi huomiota kiinnitettiin myös toimintamallien uudistamiseen. Uuden alustan myötä tiedon hyödyntäminen erilaisissa raporteissa, mittaristoissa ja rajapinnoissa tehostuu, ja esimerkiksi asiakkaista saadaan jatkossa entistä parempi kokonaiskuva.

”Työskentely sujui hyvin ja projekti onnistui. Solitalaiset ovat asiantuntevia ja osaavia. Aina it-projektit eivät mene niin kuin suunnitellaan, mutta tässä tapauksessa kaikki meni niin kuin pitikin: saavutimme tavoitteet, ja tämä on hyvä perusta jatkoa varten.”Pekka Pajuoja, CIO, Business Finland

Lisää läpinäkyvyyttä julkisen rahoituksen käyttöön

Keskeisenä tavoitteena uuden data-alustan myötä oli lisätä läpinäkyvyyttä sen julkisen rahan käyttöön, mikä Business Finlandin kautta ohjataan yrityksille. Julkisena toimijana Business Finland on velvollinen julkistamaan rahoituspäätöksiin liittyvät tiedot, jotka julkaistaan avoimen rajapinnan kautta. Tulevaisuudessa rajapintojen käyttöä eri toimijoiden välillä on myös tarkoitus edistää. Asiakkaan perustietojen ja tilannekuvauksen näkymää kehitetään myös niin, että tiedot kytkeytyvät asiointipalveluihin kuten rahoituksen hakemuspalveluihin.

Nykyaikainen tietovarastoratkaisu tiedolla johtamiseen

Data-alustan avulla Business Finlandissa haluttiin myös syventää ja laajentaa tiedolla johtamista eri liiketoiminnoissa ja parantaa näin päätöksentekoa dataa hyödyntäen. Samalla se mahdollistaisi myös suomalaisyritysten palvelemisen mahdollisimman hyvin ja pitkään tulevaisuudessa.

”Business Finland haluaa tarjota asiakkailleen benchmark-tietoa, johon yritys voi peilata itseään. Ajatuksena on, että yritykset voivat arvioida itse itseään ja me heitä. Yhdessä pystymme suunnittelemaan näin kehityskohteita, joiden avulla kasvu saavutetaan”, Business Finlandin CIO Pekka Pajuoja kertoo.

”Ratkaisun avulla Business Finland pystyy jälkikäteen katsomaan, ovatko investoinnit luoneet uusia työpaikkoja tai toimialoja. Ajattelun taustalla on datan luoma proaktiivisuus: tulevaisuudessa Business Finland löytää datan ja tekoälyn hyödyntämisen avulla proaktiivisesti kaikki potentiaaliset yritykset ja niille oikeat palvelut”, Solitan asiakkuusjohtaja Sami Koskivaara sanoo.

”Haluamme hyödyntää analytiikkaa johtamisessamme ja tuoda alustallemme tietoa myös ulkoisista lähteistä, jolloin pystymme luomaan näkemyksen erilaisista asiakkaistamme ja toimialoista aiempaa tarkemmin”, Business Finlandin Pajuoja kertoo.

"Tulevaisuudessa Business Finland löytää datan ja tekoälyn hyödyntämisen avulla proaktiivisesti kaikki potentiaaliset yritykset ja niille oikeat palvelut."Sami Koskivaara, Asiakkuusjohtaja, Solita

Parempia päätöksiä ja kasvua suomalaisyrityksille

Data-alusta luo edellytykset Business Finlandin eri liiketoiminnoille kehittää uusia tapoja tiedon hyödyntämiseen. Analytiikan pohjalta tehdyt päätökset auttavat tulevaisuudessa aiempaa tehokkaammin edistämään suomalaista vientiä ja uusien työpaikkojen syntyä. Business Finland pystyy aiempaa paremmin auttamaan yrityksiä kehittymään ja kasvamaan.

Business Finlandilla on pitkät perinteet tiedolla johtamisen hyödyntämisessä.

”Jatkossa pystymme hyödyntämään tietoa entistä analyyttisemmin ja syvällisemmin päätöksenteon tukena ja ymmärrämme paremmin, millaisia palveluita voimme suomalaisyrityksille tarjota. Tiedolla johtamisen kyvykkyytemme nousee ratkaisun avulla selkeästi modernimmalle tasolle”, Business Finlandin data engineer Vesa-Pekka Juutilainen kertoo.

Business Finlandin Juutilainen ja Pajuoja ovat tyytyväisiä yhteistyöhön Solitan kanssa.

”Työskentely sujui hyvin ja projekti onnistui. Solitalaiset ovat asiantuntevia ja osaavia. Aina it-projektit eivät mene niin kuin suunnitellaan, mutta tässä tapauksessa kaikki meni niin kuin pitikin: saavutimme tavoitteet, ja tämä on hyvä perusta jatkoa varten”, Pajuoja sanoo.

Teknologiat:

Microsoft Azure
Agile Data Engine
Snowflake
Power BI
Databricks

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Sami Koskivaara

Account Director, Business Lead

[email protected]