Maaseutuvirasto

Maaseutuvirasto vaihtoi monta siiloa yhteen laariin

Maaseutuvirasto vastaa viljelijätukien ja maaseudun yritys- ja hanketukien toimeenpanosta sekä hallinnoi vuosittain yli kahden miljardin euron EU- ja kansallisia tukia. Viraston käytössä on useita eri toimittajilta hankittuja järjestelmiä, joiden hallinnoiminen on työlästä. Toimitimme Maaseutuvirastolle työkalut, joiden avulla kokonaisuutta voidaan hallita entistä paremmin. Nyt tehtävät saadaan ohjattua paremmin oikeille henkilöille ja projektien johtaminen on hallitumpaa.

Viraston asiakasryhmiin kuuluvat viljelijöiden lisäksi elintarviketeollisuus sekä elintarvikekaupan yritykset. Turvatakseen laajan asiakaskuntansa saumattoman palvelun Maaseutuvirasto tarvitsee nykyaikaiset, teknisesti toimivat työkalut. Solita tarjosi ratkaisuksi palvelukokonaisuutta, jonka avulla eri hankkeet saadaan integroitua entistä paremmin. Pakettiin kuuluivat niin tuotelisenssit, palvelintila, käyttöönotto, valvonta kuin ylläpitokin. Näin Maaseutuviraston avainhenkilöt voivat keskittyä palveluiden kehittämiseen järjestelmien ylläpidon ja konfiguroinnin sijaan.

Solita tarjosi ratkaisuksi palvelukokonaisuutta, jonka avulla eri hankkeet saadaan integroitua entistä paremmin. Pakettiin kuuluivat niin tuotelisenssit, palvelintila, käyttöönotto, valvonta kuin ylläpitokin.

Älä hajauta, vaan hallitse

Lisenssipohjainen palvelu osoittautui Maaseutuvirastolle oikeaksi valinnaksi nimenomaan vaivattomuutensa, joustavuutensa ja ketteryytensä ansiosta. Selkeä kokonaisuus helpotti tilaajan työtä hankintavaiheessa. ”Toiminnallisesti Solitan toimittama Atlassian-tuotepaketti on vastannut hyvin Maaseutuviraston vaatimuksiin. Tehtävät saadaan nyt ohjattua entistä paremmin oikeille henkilöille ja projektien johtaminen on hallitumpaa”, projektipäällikkö Timo-Jaakko Joensuu Maaseutuvirastosta tiivistää.

Siirtyminen siiloutuneesta järjestelmästä yhtenäisempään kokonaisuuteen varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ja käyttöoikeudet pysyvät projektipäälliköiden hallussa myös järjestelmätoimittajien vaihtuessa. Kun mm. pöytäkirjat, käyttöliittymäkuvat ja tietojärjestelmien määritykset löytyvät samasta paikasta, ne pystytään jakamaan kootusti toimittajille kun uusi projekti käynnistyy.

”Integroidun palvelun ansiosta projektipäälliköiden on helpompi hallita kokonaisuutta ja raportoida hankkeiden etenemisestä ohjausryhmille”, toteaa Maaseutuviraston tietojärjestelmäasiantuntija Teemu Ylinen.

Tehtävät saadaan nyt ohjattua entistä paremmin oikeille henkilöille ja projektien johtaminen on hallitumpaa.Timo-Jaakko Joensuu, Maaseutuvirasto

Konsultaatio ja koulutus kuuluivat pakettiin

Hanke eteni hyvin nopeasti, sillä projekti aloitettiin toukokuussa 2015 ja heinäkuussa järjestelmä oli jo tuotantokäytössä. Käyttöönottotyöhön kului vain noin 20 henkilötyöpäivää. Aluksi pidettiin myös kaksi koulutuspäivää, jotta palvelun päivittäiskäyttäjien arki lähtisi heti rullaamaan. Tuotepaketin käyttö laajenee vähitellen, kun mukaan saadaan lisää projekteja ja käyttäjiä. Aluksi lisenssi oli 100 käyttäjälle, mutta varsin pian palvelu laajennettiin kattamaan 250 lisenssiä. SaaS-hankintamallin etuna on, että Solita vastaa palvelun skaalautumiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista eikä palvelun käytön laajeneminen kuormita Maaseutuvirastoa.

Hanke eteni hyvin nopeasti, sillä projekti aloitettiin toukokuussa 2015 ja heinäkuussa järjestelmä oli jo tuotantokäytössä.

Tulokset

 • Vaivaton ja helppokäyttöinen pilvipalvelu
 • Nopea käyttöönotto
 • Vähäinen ylläpidon tarve
 • Entistä hallitumpi projektien ohjaaminen
 • Helposti laajennettavissa useammalle käyttäjälle
 • Helpottaa toimintaa monitoimittajaympäristössä
 • Helpottaa Maaseutuviraston järjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä

TEKNOLOGIAT

 • Solita Private Cloud
 • Atlassian-tuotepaketti: JIRA, Confluence, Crowd

SOLITAN ROOLI

 • Toteutus
 • Koulutus
 • Hallinta ja ylläpito