Helsingin kaupunki

Maahanmuuttaja­nuorten Helsinki – Vanhempien tukeminen

Vanhempien tukeminen on Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa kehitetty toimintamalli, jossa maahanmuuttajavanhemmat saavat apua ja valmennusta maahanmuuttajayhteisön sisältä käsin liittyen nuorten koulutus- ja työelämämahdollisuuksiin sekä tilanteisiin, joissa perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Solitan palvelumuotoiluyksikkö johti Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen suunnittelua ja vastasi pilottien valinnoista ja tavoitteiden asettamisesta yhdessä Helsingin kaupungin tiimin kanssa.

Valmennusta tarjoavina lähettiläinä toimivat samaa kieltä puhuvat vertaisvierailijat, jotka tapaavat maahanmuuttajavanhempia kodeissa, kahviloissa tai muissa matalan kynnyksen ympäristöissä. Maahanmuuttajavanhempien valmentaminen näissä tärkeissä kysymyksissä auttaa heitä tukemaan omia lapsiaan paremmin, millä tiedetään olevan valtava positiivinen vaikutus nuorten elämään.

Jo varhaisessa vaiheessa Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen suunnitteluprosessia kävi ilmi, että yksi suurimmista ongelmista nuorten maailmassa on heidän vanhempiensa heikko tuntemus suomalaisen yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja nuorten elämää uhkaavista riskeistä. Vanhemmat saattavat usein suositella lapsilleen muun muassa lähihoitajan, merkonomin tai lääkärin koulutusta vain siitä syystä, että heidän tietämyksensä erilaisista koulutusaloista on niin suppea. Päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat saattavat olla monessa maahanmuuttajaperheessä tabu, johon ei osata suhtautua oikein. Vanhempien tukeminen näyttäytyi keinona ratkaista monia nuorten ongelmia.

Yhteissuunnittelutiimeissä ja nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa toistui ajatus ”jos vanhemmat vain tietäisivät paremmin”. Vanhempia ei kuitenkaan voitu lähteä ohjaamaan ulkopuolelta, vaan tuki piti saada yhteisön sisältä ja omalla äidinkielellä.

– Irma Sippola, projektipäällikkö, Maahanmuuttajanuorten Helsinki

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

 • 4

  kieliryhmää

 • 48

  lähettilästä

 • 2000

  vanhempaa tavoitettu

Koulutus- ja työelämätietämys

 • 26

  kieliryhmää

 • 52

  lähettilästä

 • 3000

  vanhempaa tavoitettu

Vanhempien tukemisen malli syntyi kesällä ja alkusyksystä 2016 järjestetyn suunnittelukilpailun tuloksena. Solitan ja Helsingin kaupungin yhteistyöllä organisoidussa kilpailussa haettiin palvelumallia, joka vahvistaisi maahanmuuttajavanhempien koulutus- ja työelämätuntemusta, lisäisi päihdetietoisuutta sekä auttaisi käsittelemään perheen sisällä ilmaantuvia mielenterveysongelmia.

Kilpailuun osallistui lukuisten eri alojen ammattilaisia ja yhteisöjä, joiden ehdotuksista asiantuntijaraati valitsi viisi ideaa finaaliin. Näistä voittajaksi selviytyi Kalliolan Nuoret ry:n malli vertaisvierailijoista. Idea oli, että maahanmuuttajavanhemmat voivat kutsua vertaisvierailijan haluamaansa paikkaan ja saada tukea omalla äidinkielellään. Voittajat palkittiin ideasta 10 000 eurolla.

Toiminta antaa maahanmuuttajaperheille enemmän keinoja käsitellä nuorten ongelmia ja avustaa nuoria ammatinhaussa ja tulevaisuuden pohdinnoissa. Työn myötä ymmärrys ja tietotaso yhteisöissä nousee ja vanhemmat osaavat olla paremmin tukena lastensa elämässä.

Tutustu Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeeseen ja muihin pilotteihin: Buddyschool ja Job’d

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen pilottivaiheen hankkeisiin valikoituivat mm. Buddyschool, opettamalla oppimisen malli, jossa heikosti koulussa pärjäävät vanhemmat opiskelijat auttavat nuorempia koulukavereitaan koulunkäynnissä ja oppivat samalla itse sekä työllistämisen uudenlainen malli Job’d.