Helsingin kaupunki

Maahanmuuttaja­nuorten Helsinki – Buddyschool

Buddyschool on Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeesta syntynyt opettamalla oppimisen malli, jossa heikosti koulussa pärjäävät vanhemmat opiskelijat auttavat nuorempia koulukavereitaan koulunkäynnissä ja oppivat samalla itse. Buddyschool on osa koulun normaalia toimintaa, jossa koululaiset vahvistavat toistensa osaamista; kuten luku-, kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja. Buddyschool lisää vanhempien opiskelijoiden aktiivisuutta, vastuunottoa ja itsetuntoa. Tähän mennessä Buddyschool on auttanut jo satoja maahanmuuttajanuoria tunnistamaan omaa potentiaaliaan paremmin ja suhtautumaan koulunkäyntiin positiivisemmin. Solitan palvelumuotoiluyksikkö Palmu johti Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen suunnittelua ja vastasi pilottien valinnoista ja tavoitteiden asettamisesta yhdessä Helsingin kaupungin tiimin kanssa.

  • 25

    koulua

  • 600

    ohjaajaoppilasta

  • 1300

    oppilasta

Maahanmuuttajanuoria ja heidän vanhempiaan haastateltaessa ymmärrettiin, että nuorten oli vaikea lähestyä ketään koulunkäyntiin liittyvien ongelmiensa kanssa. Omat vanhemmat eivät osaa aina tarjota apua ja opettajille puhuminen koetaan häpeälliseksi. Kavereiden lähestyminen sen sijaan oli helpompaa.

Buddyschool on nuorille tapa ottaa vastuuta ja saada positiivisia kokemuksia koulusta. Ohjaavan oppilaan rooli sopii erityisesti koulunkäynnin kanssa kamppailevalle opiskelijalle, koska nuorempien oppilaiden auttaminen antaa itseluottamusta ja lisää merkityksellisyyden tunnetta. Buddyschoolissa vertaisopettajana toimivat opiskelijat saavat toiminnasta myös merkinnän CV:hen ja työtodistuksen, mikä on tärkeä asia ensimmäistä kesätyö- tai TET-paikkaa etsivälle yläkoululaiselle.

Buddyschoolista menestys sekä nuorten että koulujen näkökulmasta

Buddyschool on saanut erinomaisen vastaanoton sekä kouluilta että opiskelijoilta. Tähänastiset kokeilut ovat osoittaneet, että malli vahvistaa erilaisia oppimistaitoja ja parantaa koulujen ilmapiiriä yhdessä tekemisen ja luokkarajojen rikkomisen kautta. Buddyschool tukee uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintamalleja ja matalasta aloittamiskynnyksestä johtuen se on helposti laajennettavissa koko Suomen laajuiseksi toiminnaksi.

Buddyschool on levinnyt jo yli 20 kouluun, ja sitä kehitetään jatkuvasti eteenpäin yhdessä opettajien kanssa. Integration 2018 -kilpailussa hanke palkittiin parhaan koulutusinnovaation palkinnolla ja tulevaisuus näyttää muutenkin valoisalta.

Oppilaat, jotka ovat tottuneet kuulemaan usein negatiivista palautetta, saavat Buddyschoolin kautta positiivista palautetta. Palaute lisää oppilaiden itseluottamusta omaan osaamiseen. Lisäksi oppilaat tuntevat itsensä merkitykselliseksi kouluyhteisössä. Monet opiskelijat ovat mukana nyt jo kolmatta vuotta.

– Kirsti Kallansalo, koordinaattori, Buddyschool

Tutustu myös muihin Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen pilotteihin: Job’d ja Vanhempien tukeminen

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen pilottivaiheen hankkeisiin valikoituivat mm. Job’d nuorten työllistymisen helpottamiseen ja vanhempien tukemisen malli, jossa maahanmuuttajavanhemmat saavat apua ja valmennusta maahanmuuttajayhteisön sisältä käsin.