Helsingin kaupunki

Maahan­muuttaja­nuorten menestymisen mahdollisuudet koulussa ja työssä

Palmu auttoi löytämään ja pilotoimaan uudenlaisia isoon mittakaavaan skaalattavia ratkaisuja, joilla tasa-arvoistetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten asemaa Helsingissä.

Case Helsingin kaupunki

MITÄ TEHTIIN

Työn tavoitteena on löytää ja pilotoida uudenlaisia isoon mittakaavaan skaalattavia ratkaisuja, joilla tasa-arvoistetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten asemaa Helsingissä. Projektissa on selvitetty maahanmuuttajanuorten lähtökohtia ja motiiveja koulutuksen, työllistymisen ja sosiaalisen ympäristön suhteen, sekä löydetty ratkaisuideoita, joissa nuoret auttavat toisiaan.

PALMUN ROOLI

Palmu on vastannut työssä maahanmuuttajanuorten ja heitä kohtaavien ammattilaisten kanssa tehtävästä ymmärryksen lisäämisestä ja kiteyttämisestä, sekä yhteissuunnittelusta, ratkaisuiden kokeilemisesta ja konseptoinnista. Parhaat ratkaisut on valittu pilotointiin, jonka suunnittelua ja käynnistystä Palmu tukee.