Lupapiste

Lupien haku yhdessä osoitteessa

Rakentamisen lupien hakemista ja käsittelyä haluttiin nopeuttaa ja helpottaa uuden sähköisen asiointipalvelun avulla. Toteutimme yhdessä ympäristöministeriön kanssa Lupapiste-palvelun, joka kokoaa niin rakentajat, kunnan viranomaiset, suunnittelijat ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Tuloksena ovat merkittävästi lyhentyneet käsittelyajat ja tyytyväiset asioijat.

Lupapiste on koko Suomen palvelu

 • 200

  kuntaa käyttää hakemuspalvelua

 • 90 %

  Käsittelyajat lyhentyneet jopa 90 %

 • 293

  kuntaa tarjoaa neuvontapalvelua

Kunnissa käsitellään vuosittain paljon erilaisia rakentamisen sekä yleisten alueiden lupia. Varsinaisten lupa-asioiden lisäksi rakennusvalvontaa kuormittavat asiakkaiden lähettämät luvan tarpeeseen ja rakentamisen mahdollisuuteen liittyvät kyselyt ja neuvontapyynnöt. Asiointi tapahtuu virastojen palvelupisteissä, puhelimitse ja sähköpostilla. Hakemukset ja aineistot toimitetaan yleensä paperimuotoisina, ja ne syötetään viranomaisjärjestelmiin käsin.

Rakenna yhdessä osoitteessa

Ympäristöministeriö vastaa mittavasta hankkeesta, jolla sähköistetään rakennettuun ympäristöön liittyvät asiointipalvelut. Lähdimme yhdessä ympäristöministeriön kanssa kehittämään uutta sähköistä palvelua Lupapistettä, joka kokoaa rakentamisen lupien kanssa toimivat tahot yhteen osoitteeseen.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

Lupapiste on kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan sekä muiden rakentamisen ammattilaisten yhteinen kohtaamispaikka, joka mahdollistaa kaiken neuvonnan, hakemisen ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti.

Koko hankkeen asiointi sähköisesti

Lupapisteessä eri hankkeiden suunnitelmat valmistellaan käsittelyvalmiiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin sähköisessä muodossa. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin sähköisessä muodossa.

Palvelu kattaa rakennus- ja toimenpidelupien sekä kuntien ympäristölupien, sijoitus- ja kaivulupien sekä yleisten alueiden käytön lupien hakemisen. Lupapiste toimii valtakunnallisena kanavana myös kuntien rakentamisen lupiin liittyvälle neuvonnalle ja asiakaspalvelulle.

Tutustu palveluun

Arvostan sitä, että koko lupa- ja rakentamisprosessi tallentuu järjestelmään pysyvästi, jolloin kaikki dokumentit, käydyt keskustelut, päätökset, yhteystiedot yms. voi helposti tarkistaa myös jälkikäteen.Minna Träsk, Rakennuspiirtäjä, Insinööritoimisto Träsk Oy

Käsittelyajat lyhentyneet jopa 90 %

Lupapiste on käytössä jo yli 200 kunnassa. Kokemukset ovat erittäin hyviä. Lupapiste nopeuttaa ja sujuvoittaa lupien käsittelyä. Se säästää niin luvanhakijan kuin viranomaisenkin aikaa. Lupien käsittelyajat ovat lyhentyneet muutamasta viikosta jopa pariin päivään. Kaikki dokumentit ja kommentit ovat näkyvissä ja säilyvät yhdessä paikassa, eikä paperisia hakemuksia ja liitteitä tarvitse lähetellä eri osapuolille. Palvelu on helppokäyttöinen, ja opastaa hakijaa hakemuksen täytössä. Hakemusten laatu on parempi, jolloin niiden käsittely on helpompaa.  Sähköinen asiointi vähentää puhelin- ja sähköpostitiedusteluja ja vapauttaa kunnan viranomaisten aikaa esimerkiksi vaativampiin neuvontatehtäviin.

Lupapiste on käytössä jo yli 200 kunnassa. Kokemukset ovat erittäin hyviä.

Lupapiste toteutettiin osana ympäristöministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -palvelukokonaisuutta. Palvelukokonaisuus kuuluu valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe). Palvelun tuottaa Evolta Oy.

Tulokset

 • Valtakunnallinen, sähköinen asiointipalvelu rakentamisen lupien hakemiseen
 • Jo 60 % Suomen kunnista käyttää Lupapistettä
 • Kaikki aineistot suoraan sähköisessä muodossa kunnan järjestelmiin
 • Voidaan reaaliaikaisesti seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä sekä muutoksia ja kommentteja
 • Lupien käsittelyajat lyhentyneet jopa 90 %
 • Säästää niin luvanhakijan kuin viranomaisen aikaa
 • Parantaa hakemusten laatua
 • Helppokäyttöinen
 • Aina auki: palvelee 24/7

Lupapiste mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön, kun lupa-asioita voi hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta. Tiedonkulku on parantunut.Sari Valjakkarakennustarkastaja, Mikkelin kaupunki