Ponsse

Konetiedoilla asiakasarvoa ja uusia palveluja

Metsäkonevalmistaja Ponsse halusi tehostaa toimintaansa ja vauhdittaa palvelumyyntiään. Solita rakensi Ponsselle modernin pilvipohjaisen data-alustan ja integraatiot eri datalähteisiin. Ponsse saa nyt tarkkaa dataa kaikista toiminnoistaan ja liiketoiminta-alueiltaan ja voi sitä hyödyntämällä luoda arvoa sekä kehittää uusia ja innovatiivisia palveluja.

Logo Ponsse

Ponsse on yksi maailman johtavista tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden valmistajista. Kansainvälisen yrityksen juuret ja kotipaikka ovat Vieremällä, Savon sydämessä, ja sen tärkeimpiä markkina-alueita ovat Suomi, Venäjä, Ruotsi, Saksa, Ranska sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka.

Ponssen harvesterin tai kuormatraktorin ostaja odottaa saavansa erinomaista vastinetta rahoilleen. Ponssella tiedettiin, että ennakoivan huoltopalvelun kaltaisten datapohjaisten palvelujen avulla voitaisiin lyhentää koneiden seisokkiaikoja jo etukäteen. Datapohjainen toiminta oli kuitenkin haastavaa, sillä tiedot olivat hajallaan useissa eri järjestelmissä eikä niiden jakaminen onnistunut sujuvasti.

Solitan asiantuntijoiden avulla valmistusta, huoltoa, kalustonhallintaa ja muita toimintoja koskevat tiedot tuotiin pilvipohjaiselle alustalle. Solitan tiimi rakensi myös API-rajapintoja, joilla mahdollistettiin liitännät ulkoisiin järjestelmiin.

Ponssen data-alustan hyödyt

  • Palvelumyynnin parantuminen ja tehokkaamman toiminnan tuomat säästöt.
  • Paremmat raportointi- ja tiedon arkistointivalmiudet.
  • Tarkemmat materiaaliennusteet eri liiketoimintojen datan pohjalta.
  • Ennakoivan huollon kaltaiset innovatiiviset palvelut ja niihin perustuvat uudet liiketoimintamallit.
”Alustan avulla voimme luoda uusia ja innovatiivisia palveluja sekä meille että myös kumppaneillemme, jälleenmyyjillemme ja asiakkaillemme.”Miika Soininen, Ponssen IT:stä ja digitaalisesta palvelukehityksestä vastaava johtaja

Visiona Ponssen koko metsäalan verkoston kattava data-alusta

Metsäkoneala on muutoksessa, johon vaikuttavat teknologian ja kestävän kehityksen megatrendit. Etenkin teknologian ja digitalisaation nopea kehitys mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen luomisen. Digitaalisten palvelujen kehittäminen onkin yksi Ponssen huoltopalvelujen nopeimmin kasvavista alueista.

Ponssella oli selkeä visio yhdestä, kaikki tiedot kokoavasta datavarastosta, jota voitaisiin käyttää moniin eri tarkoituksiin, kuten liiketoimintasovelluksiin, API-rajapintoihin ja raportointiin sekä analytiikkaan. Myös tietojen arkistoinnin oli oltava vaivatonta, koska uutta dataa tuotetaan jatkuvasti valtavia määriä.

Ponssen tavoitteena oli myös, että sen verkostoon kuuluvat kumppanit voisivat helposti hyödyntää data-alustaa ja siten kasvattaa liiketoimintansa arvoa ja osaltaan tehostaa metsäalan toimintaa. Solitan avulla Ponsse ryhtyi uudistamaan järjestelmiään perusteellisesti.

Datapohjaisia palveluja uraauurtavan ratkaisun avulla

Solita rakensi ratkaisun hyödyntäen pilvipohjaista Microsoft Azure-teknologiaa ja Snowflake-alustaa tietovarastona. APIt helpottavat eri järjestelmien integrointia ja parantavat niiden yhteensopivuutta. Modernilla MuleSoft-ratkaisulla toteutettiin API-hallinta ja integroinnit, jotka mahdollistavat koneiden anturitietojen, laitekohtaisten käyttötietojen, palvelu- ja asiakastietojen yhdistämisen.

Käyttöön otettiin myös Agile Data Engine (ADE), joka mahdollistaa automatisoidut datalataukset alustalla. Lisäksi moderneilla DataOps-työkaluilla, kuten ADE, voidaan helposti lisätä datalähteitä ja komponentteja.

Solita ja Ponsse käyttävät yhteistyössään iteratiivista toimintamallia, jossa tehdystä oppimalla saadaan tuloksia nopeasti ja voidaan kehittää ratkaisua vaiheittain.

”Kokosimme Ponssen tiimiin kehittyneen analytiikan, tietovarastoinnin, integrointien ja pilviratkaisujen asiantuntijoitamme. Ketterä ohjelmistokehitys mahdollistaa nopeat ja vaikuttavat tulokset”, kertoo Solitan asiakasvastaava Marko Suojasto.

”Lähtökohtana meillä on visio, ja selvitämme sen toimivuutta käytännössä. Liiketoiminnalta saamamme palautteen avulla hiomme ratkaisua paremmaksi. Näin voimme toimittaa uutta dataa hyvin nopeasti ja varmistaa, että teemme oikeita asioita”, lisää Ponssen IT:stä ja digitaalisesta palvelukehityksestä vastaava johtaja Miika Soininen.

”Aiemmin mahdottomat asiat voivat muuttua mahdollisiksi.”Miika Soininen, Ponssen IT:stä ja digitaalisesta palvelukehityksestä vastaava johtaja

Materiaaliennusteet ja ennakoivat huoltopalvelut tuottavat tulosta

Ponssen materiaaliennusteet perustuivat aiemmin historiatietoihin. Asiakkaiden tarpeet ja Ponssen tuotevalikoima kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, joten tulevia tarpeita on vaikea ennustaa toteumatietojen perusteella. Uuden järjestelmän ansiosta Ponsse voi nyt luoda parempia ennusteita hyödyntämällä dataa eri liiketoiminta-alueilta, toimitusketjusta, tuotekehityksestä sekä myynnistä.

”Pystymme toimittamaan asiakkaan tilaaman konekokonaisuuden nopeammin. Tehokkaammat aikataulut ja resurssien hallinta hyödyttävät myös toimittajiamme. Lisäksi voimme tehostaa koko toimitusketjuamme ja varastonhallintaamme”, Soininen kertoo.

Data-alustan ansiosta Ponsse on myös voinut luoda uusia, ennakoivaan huoltoon perustuvia liiketoimintamalleja. Kun Ponssella on saatavilla kattavat tiedot myydystä kalustostaan, se voi reagoida nopeammin yksittäisten koneiden kuntoon liittyviin tilanteisiin jo ennen kuin asiakas ilmoittaa ongelmasta. Kun huoltoon kuluvaa aikaa lyhennetään ennakoivasti, koneet ovat asiakkaiden käytettävissä aiempaa paremmin.

Tulevaisuudessa Ponsse voi tarjota asiakkailleen entistä kehittyneempiä huoltopalveluja.

”Aiemmin mahdottomat asiat voivat muuttua mahdollisiksi”, Soininen toteaa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Marko Suojasto

Business Manager

[email protected]

+358 405 027 977