Fintraffic Tie

Koko maan tieliikenteen tilannekuva koottiin yhteen paikkaan

Fintraffic Tie huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä. Fintraffic Tien liikenteenohjaajat ohjaavat tieliikennettä valtakunnallisesti. Solitan Fintraffic Tielle toteuttama uusi tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä kokoaa kaikki oleelliset liikenteeseen liittyvät tiedot ja toiminnallisuudet yhteen. Sen avulla liikenteenohjaajat voivat seurata ja ohjata liikennettä kokonaisvaltaisesti. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat oleellisesti.

Tieliikenteen ohjausta tehtiin aiemmin lukuisilla yhteensopimattomilla järjestelmillä: esimerkiksi vaihtuvien nopeusrajoitusten osalta käytössä oli lukuisten eri toimittajien eri aikakausilla toimittamia järjestelmiä, joiden ominaisuudet ja käytettävyys erosivat toisistaan. Tämän seurauksena liikenteenohjauksen kokonaiskuvassa tilanteesta teillä oli parannettavaa ja toimintaa piti kehittää.

Lisäksi kokonaisuus oli riskialtis esimerkiksi siksi, että kutakin järjestelmää pystyttiin käyttämään vain yhdestä pisteestä ja kuhunkin järjestelmään oli asiantuntemus vain osalla työntekijöistä.

Ratkaisuna karttapohjainen tilannekuvajärjestelmä

Solita toteutti Fintraffic Tielle tieliikenteen integroidun käyttöliittymän, joka kokoaa liikenteeseen liittyvät tiedot ja toiminnallisuudet yhteen reaaliaikaiseen karttapohjaiseen näkymään. Liikenteenohjaaja voi tehtävän ja tilanteen mukaan kerrostaa nähtäville erityyppisiä tietoja ja toimintoja. Näin hänellä on jatkuvasti paras mahdollinen tilannekuva halutusta näkökulmasta, ja mahdollisuus tehdä nopeita ja perusteltuja päätöksiä ja toimenpiteitä liikenteenohjauksessa.

Joustavan arkkitehtuurin myötä käyttöliittymään voidaan liittää uusia järjestelmiä ja tietolähteitä sitä mukaa kun niitä tulee saataville.

Joustavan arkkitehtuurin myötä käyttöliittymään voidaan liittää uusia järjestelmiä ja tietolähteitä sitä mukaa kun niitä tulee saataville. Lisäksi järjestelmä auttaa merkittävästi riskien- ja resurssienhallintaa: sen avulla mitä tahansa osajärjestelmää ja aluetta voidaan ohjata mistä tahansa liikenteenohjauspisteestä. Näin yksittäisen liikenteenohjauspisteen toimintahäiriö tai liikenteenohjaajan äkillinen sairastuminen voidaan paikata toisaalta.

Järjestelmä on vienyt tieliikenteen ohjauksen digitaaliseen aikakauteen.Markus Nilsson, Tietojärjestelmäasiantuntija, Fintraffic Tie

Tehokkaampaa liikenteenohjausta, turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä

Solitan toteuttama järjestelmä tuo mukanaan monia hyötyjä. Reaaliaikaisen valtakunnallisen kokonaiskuvan avulla liikenteenohjaaja kykenee tekemään perusteltuja ja priorisoituja päätöksiä. Yhdenmukaisen ja selkeän käytettävyyden johdosta liikenteenohjaus sujuu nopeasti ja virheettömästi. Monipuoliset rajapinnat antavat halutuille osapuolille helpon pääsyn reaaliaikaiseen tietoon. Lisäksi järjestelmän korkea luotettavuus ja häiriösietoisuus takaavat turvallisen ja sujuvan liikenteen kaikissa tilanteissa.

Fintraffic Tie on kaikin puolin tyytyväinen järjestelmään. Se on vienyt tieliikenteen ohjauksen digitaaliseen aikakauteen. Sen myötä meidän jokaisen kulkeminen sujuu nykyään sujuvammin ja turvallisemmin. – Markus Nilsson, Tietojärjestelmäasiantuntija, Fintraffic Tie

Tulokset

  • Kaikki oleelliset liikenteeseen liittyvät tiedot ja toiminnallisuudet yhteen.
  • Fintraffic Tien liikenteenohjaajat voivat seurata ja ohjata liikennettä kokonaisvaltaisesti.
  • Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat oleellisesti.
  • Monipuoliset rajapinnat antavat halutuille osapuolille helpon pääsyn reaaliaikaiseen tietoon.
  • Järjestelmän korkea luotettavuus ja häiriösietoisuus takaavat turvallisen ja sujuvan liikenteen kaikissa tilanteissa.

Solitan rooli

  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkokehitys ja ylläpito