Fazer

Kohti innovoivaa yrityskulttuuria

Fazer rakentaa toimialallaan ainutlaatuista yrityskulttuuria, jossa uuden liiketoiminnan innovointi ja kehittäminen kuuluu ja on mahdollista kaikille työntekijöille. Fazer halusi tehostaa koko organisaation innovaatio-osaamista lisäämällä ketterien, lean startup -työtapojen käyttöä uusien liiketoimintaideoiden synnyttämisessä. Solita auttoi Fazeria suunnittelemaan ja toteuttamaan Fazer Innovation Challenge -ohjelman, jonka avulla sytytettiin uutta kulttuuria ja luotiin uusia työtapoja Fazerissa.

Fazer perusti vuoden 2018 alussa Fazer Labin, jonka tehtävänä on kehittää ja tutkia innovaatioita sekä jatkojalostaa uusista ideoista toimivia liiketoimintamalleja, tuotteita tai palveluja.

”Fazerilla on tehty systemaattista, keskitettyä uuden liiketoiminnan kehittämistä lähes 10 vuotta liiketoimintojen omien T&K-toimintojen lisäksi. Koko organisaation kyvykkyydet ovat tänä aikana kehittyneet ja tänä päivänä kaikki liiketoiminnot uskaltavat innovoida rohkeammin, esimerkkinä vaikkapa Fazer Leipomoiden Sirkkaleipä. Fazer Lab’n avulla haemme aiempaa painokkaammin transformatiivisia, aidosti Fazerilla uutta luovia ideoita. Olennainen osa tätä on myös avoimen innovaation kehittäminen sekä sisäisen läpinäkyvyyden että ulkoisten kumppaneiden avulla”, sanoo uuden liiketoiminnan ja avoimen innovaation kehityspäällikkö Eeva Tiainen Fazerista.

Fazer Lab lanseerattiin sisäisesti Fazer Innovation Challenge -ohjelman avulla. Kaikki noin 15 000 fazerilaista kutsuttiin mukaan innovoimaan uusia liiketoimintaideoita. Solita auttoi Fazeria ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Halusimme Fazer Innovation Challenge -ohjelmalla laajentaa innovaatiotoimintaa perinteisen T&K-toiminnan ulkopuolelle crowdsourcing-periaatteen mukaisesti. Tavoitteemme Fazerissa on, että innovaatio kuuluu ja on mahdollista kaikille.

Tavoitteemme oli luoda ketterää organisaatiokulttuuria tutustuttamalla ihmiset lean startup -työtapoihin, joiden avulla ideoita voi itse arvioida ja jalostaa nopeasti eteenpäin”, sanoo Tiainen.

Uusien ideoiden määrä yllätti

Fazer Innovation Challengeen haluttiin mahdollisimman monta ihmistä ja ideaa: piti olla tarpeeksi massaa, josta kantavimmat ideat löytyvät.

”Arvioimme, että saisimme noin 70 ideaa, mutta niitä tulikin 110 koko kansainvälisestä organisaatiostamme. Lopulta 66 ideaa valikoitui mukaan Solitan ja Fazer Lab-organisaation toteuttamaan Fazer Innovation Challenge -valmennukseen. Kaiken kaikkiaan noin 100 fazerilaista osallistui ohjelmaan”, jatkaa Tiainen.

  • 110

    ideaa

  • 100

    fazerilaista

  • 24

    tiimiä

Solita valmensi innovoimaan

Solitan kokeneiden valmentajien Mikko Väätäisen ja Marko Taipaleen vetämä kiihdyttämö-valmennusohjelma kesti kahdeksan viikkoa. Ohjelmaan kuului valmennusta lean startup -työkaluista ilman, että osallistujien tarvitsi opetella menetelmien tai työkalujen taustoja. Samoin osallistujat saivat ohjausta ja neuvoja, kuinka kehittää itsenäisestä omaa ideaa eteenpäin.

“Meidän valmentajien tavoitteet ohjelmaan osallistuville olivat vaatimattomasti: altistakaa omat ideat ulkopuolisten kritiikille, rakentakaa sitoutunut tiimi kehittämään ideaa, kokeilkaa käytännössä ja iteroikaa idea niin pitkälle käytäntöön kuin ohjelman aikana ehditte”, sanoo Solitan Business Designer ja valmentaja Mikko Väätäinen.

Pyysimme osallistujilta paljon, mutta kokemuksesta tiedämme, että ihmiset kyllä pystyvät siihen kun puitteet ovat kohdallaan. Kiihdyttämön aikana osallistujien tavoitteena oli kehittää kokeilemalla omasta ideastaan liiketoimintakonsepti, rakentaa tiimi sen ympärille, testata sitä oikeilla asiakkailla ja lopulta pitchata idea Fazerin johdosta koostuvalle tuomaristolle ja pyytää kokeilurahoitusta.

Sitoutumisen taso ja innostus olivat huikeita. Fazerilla löytyy iso joukko todella motivoitunutta ja luovaa henkilöstöä ja oli ilo saada valmentaa heitä”, sanoo Mikko Väätäinen.

Ideoista uutta liiketoimintaa

66:sta ideasta loppusuoralle pääsi 24. Finaalin tuomaristo valitsi pitchausten perusteella kolme voittajatiimiä. Ohjelman viimeinen vaihe oli kolmipäiväinen osuus Madridissa, jossa voittajatiimit työskentelivät intensiivisesti yhdessä valmentajien kanssa liiketoimintaideoita hioen.

Voittajiksi valitut kolme liiketoimintaideaa olivat uusi tuoteperhe, ravitsemukseen liittyvä digitaalinen palvelu sekä uusi välipalakonsepti. Ideoita työstetään parhaillaan konkreettisiksi tuotteiksi ja palveluiksi omina ventureinaan Fazer Labin ohjauksessa. Osa uusista liiketoiminta-aihioista on otettu osaksi eri liiketoimintojen omia tuotekehitysportfolioita.

Katso lisää uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisestä Fazer Labissa Fazerin Eeva Tiaisen puheenvuorossa ”Fazer Lab: Fazerin moottori uuden liiketoiminnan kehittämiseen” Solita Meeting Point -tapahtumassamme:

"Ajattelimme ennen ohjelmaa, että uudet ideat olisivat tuoteinnovaatioita, kuten vaikkapa uusi suklaaleivos. Yllätys oli, että ideat olivatkin pääasiassa liiketoimintamalleja" - Eeva Tiainen, Fazer

Tiaisen mukaan Fazerin Innovation Challenge -ohjelmalle asetetut tavoitteet täyttyivät yli odotusten. Fazer asetti ohjelman onnistumiselle selkeitä mittareita, kuten kuinka monta ideaa syntyy, kuinka monta ihmistä altistuu uusille toimintatavoille ja kuinka monta ideaa päätyy lopulta jatkokehitykseen Fazer Labiin.

”Onnistuimme erinomaisesti”

Tiaisen mukaan kiihdyttämö-ohjelma oli haastava, sillä osallistujia oli seitsemästä maasta ja lyhyissä virtuaalivalmennuksissakin kaikki piti saada hyvin mukaan osallistumaan ohjelmaan.

”Solita kantoi päävastuun valmennusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Osallistuimme kuitenkin tiiviisti molempiin myös itse, esimerkiksi yksi ohjelman kolmesta päävalmentajasta oli fazerilainen. Tämän ansiosta saimme huomioitua oman organisaatiomme kyvykkyydet sekä sovitettua valmennussisällön ja -tavan istumaan meidän toimialaamme. Uskon, että se oli yksi onnistumisen avaimista. Numerotkin osoittavat, että tehtävässä onnistuttiin, kun lopulta peräti 24 tiimiä osallistui finaaliin. Valmentajina Mikko ja Marko pääsivät erityisesti oikeuksiinsa Madridin intensiivisessä tiimikohtaisessa valmennuksessa”, arvioi Tiainen.

“Fazerin omistautuminen mahdollisti onnistumisen kiihdyttämö-ohjelmassa. Saumaton yhteistyö, uteliaisuus ja asiakasorganisaation kontekstin huomioiminen ovat avainasemassa uusien toimintamallien omaksumisessa“, sanoo Solitan Business Designer Marko Taipale.

Tuloksena ketterämpi organisaatio

Jotta koko organisaatio saadaan valjastettua mukaan innovointiin, on organisaation omia kyvykkyyksiä vahvistettava ensin. Tiaisen mukaan Fazer Innovation Challenge oli tähän erinomainen väline.

”Ohjelma oli hieno osoitus poikkitieteellisestä kilpailusta, joka tuo yhteen samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin tunteneet toisiaan. Ohjelma rikkoi raja-aitoja ison organisaation osien välillä ja loi ketterän organisaation rakentamisessa tarvittavia tärkeitä verkostoja”, sanoo Tiainen.

Fazerin transformaatiossa oleellista on ollut ketterän ja yrittäjämäisemmän yrityskulttuurin luominen. Myös läpinäkyvyyden lisääminen on tärkeää. Siksi Fazer Innovation Challenge -ohjelma oli avoin kaikille fazerilaisille ja kaikki 110 ideaa olivat jokaisen nähtävillä ja kommentoitavissa. Samoin työntekijät saivat vapaasti ilmoittautua mukaan eri tiimeihin.

”Meillä ei ole ollut tällaista kulttuuria aikaisemmin tässä laajuudessa. Fazer haluaakin näyttää esimerkkiä siitä, että perinteiset teolliset yritykset voivat myös toimia ketterästi ja saada tuloksia aikaan uusilla toimintatavoilla. Opitut lean startup -menetelmät luovat pohjaa sille, että ollaan alttiimpia kertomaan ideoista toiselle, hakemaan palautetta ja altistamaan ajattelu ulkoisille vaikutteille”, sanoo Tiainen.

Kehitystyö jatkuu Solitan kanssa

Fazerin Innovation Challenge -ohjelman viitoittama kulttuurinmuutos jatkuu Fazerissa edelleen. Läpinäkyvyyden, poikkitieteellisyyden ja dialogin lisäämistä liiketoiminta-alueiden välillä jatketaan.

Fazer Lab-organisaation ja Solitan yhteistyö ketterän yrityskulttuurin kehittämiseksi jatkuu. Fazer Innovation Challenge -valmennuskokonaisuuden jälkeen Solita on tukenut Fazeria Fazer Labin rakenteiden ja prosessien jatkokehityksessä. Tämä työ jatkuu syksyn 2018 aikana avoimessa dialogissa Lab-organisaation kanssa ja Solitan tukiessa mm. valmennuksin Labissa työstettävänä olevia liiketoimintaideoita.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Mikko Väätäinen

Business Designer

mikko.vaatainen@solita.fi

044 7504 464