Fortum

Ketterä datan hallinta toi Fortumin jätteenkäsittelyyn uutta energiaa

Fortumin jätteenkäsittelystä ja kierrätyksestä vastaava Recycling and Waste Solutions -liiketoimintayksikkö RWS toteutti Solitan kanssa Semarchy xDM -alustalla onnistuneen tiedonhallinnan projektin, jonka tuloksena Fortumin tiedonhallinta harppasi uuteen, ketterään aikakauteen. ”Solitan ratkaisuhakuinen lähestymismalli näkyi kaikessa toiminnassa läpi koko projektin. Lopputulos vastaa liiketoiminnan tarpeita ja järjestelmän käyttöä tullaan tulevaisuudessa laajentamaan.”, sanoo Fortum RWS:n Head of Supply Chain Jani Peltoniemi.

Fortum-logo

Projektin avaintulokset:

  • Fortum RWS:n tiedonhallinta ketteröityi merkittävällä tavalla
  • Uusi järjestelmä palvelee Fortum RWS:n tiedonhallinnan tarpeita kattavasti
  • Laadukas data vauhdittaa tulevaisuudessa Fortum RWS:n liiketoimintaa
  • Helppokäyttöinen käyttöliittymä
  • Keskitetyn master datan ansiosta läpinäkyvyys eri liiketoimintojen välillä on lisääntynyt merkittävästi

Voiko tiedonhallinnan kehittämisellä saada aikaan näkyviä tuloksia? Entä onko master datalla merkittävä rooli nykyaikaisessa jätteenkäsittelyssä ja kierrätyksessä? Vastaus molempiin kysymyksiin kuuluu kyllä.

Jätteenkierrätykseen ja -käsittelyyn liittyvä liiketoiminta kasvaa ja kehittyy maailmalla vauhdilla. Fortumin Recycling and Waste Solutions -liiketoimintayksikkö havaitsi kolmisen vuotta sitten, että tiedonhallinta on yksi yrityksen selkeimmistä kehityskohteista: Eri maiden liiketoiminnoilta puuttui yhtenäinen master data, siksi läpinäkyvyyttä eri liiketoimintojen välillä ei ollut. Yhtiö halusi myös digitalisoida liiketoimintansa, mutta se ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman hyvää ja laadukasta dataa sekä tiedonhallintaa hallintaprosesseineen.

Semarchy xDM -alustalla Fortum RWS sekä Solita toteuttivat yhteisprojektin, jonka tuloksena Fortum RWS:n tiedonhallinnan kyvykkyydet nousivat uudelle tasolle. Projektin kokemukset vahvistavat käsitystä läpinäkyvän ja laadukkaan datan merkityksestä alan liiketoimintaan sekä tiedonhallinnan prosesseihin.

Toteutuksessa globaalisti toimivan yrityksen kaikki liiketoiminnan tärkeimmät tiedot tuotiin samaan viitekehykseen. Näin saatiin liiketoiminnalle yhteinen data ja digitalisoinnille luotiin hyvä perusta. Ruotsissa käyttöönotettu ketterä pohja mahdollistaa jatkossa ratkaisun laajentamisen muihin maihin hyvin kustannustehokkaasti.

Globaalisti toimivan yrityksen kaikki liiketoiminnan tärkeimmät tiedot tuotiin samaan viitekehykseen. Näin saatiin liiketoiminnalle yhteinen data ja digitalisoinnille luotiin hyvä perusta.

Liiketoiminnan ketterä kehittyminen jatkuu projektin jälkeenkin

Semarchy xDM -tuote soveltui parhaiten RWS:n tarpeisiin. Vaakakupissa painoivat erityisesti Semarchyn ominaisuudet ketterään kehittämiseen sekä hyvin kattavat tiedonhallinnan ominaisuudet. Ketteryyden ansiosta projektin eri vaiheissa ilmenneisiin muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin pystyttiin vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti. Projektin alussa parissa viikossa ja pienellä vaivalla toteutettu ratkaisun todennus POC (Proof of Concept) auttoi heti kehitysprosessin alkutaipaleella tuomaan esiin työkalun liiketoimintahyödyt.

”Master datan keskittäminen toteutettiin ERP-projektin yhteydessä. Pyrkimyksenä oli taata kattava liiketoiminnan tuki myös tulevaisuudessa, kun oleellisin master data on helposti jaeltavissa eri sovelluksille. Jatkossa muutokset tietomalliin voidaan tehdä valitun ratkaisun avulla ketterästi”, sanoo Peltoniemi.

Solitan ratkaisukeskeisyys sai kiitosta

RWS:lla on projektin ansiosta keskitetty master data, ja sen ansiosta vähitellen läpinäkyvyys eri maiden liiketoimintojen välillä. Yksikkö hyödyntää teknistä ratkaisua myös perustietojen hallintamallin toteuttamisessa.

Lopputulos vastaa liiketoiminnan tarpeisiin erinomaisesti. Fortum pohtiikin parhaillaan Semarchy xDM -tuotteen käytön laajentamista muihin liiketoimintayksiköihin. Jatkossa tuotteen lisensointimalli mahdollistaa useiden eri ympäristöjen rakentamisen ilman lisäkuluja ja keskittämisen riskiä.

Käyttöliittymän helppokäyttöisyys on saanut loppukäyttäjiltä paljon kiitosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei xDM ole vain tiedonhallinnan ammattilaisten tai IT:n työkalu, vaan se on vietävissä myös suoraan liiketoiminnan käyttöön.

”Solitan ratkaisuhakuinen lähestymismalli näkyi kaikessa toiminnassa läpi koko projektin. Järjestelmä palvelee kattavasti Fortum RWS:n liiketoiminnan tiedonhallinnan tarpeita, kuten esimerkiksi asiakkaiden ja tuotteiden perustamisessa, sopimusten sekä raportointihierarkioiden hallinnassa,” kiittää Peltoniemi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Tuomas Ylikoski

Business Lead, Account Director

[email protected]

050 3415 852