Oikeusministeriö

Kansalais- ja kuntalaisaloite

Suomen kansalaisilla on perustuslaissa turvattu oikeus tehdä eduskunnalle kansalaisaloite eli aloite lain säätämiseksi. Kuntalaki puolestaan takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aiemmin aloitteita voitiin tehdä ja kannattaa vain paperilla, mutta suomalaisille haluttiin tarjota mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä aloitteita myös verkossa Kansalaisaloite.fi- ja Kuntalaisaloite.fi-palveluissa.

Kansalaisaloitteella suomalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi. Kansalaiset voivat ehdottaa esimerkiksi lain muuttamista, uutta lakia tai voimassa olevan lain kumoamista. Kuntalaisaloitteella kuntalainen voi tehdä aloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Osana oikeusministeriön Osallistumisympäristö-hanketta, suomalaisille haluttiin tarjota mahdollisuus aloitteiden tekemiseen, kannattamiseen ja seuraamiseen myös verkossa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Tavoitteena on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Aloitteita voi tehdä, kannattaa ja seurata verkossa

Solita toteutti oikeusministeriölle joulukuussa 2012 Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelun, joka mahdollistaa kansalaisaloitteiden tekemisen, kannattamisen ja seuraamisen verkossa. Syyskuussa 2013 toteutettiin myös sisarpalvelu Kuntalaisaloite.fi, jonka kautta voi tehdä kunnalle aloitteita tai osallistua muiden tekemiin aloitteisiin. Tavallisesta poikkeavaa on ollut kehittämisen julkisuus: periaatteessa kuka tahansa kansalainen on voinut osallistua palvelujen suunnitteluun. Oikeusministeriö on myös julkaissut Kansalaisaloite.fi-palvelun lähdekoodin ja pyytänyt kehitysehdotuksia.

Paremmat osallistumismahdollisuudet ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon

Aloitepalvelut ovat helppo, maksuton ja turvallinen kanava kansalais- ja kuntalaisaloitteiden tekemiseen ja seuraamiseen. Niiden avulla kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon niin kansallisella kuin kunnallisella tasolla, ja seurata asioiden etenemistä.

Palaute palveluista on ollut myönteistä. Hankkeen menestyksestä kertoo se, että kansalaiset ovat löytäneet ja ottaneet verkkopalvelut nopeasti käyttöönsä. Ensimmäisen vuoden aikana sekä kansalais- että kuntalaisaloitteita tehtiin kaksisataa. Kuntalaispalvelussa on mukana yli puolet Suomen kunnista. Kansalaisaloitteista muutama on jo kerännyt perustuslain edellyttämät 50 000 ääntä ja edennyt tai etenemässä eduskunnan käsiteltäväksi. Sähköinen palvelu mahdollistaa huomattavasti aiempaa nopeamman toiminnan: esimerkiksi aloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta keräsi tarvittavat 50 000 kannatusta alle 15 tunnissa, ja kaiken kaikkiaan yli 160 000 allekirjoitusta. Tämä aloite on myös ensimmäinen sähköisen palvelun kautta tehty aloite, jonka eduskunta on hyväksynyt ja joka etenee jatkokäsittelyyn.

Kansalaiset ovat löytäneet ja ottaneet verkkopalvelut nopeasti käyttöönsä.

Kansalais- ja Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelut on kehitetty osana Osallistumisympäristö-hanketta, joka kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SaDe).

Tutustu Kansalaisaloite.fi-palveluun
Tutustu Kuntalaisaloite.fi-palveluun

Tulokset

  • Kansalais- ja kuntalaisaloitteet helposti, maksuttomasti ja turvallisesti verkossa
  • Mahdollisuus tehdä, kannattaa ja seurata aloitteita
  • Demokratian ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantuminen
  • Parempi läpinäkyvyys päätöksentekoon
  • Viiden vuoden aikana eduskunta on vastaanottanut yhteensä 17 kansalaisaloitetta eli keskimäärin noin kolme aloitetta vuodessa
  • Samassa ajassa aloitteita on pantu vireille lähes 600

Solitan Rooli

  • Toteutus
  • Ylläpito
  • Jatkuvat palvelut