Maanmittauslaitos

Uusi suunnittelu­järjestelmä tukee Maanmittaus­laitoksen johtamista ja toimintaa

Maanmittauslaitoksessa uudisti organisaationsa yhdeksi yhtenäiseksi ja valtakunnalliseksi Maanmittauslaitokseksi. Organisaatiomuutos vaati merkittävän toiminnan yhtenäistämisen, johtamisrakenteen uudelleenmäärittelyn sekä uuden ja nykyaikaisen suunnittelujärjestelmän. Toteutimme Maanmittauslaitokselle uuden suunnittelujärjestelmän, joka auttaa entistä paremmin ennakoimaan tulevaa ja johtamaan koko Maanmittauslaitoksen toimintaa.

Maanmittauslaitoksessa tehtiin vuoden 2013 aikana merkittävä organisaatiouudistus., jonka päätteeksi alkanut vuosi päästiin aloittamaan yhdellä yhtenäisellä ja valtakunnallisella Maanmittauslaitoksella lukuisten alueyksiköiden sijaan. Muutoksella tavoiteltiin alueellisten palvelutasoerojen poistamista, asiakaspalvelun kustannusten alentamista sekä tukipalvelujen ja hallinnon keskittämistä. Taustalla oli myös noin kolmen miljoonan euron kustannussäästötavoitteet.

Noin 1800 hengen organisaatiomuutos vaati merkittävän toiminnan yhtenäistämisen, johtamisrakenteen uudelleenmäärittelyn sekä uuden ja nykyaikaisen suunnittelujärjestelmän. Uusi järjestelmä auttaa entistä paremmin ennakoimaan tulevaa ja johtamaan koko Maanmittauslaitoksen toimintaa. Vanhan järjestelmän mukauttaminen nykyvaatimusten saavuttamiseksi olisi ollut varsin työlästä, ja siksi päätettiin tehdä kerralla isompi muutos ja uudistaa koko järjestelmä.

Uusi järjestelmä on selvästi aikaisempaa parempi ja toimivampi, ja se antaa meille teknisesti paremmat mahdollisuudet toteuttaa omaa suunnittelua sekä omien prosessien läpivientiä.Matti Hyytinen, hallintojohtaja, Maanmittauslaitos

Raportointi ei enää vaadi yön yli nukkumista

Käytössä ollut järjestelmä oli teknisesti vanhentunut ja esimerkiksi yli yön vaativat ajot raportointia varten vaikeuttivat suunnittelun sujuvuutta merkittävästi. Uusi suunnittelujärjestelmä pohjautuu IBM Cognos TM1-teknologiaan. Nyt tehty uudistus kyseisellä teknologialla on julkishallinnon pioneerihankkeita.

”Uusi järjestelmä on selvästi aikaisempaa parempi ja toimivampi, ja se antaa meille teknisesti paremmat mahdollisuudet toteuttaa omaa suunnittelua sekä omien prosessien läpivientiä. Sen avulla voimme saada suunnittelutiedoista heti tarvittavat raportit esimerkiksi tulos- ja kannattavuuslaskelmia varten”, Hyytinen toteaa.

Toimiva suunnittelu- ja raportointijärjestelmä auttaa ennakoimaan asiakaskysyntää, ja sitä kautta maksullisen toiminnan laajuutta sekä kannattavuutta koko laitoksen tasolla.

Maanmittauslaitoksessa toimintabudjetista kaksi kolmannesta tulee tulorahoituksen eli maksullisen toiminnan kautta. Toimiva suunnittelu- ja raportointijärjestelmä auttaa ennakoimaan asiakaskysyntää, ja sitä kautta maksullisen toiminnan laajuutta sekä kannattavuutta koko laitoksen tasolla. Tulorahoituksen lisäksi Maanmittauslaitoksen tehtäviin kuuluvat myös budjettirahoitteiset toiminnat. Nämä kaikki osa-alueet voidaan nyt huomioida paremmin suunnittelussa.

Uudistettu johdon tietojärjestelmä sisältää useista eri liittymäjärjestelmistä tulevien siirtotiedostojen käsittelyn, tietovarastoinnin, Maanmittauslaitoksen toiminnan, talouden ja suunnittelun seurantajärjestelmät sekä laajat raportointimahdollisuudet. Toteutustyö eteni suunnitellussa aikataulussa.

Tulokset

 • Moderni suunnittelujärjestelmä tukemaan Maanmittauslaitoksen toimintaa ja prosesseja
 • Voidaan paremmin johtaa ja ennakoida tulevaa
 • Suunnittelu on sujuvampaa ja nopeampaa
 • Suunnittelutiedoista saadaan heti tarvittavat raportit esimerkiksi tulos- ja kannattavuuslaskelmia varten
 • Voidaan ennakoida asiakaskysyntää, maksullista toimintaa ja kannattavuutta koko laitoksen tasolla

Meillä Maanmittauslaitoksessa on valtion virastoksi melko paljon maksullista toimintaa, sillä noin kaksi kolmannesta toimintabudjetista tulee tulorahoituksen kautta. Toimiva suunnittelu- ja raportointijärjestelmä on meille äärimmäisen tärkeä, sillä meidän täytyy kyetä ennakoimaan asiakaskysyntää, ja sitä kautta maksullisen toiminnan laajuutta sekä kannattavuutta koko laitoksen tasolla.Matti HyytinenHallintojohtaja, Maanmittauslaitos

Solitan rooli

 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Ylläpito
 • Jatkuvat palvelut

Teknologiat

 • IBM Cognos TM1 ja IBM Cognos BI (suunnittelu ja raportointi)
 • MS SQL Server (tietovarasto)
 • MS SSIS (ETL-integraatiot ja tiedon laadun varmistaminen)
 • MS MDS (ydintietojen hallinta)
 • MULE ESB (palveluväylä)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Joni Ojamäki

Director, Analytics

[email protected]

045 1300 269