Lassila & Tikanoja

Integraatio­palvelukeskus tukee liiketoimintaa

Lassila & Tikanojan lukuisia järjestelmäintegraatioita haluttiin yksinkertaistaa ja kehittää tukemaan paremmin L&T:n liiketoimintaa. Rakensimme L&T:lle yhteiset pelisäännöt integraatioiden tekemiseen, toteutimme uuden palveluväylän ja integraatioalustan sekä huolehdimme integraatioista jatkuvana palveluna. Nyt integraatiot ovat nopeampia ja kustannustehokkaampia, muutoksiin voidaan reagoida ketterämmin ja uusien palveluiden luominen on helpompaa.

Lassila & Tikanoja (L&T) tarjoaa asiakkailleen muun muassa jätehuoltoon, kierrätykseen, kiinteistöhuoltoon ja siivoukseen liittyviä palveluja. Toiminta edellyttää lukuisten järjestelmien ja prosessien yhdistämistä, niin talon sisällä kuin asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Vuosien mittaan järjestelmien integraatioista oli muodostunut varsin monimutkainen kokonaisuus. Muutosten tekeminen oli hankalaa ja jopa riskialtista, koska järjestelmien välillä on paljon riippuvuuksia – muutos yhdessä järjestelmässä vaikuttaa muihin ja muutokset oli tehtävä kaikkiin järjestelmiin erikseen. Manuaalisen työn määrä oli suuri. Tällainen integraatioarkkitehtuuri ei myöskään tukenut L&T:n monitoimittajaympäristöä, ja asetti haasteita pilvipalveluiden käyttöönotolle.

Yhteiset pelisäännöt tuovat tehokkuutta

Lähdimme L&T:n kanssa selkeyttämään ja yhtenäistämään toimintamalleja sekä suunnittelemaan uutta integraatioratkaisua. Aloitimme integraatiopolitiikan luomisesta.

”Halusimme tehdä selkeät pelisäännöt ja toimintamallit kaikille integraatioillemme. Teknisten ratkaisujen lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on yhteinen näkemys strategiastamme, liiketoimintamme tavoitteista ja integraatioiden roolista siinä, organisoitumisesta, arkkitehtuurista ja hallinnointimalleista. Vain siten voimme saavuttaa tavoitellut hyödyt”, kuvailee tietohallintojohtaja Harri Karjalainen L&T:lta.

Erityisen hyvin palveluväylän hyödyt näkyvät muutostilanteissa: muutosten tekeminen on nopeampaa ja helpompaa.

Integraatiopolitiikan lisäksi teimme integraatiokäsikirjan. Se sisältää kattavasti käytännönläheisiä ohjeita, joita voidaan myös käyttää vaatimuksina eri toimittajien toimituksille.

Integraatiopalvelukeskus liiketoiminnan tukena

Integraatioiden kehitys ja hallinnointi päätettiin keskittää integraatiopalvelukeskukseen. Suunnittelimme palvelukeskuksen toimintamallin, ja tuotamme palvelukeskuksen palvelut L&T:lle.

”Solitalaiset toimivat saumattomana osana omaa organisaatiotamme ja saamme todella korkealaatuista osaamista käyttöömme. Palvelukeskuksen asiantuntijat suunnittelevat sisäiset integraatiopalvelut ja hallinnoivat teknistä alustaa ja työkaluja. He myös kehittävät yhdessä kanssamme suunnittelumalleja ja parhaita käytäntöjä. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin”, kiittelee integraatioarkkitehti Janne Torppa.

Muutoksiin reagointi helpompaa

Jotta liiketoiminnan tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin, ja tukea prosessien sähköistämistä ja uusien palveluiden kehittämistä, L&T otti käyttöön myös uuden integraatioalustan ja palveluväylän. Palveluväylä mahdollistaa yhdenmukaiset ja uudelleenkäytettävät integraatiot. Palveluväylän kautta asiakkaiden ja kumppaneiden järjestelmiä voidaan joustavasti ja kustannustehokkaasti yhdistää L&T:n järjestelmiin. Erityisen hyvin palveluväylän hyödyt näkyvät muutostilanteissa: muutosten tekeminen on nopeampaa ja helpompaa.

Palveluväylä tehostaa toimintaa

Yhtenäiset toimintamallit, integraatioalusta, palveluväylä ja keskitetty integraatiopalvelukeskus muodostavat kokonaisuuden, joka tukee L&T:n liiketoiminnan kehittämistä, mahdollistaa uudenlaiset palvelut ja tehostaa toimintaa.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme ja kumppaneillemme uusia lisäarvopalveluita ja helpottaa päivittäistä työtä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu integraatioratkaisu on edellytys sille, että voimme hyödyntää eri järjestelmiä ja niissä olevaa tietoa täysimittaisesti toimintamme kehittämisessä. Uusi ratkaisu ja uudet toimintamallit ovat myös helpottaneet monien pitkien kehityshankkeidemme maaliin saamista”, sanoo Harri Karjalainen.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu integraatioratkaisu on edellytys sille, että voimme hyödyntää eri järjestelmiä ja niissä olevaa tietoa täysimittaisesti toimintamme kehittämisessä.

Palveluväylän myötä tiedonsiirtoa voidaan automatisoida, mikä vähentää manuaalista työtä ja virheitä sekä parantaa tiedon laatua. Keskitetty valvonta mahdollistaa luotettavan seurannan ja ongelmatilanteiden paremman hallinnan. Monitoimittajaympäristössä saadaan yhtenäisiä, ylläpidettäviä ja kestäviä ratkaisuja toimittajasta riippumatta. Pilvipalveluiden käyttöönotto on helpompaa.

Palveluväylän myötä tiedonsiirtoa voidaan automatisoida, mikä vähentää manuaalista työtä ja virheitä sekä parantaa tiedon laatua.

Tulevaisuuden kilpailukykyä

Käytännössä hyödyt näkyvät jo L&T:lla esimerkiksi työvuorosuunnittelun ja resursoinnin tehostumisena, logistiikkaprosessien kehittämisessä ja varaston- ja kalustonhallinnassa. Kokonaisuus on saatu toimimaan huomattavasti aiempaa paremmin.

”Palveluväylä on arkkitehtuurimalli, johon täytyy sitoutua ja jota täytyy pitkäjänteisesti kehittää. Uskon kuitenkin, että ajan mittaan, kun yhä uusia palveluita digitalisoidaan, tiedon määrä kasvaa ja toimintaympäristö muuttuu koko ajan, se mahdollistaa meille hyvät lähtökohdat tehokkaaseen, joustavaan ja kilpailukykyiseen toimintaan”, summaa Janne Torppa.

Työmme tuloksia

 • integraatiopolitiikka ja –käsikirja,  palveluväylä ja integraatiopalvelukeskuksen toimintamalli
 • yhtenäinen tapa integraatioihin
 • helpompi tehdä muutoksia eri järjestelmiin
 • uusien järjestelmien integrointi nopeampaa ja kustannustehokkaampaa
 • manuaalisen työn ja virheiden määrä vähenee
 • tehostaa toimintaa ja pienentää kustannuksia
 • parempi ongelmatilanteiden hallinta
 • tukee monitoimittajaympäristöä
 • mahdollistaa paremmat palvelut asiakkaille ja kumppaneille

Solitalaiset toimivat saumattomana osana omaa organisaatiotamme ja saamme todella korkealaatuista osaamista käyttöömme.
Janne TorppaIntegraatioarkkitehti, Lassila & Tikanoja

Solitan rooli

 • integraatiopolitiikka ja -käsikirja
 • palveluväylän toteutus
 • integraatiopalvelukeskus jatkuvana palveluna

Teknologiat

 • Microsoft BizTalk

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Karri Lehtinen

SVP, Cloud and Connectivity, Finland

[email protected]

+358 40 5078 474