Coxa

Infotaulu helpottaa modernin hoitotyön arkea

Solitan ja tekonivelsairaala Coxan yhdessä kehittämä Vuodeosaston reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmä eli Infotaulu on tarjonnut ratkaisun moniin vuodeosaston jokapäiväisiin haasteisiin. Magneettitaulut sekä nopeasti vanhenevat tulosteet ja muistilaput korvannut Infotaulu-järjestelmä näyttää muun muassa osastolla olevien potilaiden tiedot ja vuodepaikat reaaliaikaisesti sekä sujuvoittaa potilaiden hoitoa ja töiden suunnittelua.

Infotaulu-hanke sai alkunsa vuonna 2016, kun Coxalla oli jo ajatus ”infonäytöstä”, joka sijoitettaisiin vuodeosaston hoitajien työhuoneen seinälle korvaamaan tuolloin käytössä olleet lukuisat paperitulosteet ja muistitaulut. Solitan tehtäväksi tuli määritellä, suunnitella ja toteuttaa tämä uusi Infotaulu-järjestelmä. Kehityksen tahti on ollut ripeätä, ja ensimmäinen versio otettiin Coxan vuodeosastoilla käyttöön jo muutaman kuukauden kehityksen jälkeen.

Infotaulun suunnittelu käynnistyi hoitohenkilökunnan haastatteluilla, joissa tunnistettiin tärkeimmät kehityskohteet. Niiden perusteella, yhdessä hoitohenkilöstön kanssa co-designin keinoin, määriteltiin järjestelmän toiminta ja alettiin toteuttamaan sitä ketterin menetelmin.

Vuodeosaston Infotaulu tarjoaa ratkaisun moniin haasteisiin

Coxa on Suomen ainoa, puhtaasti tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala, joka työllistää yli 200 alan huippuosaajaa. Tekonivelsairaala Coxa tekee yli 4000 tekonivelleikkausta vuosittain, ja potilasturvallisuus Coxassa on kansainvälisesti tarkasteltuna alansa huippuluokkaa.

Huippuyksikön maine on tuonut mukanaan myös lisää vastuuta, sillä Coxaan keskitetään Suomessa yhä enemmän kaikkein vaikeimpia tekonivelleikkauksia. Infotaulun tavoitteena oli auttaa Coxaa toiminnan ohjaamisessa ja päivittäisessä hoitotyössä osastoilla niin, että sekä vuodepaikkoja ja henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi tärkeä tavoite oli pitää sekä potilaiden että henkilöstön hyvinvointi korkealla tasolla.

Solitan kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä eli vuodeosaston Infotaulu tarjoaa ratkaisun muun muassa seuraaviin Coxan vuodeosaston jokapäiväisiin haasteisiin:

• Miten hallita potilasvirtaa ja optimoida vuodepaikkojen käyttö?
• Miten varmistaa potilaiden hoito ja hyvinvointi?
• Miten määritellä hoitajien työvuorot ja jakaa potilasvastuut?
• Miten varmistaa henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi?

Hoitotyöhön jää enemmän aikaa, kun manuaalisen työn ja virheiden mahdollisuudet ovat pienentyneet. Järjestelmä helpottaa esimiestyötä, kun koko osasto, työntekijät ja potilaat ovat hallinnassa infotaulun ansiosta.Tarmo Martikainen, Toimitusjohtaja, tekonivelsairaala Coxa

Coxan vuodeosaston Infotaulu on kokonaisvaltainen ratkaisu. Se näyttää yhdellä silmäyksellä kaikkien osastolla olevien potilaiden tiedot ja vuodepaikan. Järjestelmällä voidaan suunnitella potilaiden lukumääriä, vuodepaikkoja, kiertoa, kotiutumista ja potilaista vastaavia hoitajia. Lisäksi sillä suunnitellaan, ohjataan ja seurataan hoitajien työvuoroja.

”Infotaulu on meidän vuodeosaston kaiken toiminnan kivijalka – äärimmäisen hyvä!”

Jaana Mäkinen, asiantuntijasairaanhoitaja, Coxa

Infotaulusta reaaliaikainen kuva vuodeosaston toiminnasta

Ennen infotaulua Coxalla oli käytössä vuodeosaston työnohjauksessa magneettitaulut, nopeasti vanhenevat tulosteet ja muistilaput. Nyt Coxan henkilökunnalla on koko ajan reaaliaikainen käsitys vuodeosaston toiminnasta; keitä ja minkälaisia potilaita osastolla on ja mitkä ovat heidän yksilölliset tarpeensa.

Järjestelmään ei tarvitse lähtökohtaisesti syöttää mitään tietoa, vaan kaikki olennainen tieto tulee reaaliaikaisesti muista järjestelmistä kuten potilastietojärjestelmästä, leikkaussalijärjestelmästä ja hoitajien työvuorojärjestelmästä.

Tärkeimpiin hyötyihin kuuluu vuodeosaston henkilöstön työn kuormittavuuden hallinta, josta yksi konkreettinen esimerkki on lisätä henkilöstön määrää kuormittavaksi koettuihin vuoroihin. Tämä parantaa työtyytyväisyyttä, joka taas vaikuttaa potilaan asiakaskokemukseen ja hoitoon. Myös potilasturvallisuus on parantunut, koska kaikilla on esimerkiksi potilaiden hoitoon liittyvä reaaliaikainen tieto käytettävissään.

Hyödyt:

  • ajantasainen tieto potilaista yhdessä paikassa helposti nähtävillä
  • tehostaa vuodepaikkojen käyttöä
  • helpottaa työn suunnittelua
  • lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä
  • vähentää manuaalista työtä ja virheitä
  • lisää potilasturvallisuutta

Solitan rooli:

  • määrittely
  • suunnittelu
  • toteutus
  • jatkokehitys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!