HSL

HSL:n jättimäinen lippu- ja vyöhykeuudistus tehtiin yhdessä asiakkaiden kanssa

Kuva: HSL/Lauri Eriksson

HSL:n joukkoliikenne siirtyi uuteen aikaan huhtikuussa 2019, kun uudet vyöhykkeet A, B, C ja D korvasivat kuntarajoihin perustuneet matkustusalueet. Solitan monipuolinen tiimi tuki HSL:ää kokonaisvaltaisesti mullistuksessa, joka kosketti suoraan yli miljoonaa matkustajaa.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet astuivat voimaan 27.4.2019. Kyseessä oli valtava muutos, jota valmisteltiin useita vuosia. Koko joukkoliikennepalvelu tuli uudelleenmuotoilla strategiselta tasolta aina käytännön yksityiskohtiin asti. Muutosta edellyttivät niin lipputuotteet, myyntikanavat kuin viestintämateriaalitkin, sekä digitaalisissa että fyysisissä kanavissa.

Solitan design-yksikkö toimi uudistuksessa HSL:n kokonaisvaltaisena kumppanina ja suunnitteli uuteen vyöhykemalliin mm.

Suunnittelijoille näin valtava uudistus oli kiehtova haaste. HSL-liikenteessä tehdään vuosittain lähes 400 miljoonaa matkaa, ja palveluita käytetään vauvasta vaariin. Näin laajan asiakaskunnan ja palvelukirjon huomioon ottaminen edellytti erityisen kokonaisvaltaista suunnittelua. Asiakkaalle oli saatava muodostumaan selkeä ja yhtenäinen kuva palveluista, käyttipä hän sitten mobiilisovellusta tai painettua karttaa. Tehtävän haastavuutta lisäsi entisestään se, että suunnittelua rajoittavia teknisiä ja poliittisia reunaehtoja oli paljon.

HSL:n ja Solitan vastaus tähän haasteeseen oli tiivis yhteissuunnittelu asiakkaiden kanssa. Vyöhykeuudistuksen muotoiluun osallistui kolmen vuoden aikana yli 10 solitalaisen tiimi. Tämä antoi mahdollisuuden syvälliseen ja kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jossa asiakkaiden tarpeet ja toiveet sovitettiin saumattomasti yhteen HSL:n tavoitteiden kanssa.

Katso myös HSL:n Mari Flinkin puheenvuoro Solita Meeting Point -tapahtumassa: Voiko yli miljoona käyttäjää olla väärässä?

Solitan konseptoijat, visualistit ja digitaitajat ovat tehneet järjettömän hienoa työtä käyttöliittymien kanssa. Vyöhykeuudistuksen käyttökokemus kaikissa eri ostamisen kanavissa on yhtenäinen ja helppo, ihan tutkitusti.Eeva Jakobsson, projektipäällikkö, HSL
 • HSL-sovellus

  Sovellus on nopeasti noussut HSL:n suosituimmaksi lipunostokanavaksi – se löytyy jo lähes 1,4 miljoonasta puhelimesta ja kuukausimyynti on yli 10 miljoonaa euroa! Eikä ihme: sen avulla on kätevä etsiä oikeat reitit ja ostaa niille oikeat liput. Tarvittava matkalippu selviää reittihaun tai lipunoston yhteydessä ja ostaminen onnistuu parilla painalluksella. Lisäksi asiakkaalle tarjotaan juuri omiin tarpeisiin räätälöityä informaatiota esimerkiksi liikenteen häiriöistä. Palmu toteutti HSL-sovelluksen tarveymmärryksen, rakenteen, visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymäsuunnittelun sekä osallistui front-end-toteutukseen.

  Lue lisää palkitusta sovelluksesta, jolla on jo yli miljoona käyttäjää: https://www.solita.fi/asiakkaat/uusi-hsl-sovellus-nousi-huippusuosioon/

 • HSL-kortinlukija

  Vyöhykemalliin siirtyminen tarjosi luontevan tilaisuuden matkakortinlukijan käyttöliittymän uudistamiselle. Työ lähti liikkeelle suunnittelun ajurien ja reunaehtojen määrittämisellä sekä huolellisella tutustumisella edellisen käyttöliittymän kirvoittamiin palautteisiin. Palmu toteutti matkakortinlukijan käyttöliittymän asiakasymmärrystyön, käyttöliittymäsuunnittelun, visuaalisen ilmeen sekä käytettävyystestauksen. Lopputuloksena on lukija, joka toimii saumattomana osana muuta kokonaisuutta.

 • Lippuautomaatti

  Vyöhykemallin myötä myös lippuautomaatin käyttöliittymä kaipasi päivitystä. Yhdenmukaisuuden ja selkeyden vuoksi matkakortinlukijaan tehdyt käyttäjälähtöiset parannukset ja visuaalisen ilmeen muutokset tuli huomioida myös lippuautomaatin suunnittelutyössä. Suunnittelutyön tuloksena syntyi helppokäyttöinen ja visuaalisesti miellyttävä käyttöliittymäratkaisu, joka takaa sujuvan lipunoston ja matkakortin lataamisen niin vakiokäyttäjille kuin satunnaisemmille matkustajillekin.

 • Vyöhykekartat ja verkkosivu

  Osana uusien vyöhykkeiden informaatiota suunnittelimme myös vyöhykekartat, joita hyödynnetään niin digitaalisissa lipunmyyntikanavissa kuin pysäkkiopasteissakin. Lisäksi suunnittelimme verkkosivun, jossa lippu- ja vyöhykeuudistuksesta viestitään selkeästi ja ymmärrettävästi.

  Lue lisää HSL:n uudet vyöhykkeet -sivulta: https://www.hsl.fi/uudetvyöhykkeet

Erinomaiset tulokset

Lippu ja vyöhykeuudistus toteutettiin huhtikuussa 2019. Kesäkuussa 2019 HSL teki asiakkailleen kyselytutkimuksen, jossa luodattiin uudistuksen onnistumista. Vastauksia kertyi yli 60 000. Tulokset eivät jätä arvailujen varaa: asiakkaiden näkökulmasta uudistus onnistui erinomaisesti ja lipun ostaminen eri kanavista koetaan helpoksi. Onnistuminen näkyy myös matkustuksessa: erityisesti metron matkustajamäärät ovat lisääntyneet uudistuksen myötä.

Lipun ostaminen HSL-sovelluksella on helppoa

Lipun ostaminen kortinlukijalla on helppoa.

Erinomaiset tulokset

Lippu ja vyöhykeuudistus toteutettiin huhtikuussa 2019. Kesäkuussa 2019 HSL teki asiakkailleen kyselytutkimuksen, jossa luodattiin uudistuksen onnistumista. Vastauksia kertyi yli 60 000. Tulokset eivät jätä arvailujen varaa: asiakkaiden näkökulmasta uudistus onnistui erinomaisesti ja lipun ostaminen eri kanavista koetaan helpoksi. Onnistuminen näkyy myös matkustuksessa: erityisesti metron matkustajamäärät ovat lisääntyneet uudistuksen myötä.

Lipun ostaminen HSL-sovelluksella on helppoa

Lipun ostaminen kortinlukijalla on helppoa.

People of Solita blog Risto ja Ville

Tekijät kertovat: Risto Kantola ja Ville Hämäläinen, Design & Strategy -yksiköstä

Olemme tiiminä suunnitelleet suomalaisia verkkopalveluita yli kymmenen vuotta, täydentäen toistemme osaamisia.

Viime vuodet ovat kuluneet pitkälti HSL:n digipalveluita suunnitellessa. Sujuvamman joukkoliikenteen edesauttaminen digipalveluiden avulla on meille molemmille kunnia-asia. Lue koko tarina.

Katso avoimet työpaikat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Jouni Wallander

Development Director

[email protected]

+358 445 542 782