Väylävirasto

Harja kertoo aura-autojen liikkeet ja käynnissä olevat tietyöt

Yhdessä Väyläviraston kanssa toteuttamamme Harja-järjestelmä kokoaa yhteen paikkaan kaikki teiden kunnossapidon urakoiden tiedot. Se näyttää karttapohjalla, mitä teillä tehdään: aurauksen, suolauksen, harjauksen, päällystyksen, maalauksen ja paljon muuta. Harjan tavoitteena on parantaa toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Lopputuloksena kunnossapidon hinta-laatu-suhde paranee. Tästä hyötyvät niin autoilijat kuin kaikki muutkin veronmaksajat.

Tieverkon kunnossapitourakat yhteen paikkaan

Aikaisemmin tieverkon ylläpidon kuten esimerkiksi asfaltoinnin ja tiemerkintöjen urakoille ei ollut lainkaan yhteistä seurantajärjestelmää. Kukin urakka hallinnoitiin erikseen. Tieverkon hoidon kuten aurausten ja suolausten järjestelmä puolestaan oli aikansa elänyt. Harja yhdisti nämä tarpeet yhdeksi kunnossapidon hallinnan järjestelmäksi, joka kokoaa kaikki kunnossapitourakat reaaliaikaisesti yhteen paikkaan.

Aikaisemmin tieverkon ylläpidon kuten esimerkiksi asfaltoinnin ja tiemerkintöjen urakoille ei ollut lainkaan yhteistä seurantajärjestelmää.

Yhteistyö eri osapuolten välillä tehostuu

Harja luo mahdollisuuden eri urakoiden yhteistoimintaan; urakoista muodostuu kokonaiskuva, jonka avulla toimijat voivat seurata rinnakkain töiden etenemistä. Tämä tapahtuu Harjan karttakäyttöliittymällä, johon urakoiden tehtävät päivittyvät reaaliajassa. Urakoiden yhteistoiminnan parantamisen lisäksi Harja tarjoaa paremmat mahdollisuudet töiden yhteiseen hallinnointiin. ELY-keskusten, Väyläviraston, konsulttien ja urakoitsijoiden on nyt helpompi paneutua yhteisiin ongelmiin yhteisen järjestelmän avulla.

Urakoiden yhteistoiminnan parantamisen lisäksi Harja tarjoaa paremmat mahdollisuudet töiden yhteiseen hallinnointiin.

Parempi näkyvyys tarvittaviin tietoihin

Harja tehostaa toimintaa parantamalla tiedon kulkua. Se helpottaa yhdessä toimimista tarjoamalla näkyvyyttä asioihin, joihin sitä aiemmin ei ole ollut. Näitä ovat karttapohjaisen tilannekuvan ohella mm. päällystysaikataulut, päivystäjätiedot ja tieliikennekeskuksen ilmoitukset. Lisäksi suunnitelmissa on, että Harjaan kerääntyvä tieto avataan reaaliaikaisesti kansalaisille Tilannekuva-palvelun kautta. Koska eri toimijoiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti, Harjan järjestelmärakenne on laadittu siten, että tulevaisuuden haasteisiin ja muutoksiin pystytään vastaamaan joustavasti.

Tämä on paras tiedonhallinnan projekti, missä olen ollut mukana. Vertaistaan saa hakea työnteon moraalin suhteen.Anne Leppänen, Väylävirasto

Väyläviraston palaute Harjan toteutustyöstä on ollut kaikin puolin kiittävää. Sen mukaan tiimin sitoutuneisuus työhön on ollut mahtavaa ja tekemisen meininki kova.

Väyläviraston palaute Harjan toteutustyöstä on ollut kaikin puolin kiittävää.

Harjaa toteutetaan Solitan Oulun toimistolla läheisessä yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Kehitystyö aloitettiin syksyllä 2014 ja ensimmäisen osa otettiin käyttöön 1.10.2016. Syksyllä 2017 Harja laajenee vesiväylien urakoihin. Raideliikenteen osalta Harjan kehitystyö aloitettaneen parin vuoden sisään.

Tulokset

  • Tieverkon kunnossapidon urakoiden tiedot reaaliajassa yhdessä paikassa
  • Yhteistyö ja tiedonkulku eri osapuolien välillä tehostuu
  • Kunnossapidon hinta-laatu -suhde paranee
  • Järjestelmän rakenne mahdollistaa joustavat muutokset tulevaisuuden tarpeisiin

Solitan rooli

  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Jatkokehitys ja ylläpito

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Mikko Varjos

Strategic Account Director, Transport

[email protected]

+358 503 865 218