STT

STT Pro – tapahtumatiedon kristallipallo

STT Pro on ainutlaatuinen verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen median päivän. Se on ajantasainen ikkuna uutisarvoisiin tapahtumiin ja median uutissuunnittelutietoon: mitä tapahtuu nyt ja huomenna? STT Pro -palvelussa voit hakea ja suodattaa, sekä tulevaisuudessa jakaa ajankohtaisia tapahtumia, kuten mediatilaisuuksia, yleisötapahtumia tai seminaareja – tietoa, jota ei löydy muualta. Mikä parasta, STT Pro -palvelun käyttöönotto ja käyttöliittymä ovat helppoja: isokin organisaatio saa palvelun käyttöönsä yhtä nopeasti kuin Spotifyn, ja viestinnän tekijöille käyttö on yhtä tuttua kuin Twitterin.

 • 98 %

  käyttäjistä tyytyväisiä palveluun

 • 2 x

  nopeampi käyttää

LÄHTÖKOHTA

Yksinkertainen tapahtumapalvelu selkeyttää viestintätoimijoiden kiireisen arjen

Suomen 100-vuotisjuhlavuonna Suomessa arvioidaan järjestettävän jopa sata tapahtumaa viikossa. Toimitusten ja organisaatioiden viestintäosastojen pöydille ja sähköposteihin tulvii päivittäin useita satoja kutsuja ja tiedotteita. Lisäksi tapahtumista tiedotetaan sosiaalisen median palveluissa ja verkon lukuisilla tapahtumahaku-sivustoilla. Uutisarvoisimpien tapahtumien valikoituminen toimitusten sähköposteista ja muista hajanaisista lähteistä on haastavaa ja sadoista tapahtumista erottuminen sattumanvaraista ja riippuvaista organisaatioiden resursseista – sekä hyvästä onnesta.

STT Pro -palvelu kehitettiin vastaamaan käyttäjälähtöisesti viestinnän tekijöiden haasteisiin. Palvelu kertoo käyttäjälleen, kuinka
löytää tapahtumat nopeasti, luotettavasti ja helposti:

 • löytää laajasta tarjonnasta juuri ne omaa yleisöä kiinnostavat tapahtumat.
 • käyttää oman talon niukat resurssit oikeisiin tapahtumiin.
 • ennakoida resurssien käyttöä pidemmällä aikavälillä.
 • saada tietoa median kiinnostuksen kohteista.
 • ajoittaa oma viestintä ja tapahtuma juuri oikeaan aikaan ja saada eniten näkyvyyttä.

Suomen Tietotoimisto STT:n tuottama tapahtumatieto on uniikkia: Suomessa ei ole toista vastaavaa palvelua tai tietolähdettä. STT:n päivälista oli vakiintunut käsitteeksi mediaviestinnän ammattilaisten keskuudessa, mutta palvelun käytettävyys ja ominaisuudet olivat jääneet jälkeen tapahtumasisältöjen kehittyessä. Palvelukokemusta lähdettiin uudistamaan aidosti käyttäjätarpeet edellä ja keskiössä.

Tavoitteena aidosti käyttäjäkeskeinen tapahtumapalvelu

STT Pro -palvelun tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen palvelu, joka tarjoaa viestinnän tekijöille kaikki tapahtumat reaaliaikaisesti samasta paikasta. Viestinnän tekijöiden tarpeisiin ja hektisiin työprosesseihin paneutuminen johti toteutettavan palvelun konseptiin: palvelun tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen, minimalistinen ja se tulisi suunnitella mobiilikäytön ehdoilla, sillä käyttökertojen huomattiin olevan luonteeltaan nopeita, lyhyitä ja usein toistuvia. Näkökulma käännettiin nykyisyyden katsomisesta tulevan ennakoimiseen ja suunnitteluun – uutiskisassa etulyöntiaseman saa aina nopein. Yhteistyössä luotiin kanava, jossa organisaatioviestijät ja media saavat tietoa, mutta myös palautetta, toistensa tarpeista.

Työ käynnistettiin selvittämällä, onko viestinnän ennakointityökalulle todellista kysyntää sekä millainen palvelu olisi potentiaalisin vaihtoehto kohderyhmille. Selvitystä lähdettiin tekemään käyttäjähaastatteluilla palvelun molempien kohderyhmien – organisaatioviestinnän ja median – osalta.

STT Pro -palvelun tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen palvelu, joka tarjoaa viestinnän tekijöille kaikki tapahtumat reaaliaikaisesti samasta paikasta.

Käyttäjien jatkuva huomiointi ja osallistaminen

Käyttäjien tarpeiden ja arvonmuodostuksen selvittämisen jälkeen pystyttiin hahmottelemaan palvelun ensimmäisen MVP (Minimum Viable Product) -version sisältö. Asiakkaiden toiveisiin perustuen palvelusta lähdettiin rakentamaan minimalistista, äärimmäisen helppokäyttöistä ja reaaliaikaista huomioiden käytettävyys mobiilissa kontekstissa.

STT Pro -palvelun ensimmäinen versio toteutettiin pilottikäyttäjien mobiililaitteille jaettuna kevyenä sovelluksena. Konseptin toimivuutta validoitiin haastattelemalla käyttäjiä heidän kokemuksistaan pilottisovelluksesta ja pilotoinnin kokemusten perusteella konseptia tarkennettiin ennen varsinaiseen toteutusvaiheeseen etenemistä.

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehitys & helppo käyttöönotto

STT Pron edetessä konseptuaalisesta hahmottelusta ja pilotoinnista eteenpäin fokus laajeni kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehitykseen. Solitan ja STT:n yhteinen kehitystiimi otti itse palvelun käyttökokemuksen ja ominaisuuksien lisäksi kantaa aivan kaikkeen – palvelun markkinointiviestinnästä ja ostoprosessista palvelun hinnoitteluun sekä taustalla kerättävään analytiikkadataan ja ristiinmyyntiin muiden STT:n palveluiden kesken. Kuhunkin teemaan liittyen haettiin kehityksen aikana palautetta pilottiasiakkailta sekä STT:n sisäisiltä sidosryhmiltä.

Keskeisenä punaisena lankana palvelun hankintaan liittyen oli oletus siitä, että ammattityökalujen hankinta on kuluttajistunut. Ne otetaan isoissakin organisaatioissa käyttöön yhtä nopeasti ja helposti kuin Spotify ja Netflix. STT Pro -palvelun käyttöönottoa on helpotettu tarjoamalla eriarvoisia palvelupaketteja erilaisiin tarpeisiin. Voit lukea palvelupaketeista lisää täältä.

STT Prosta näkee yhdellä silmäyksellä ja klikkauksella kaiken tapahtumatiedon aikatauluineen siitä aihepiiristä, jonka haluan kartoittaa.Tommi Peltoniemi, toimittaja-toimitussihteeri, STT

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Palvelumuotoiluprosessi: Uuden STT Pro -tapahtumahaun rakenne, toiminnallisuudet ja navigointilogiikka ideoitiin yhteissuunnittelun metodeja hyödyntäen tukemaan nopeaa ja innovatiivista palvelua. Käyttäjäymmärrystä kasvatettiin läpi projektin haastattelemalla STT:n nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita sekä STT:n asiakkuuspäälliköitä. Palvelun ominaisuuksia testattiin myös aidoilla käyttäjillä.

Ketterät metodit: Suunnitteluvaiheessa syntyneen palveluaihion, arkkitehtuurisen vision sekä pidemmälle tulevaisuuteen katsovan roadmapin perusteella lähdettiin rakentamaan uutta STT Pro -tapahtumapalvelua ketterän kehityksen ja lean-filosofian periaatteita noudattaen.

Pilotointi ja testaus: Osallistava kehitys jatkui läpi koko hankkeen. STT Pro -pilotti julkaistiin alkuselvityksen jälkeen rajatulle joukolle loppuasiakkaita. Pilottiryhmään valittujen loppuasiakkaiden kanssa käytiin dialogia suljetussa Facebook-ryhmässä ja heiltä saatiin arvokasta suunnittelua ohjannutta palautetta. Korkeatasoiset continuous delivery -toimintatavat ja infrastruktuurin automatisointi mahdollistivat aidosti osallistavan kehittämisen, sillä uusia ominaisuuksia voitiin julkaista tiheästi kaikkien pilottikäyttäjien testattavaksi.

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehitys: Kehitystiimiin kuului poikkileikkaavaa osaamista. Tiimillä oli kyvykkyys rakentaa STT Pro -palvelun ympärille liiketoiminnan, hinnoittelun, markkinointiviestinnän, asiakkuudenhallinnan ja maksamisen toimintamallit kevyesti ja samaa kokeilevaa filosofiaa noudattaen kuin itse palvelukin.

Jatkuva kehittäminen: Palvelun kehitys ymmärrettiin alusta alkaen jatkuvaksi kehitystyöksi – ei perinteiseksi ennalta rajatuksi IT-hankkeeksi, jolla on lukittu lopputulema lähtö- ja päätöspisteineen. STT Pron ensimmäinen julkaisu tammikuussa 2017 oli vain yksi sykli palvelun elinkaarella, josta saadun palautteen perusteella edelleen jatketaan sekä konseptin että liiketoiminnan kehitystä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ominaisuuksien lisääntymistä, vaan pyrkimystä konseptin terävöittämiseen.

Dataohjatuvuus ja kehittynyt analytiikka: Kyky ymmärtää käyttäjiä datan perusteella ja palvella heitä automaattisesti mahdollisimman hyvin rakennettiin alusta alkaen mukaan STT Prohon. Dataa ei ole vielä kertynyt riittävästi, mutta tulevaisuudessa datamassan kasvaessa kullekin käyttäjälle voidaan suositella hänelle relevantteja tapahtumia ja esittää näkymä siihen, mikä muita käyttäjiä kiinnostaa juuri nyt. Viime kädessä dataohjautuvuus vaikuttaa myös STT:n journalistien työhön – resurssit voidaan keskittää niihin sisältöihin, joita käytetään eniten.

HYÖDYT

Tukena viestijän arjessa

STT Pro on selkeästi parantanut luotettavan ja reaaliaikaisen tapahtumatiedon läpinäkyvyyttä ja löydettävyyttä. Palvelun kautta viestinnän tekijät pääsevät suoraan korkeatasoiseen STT:n uutistoimittajien laatimaan ja päivittämään tapahtuma- ja suunnittelutietoon. Samalla palvelu auttaa käyttäjän oman arkisen työn suunnittelussa sekä mahdollistaa aiempaa sujuvamman vuorovaikutuksen organisaatioviestijöiden ja median välillä.

Palvelun ostokokemus ja käyttöönotto on parantunut huimasti ja tapahtuu käytännössä samoin kuin Spotifyssa tai Netflixissä. Koska käyttöönotto ei sido ihmisresursseja, voi palvelu skaalautua helposti omassa markkinassaan.

TULOKSET

Palvelu julkaistiin tammikuun 2017 alussa. Julkaisun jälkeisen lyhyen käytön ja MVP-vaiheen kokemusten perusteella tulokset näyttävät lupaavilta:

 • Palvelu koetaan uniikiksi, se tarjoaa ainutlaatuista journalistista suunnittelutietoa, jota kukaan muu Suomessa ei tuota
 • 100 % käyttäjätyytyväisyys
 • Uutistyön ja viestinnän suunnittelu on helpottunut merkittävästi
 • Uudet ominaisuudet tekevät käytöstä kaksi kertaa nopeampaa
 • STT kehitti uudenlaista liiketoimintaa perinteisen journalistisen liiketoiminnan lisäksi

Koska suunnittelupalvelut ovat nyt saman katon alla, helpottuu suunnittelu 100 prosenttia. Selkeät osasto- ja tapahtumatyyppivalikot helpottavat tapahtumien löytymistä.Kirsi Aarnulauutissuunnittelija, STT

Solitan rooli

 • Palvelumuotoilu ja suunnittelu
 • Toteutus ja jatkokehitys