Fortum

Fortumin sähkönmyynti dataohjautuvaksi Solitan Agile Data Engine -ratkaisun avulla

Suomen johtava energiayhtiö Fortum halusi hyödyntää paremmin sähkönmyynnin asiakkaista syntyvää dataa mm. asiakassegmentoinnin ja uusien palveluiden kehittämisessä. Asiakasdatan tietovarasto uudistettiin kokonaan tukemaan ketterämmin liiketoiminnan tarpeita. Solitan Agile Data Engine -ratkaisulla pilvipohjaisen tietovaraston kehitys ja operointi vietiin uudelle tasolle, joka mahdollistaa nopeat muutokset ja eri lähteistä saatavan datan yhdistämisen koko organisaation käyttöön helposti ja kustannustehokkaasti. Uusi tietovarasto ja Agile Data Engine luovat yhdessä vahvan perustan Fortumin tulevaisuuden datakyvykkyydelle ja dataohjautuvan liiketoiminnan rakentamiselle.

Tulevaisuuden yritysten menestyksen kulmakiviä on kyky käyttää dataa monipuolisesti ja luoda sen pohjalta uusia toimintamalleja, palveluja ja liiketoimintaa. Energiayhtiö Fortum halusi kerätä ja yhdistää sähkönmyynnin asiakasdataa entistä joustavammin mm. segmentointia ja uusien palveluiden luomista varten. Jotta dataa voidaan hyödyntää paremmin ja kustannustehokkaammin, tarvittiin uusi tietovarasto, joka yhdistäisi eri lähteistä tulevan datan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja mahdollistaisi uusien, dataohjautuvien palveluiden kehittämisen.

fortum logo

Data nopeasti ja joustavasti liiketoiminnan käyttöön

Keskeistä oli saada dataa liiketoiminnan käyttöön nopeammin. Fortumin liiketoiminnan tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja muutokset myös tietovarastoon pitää pystyä tekemään ketterästi, mutta samalla hallitusti. Siksi uusi tietovarasto haluttiin tehdä pilvipohjaiseksi, jolloin se on skaalautuva, kustannustehokas ja esimerkiksi raportit liiketoiminnalle saadaan nopeasti. Tärkeää oli myös luoda uudenlainen arkkitehtuuri ja toimintamalli, jotka tukevat paremmin uuden liiketoiminnan ja palveluiden ketterää kehittämistä ja mahdollistavat nopeat kokeilut.

Agile Data Engine (ADE) nopeuttamaan pilvipohjaisen tietovaraston operointia

Lähdimme Fortumin kanssa rakentamaan uutta tietovarastoa Agile Data Engine (ADE) -kehitys- ja operointialustallamme. ADE on tarkoitettu pilvipohjaisten tietovarastojen toteuttamiseen ja operointiin. Se automatisoi DataOps -mallin mukaisesti kehityksen toistuvia työvaiheita ja mahdollistaa muutosten viemisen nopeassa syklissä tuotantoympäristöön. ADE mahdollistaa useista eri lähteistä saadun datan integroinnin ja mallintamisen yrityksen yhteiseen tietomalliin, jonka päälle on helppoa ja nopeaa tehdä eri yksiköiden tai toimintojen tarvitsemia ratkaisuja. Fortumilla ADE:n tehtävä onkin yhdistää erilaisten datasiilojen tuottama data yhtenäiseksi, koherentiksi kokonaisuudeksi liiketoiminnan käyttöön.

Haastava kokonaisuus tiukassa aikataulussa maaliin

Projektin lähtökohdat olivat haastavat. Fortumilla ei ollut aiempaa kokemusta pilvipohjaisesta tietovarastoarkkitehtuurista. Hankkeen aikataulu oli lukittu etukäteen, ja annetussa ajassa piti onnistua. Projektin luonne korosti Agile Data Enginen vahvuuksia: kun halutaan saada laadukkaasti ja nopeasti data käyttöön siten, että eri ympäristöt ovat jatkuvasti ajan tasalla, ADE on omaa luokkaansa datan integroinnin tehostamisessa. ADE:n avulla pilvipohjaisen data-alustan vaatimat palvelut saatiin nopeasti otettua käyttöön ilman tarvetta monimutkaisiin räätälöityihin DevOps-ratkaisuihin ja päästiin nopeasti keskittymään itse datasisällön kehittämiseen.

Työskennellessämme Fortumin kanssa pyöritimme jatkuvasti kolmea eri ratkaisuympäristöä eli kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöjä, jolloin pääsimme valmistautumaan tuotannolliseen tilanteeseen heti projektin alussa. Fortumin perusjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2018 ja kesän lopussa järjestelmään oli tehty jo yli 200 muutosta tai päivitystä. Mikäli emme olisi kyenneet tekemään muutoksia riittävän nopeasti, olisi liiketoimintakriittinen raportointi laahannut perässä perusjärjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Suurin haaste projektissa oli se, että Fortumin asiakaspalvelun perusjärjestelmä (CRM) meni uusiksi yhtä aikaa tämän tietovarasto- ja analytiikkaratkaisun kehityksen kanssa. Jouduimme mukautumaan epävarmuuteen ja jatkuviin muutoksiin, mutta pysyimme silti aikataulussa ja budjetissa
Kimmo Kantojärvi, pääarkkitehti, Solita

Fokus suorituskyvystä arvon tuottamiseen

Uusi ratkaisu vauhditti huomattavasti Fortumin raportointiprosessia: pitkän aikavälin ennuste ja eurojen auditointi nopeutui jopa 85 %. Raportointi ja ennustaminen nopeutuivat käytännössä siis moninkertaisesti.

ADEn ansiosta voimme keskittyä olennaiseen, eli arvon tuottamiseen. Emme joudu miettimään release-prosessia vaan kaikki toimii automaattisesti. Tämä on tuonut selkeää struktuuria meille ja nopeuttanut koko prosessiamme.

– Ville Viitanen, Manager, Fortum

Pilvipohjaisissa ratkaisuissa suuretkin datamäärät kuten Fortumin 10 miljardia riviä mittausdataa vuodessa voidaan käsitellä paljon nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin perinteisissä on-premise-ympäristöissä.

Tulevaisuuden datakyvykkyys nopeasti ja kustannustehokkaasti

Fortumin uusi Sähkö-tietovarasto luo vahvan perustan jatkuvasti kasvavan datamäärän hallintaan. Sen avulla voidaan vastata liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin paremmin ja varmistaa laadukas data uusien palveluiden pohjaksi. ADE mahdollistaa Fortumille uudenlaisen kyvykkyyden, DataOpsin, jossa yhdistyy modernit ohjelmistokehitysmenetelmät ja dataintensiivisen järjestelmän asiantuntemus. Kun työnkulku tehostuu ja muutosten läpimenoaika lyhenee, datasta saadaan nopeammin liiketoiminta-arvoa ja aito iteratiivinen kehittäminen on mahdollista. Data eri lähteistä muodostaa nyt yhden kokonaisuuden. Sen päälle on helppo ja nopea tehdä erilaisia palveluita kestävää data-arkkitehtuuria noudattaen, ja kasvattaa Fortumin datakyvykkyyttä.

ADE myös yksinkertaistaa data-ammattilaisten työtä yhdistämällä perinteisten erillisten työkalujen (mallinnus, ETL) ominaisuuksia ja automatisoimalla toteutuksen sekä käyttöönoton työvaiheita. Manuaalisen työn osuus ja riippuvuus yksittäisistä henkilöistä vähenee huomattavasti.

Tulokset:

 • kaikki Fortumin sähkönmyyntiin liittyvä asiakasdata yhteen paikkaan
 • mahdollistaa uusien, datapohjaisten palveluiden ja dataohjautuvan liiketoiminnan kehityksen
 • tehostaa huomattavasti raportointia ja ennustamista
 • pilvipohjaiseen tietovarastointiin siirtyminen nopeasti ja hallitusti
 • pilvipohjainen ja automatisoitu tietovarasto skaalautuu liiketoiminnan tarpeiden mukaan ja pystyy vastaamaan muutoksiin ketterästi
 • Solitan ADE-ratkaisu helpottaa ja nopeuttaa tietovaraston operointia
 • skaalautuva pohja tulevaisuuden datakyvykkyyden kehittämiselle (DataOps)

Agile Data Engine (ADE) on pilvipohjaisten tietovarastoratkaisujen kehittämisessä ja hallinnoinnissa hyödynnettävä toteuttama ohjelmisto

Sen avulla totetutat pilvipohjaisen data-alustan

 • mallintamisen
 • transformaatiot
 • Data Smoke -testaamisen
 • jatkuvat tuotantoonsiirrot
 • kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöjen hallinnan
 • datavirtojen hallinnan
 • automatisoinnin

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Pasi Jalonen

Director, Competences

[email protected]

040 5844 076