Fortum

Tulevaisuus innovoidaan tänään

Fortum on usean vuoden kehityksen tuloksena yksi harvoista suomalaisista suuryrityksistä, joilla on arjessa toimiva kiihdyttämö-hautomo täysin uuden liiketoiminnan kehittämiselle. Fortum halusi synnyttää lisää uusia ideoita ja sisäisiä start-upeja avaamalla kiihdyttämön kaikille työntekijöilleen. Solita suunnitteli ja toteutti intensiivisen Bootcamp-valmennusohjelman ensikertalaisille. Koko organisaatiolle avoin valmennuskokonaisuus huipentui rahoituspitcheihin Fortumin johdolle.

 • 50

  ihmistä

 • 7

  viikkoa

 • 50

  ideaa

 • 9

  pitchiä

 • 4

  ideaa kokeilurahoitukseen

 • 1

  sisäinen startup

Kiihdyttämö avoin kaikille kerran vuodessa

Uudet innovaatiot ovat Fortumin sydämessä. Edistääkseen ideoiden löytämistä ja konkretisoimista liiketoiminnaksi, Fortumiin on syntynyt kiihdyttämö-hautomo-osasto entisen tutkimus- ja tuotekehitysyksikön tilalle. Parikymmentä henkilöä työskentelee uudessa yksikössä innovaatioiden parissa tavoitteenaan tuottaa sisäisiä start-up-yrityksiä.

Tärkeä osa tätä työtä on kerran vuodessa järjestettävä Bootcamp-ohjelma, jossa jokainen fortumilainen pääsee osallistumaan uusien innovaatioiden ideointiin ja jalkauttamiseen. Bootcamp-ohjelma kerää koko Fortumista ideoita, jotka kilpailevat kokeiluvaiheen budjetista. Fortum halusi kehittää innovointiprosessiaan tehokkaammaksi ja otti Solitan valmennustiimin mukaan tuomaan oman ammattitaitonsa osaksi tekemistä.

”Organisaatioiden arki on jatkuvaa uusiutumista. Iso osa siitä on nykyisen liiketoiminnallisen perustan kehitystä. Tähän rinnalle tarvitaan lupa, tila ja aika etsiä pidemmälle katsovia uusia liiketoimintalähtöjä. Ilman innovointia ei ole muutosta, ilman mahdollistavia rakenteita ja resursseja ei ole innovointia. Kiihdyttämöohjelmat ovat yksi erinomainen keino tarjota nämä, ja siitä Fortumin avoin ohjelma on erinomainen esimerkki”, sanoo valmentaja ja liiketoiminnan muotoilija Mikko Väätäinen Solitalta.

Taito vaatii aina toistoja, mutta monet Bootcamp-valmennukseen osallistujista tekevät tätä vain kerran. Solitan hyvät työkalut ja menetelmät ohjaavat ensikertalaisiakin automaattisesti keskittymään olennaiseen ja karsimaan – ilman sen pidempiä selityksiä."
Marianne Tikkanen, Manager of Innovations and Patents, Fortum

Tekemällä oppiminen teorian sijaan

Fortumin Bootcamp-ohjelmasta tekee erityisen se, että jokaisella fortumilaisella on mahdollisuus osallistua siihen riippumatta työtehtävistä, koulutustaustasta tai työn fyysisestä sijainnista. Monipuolinen osallistujakunta tuottaa luovia ideoita ja törmäyttää eri alojen osaajia. Suurin osa osallistujista tekee päivittäisessä työssään jotain aivan muuta kuin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, ja se asettaa haasteita valmennukselle.

Solita suunnitteli ja toteutti seitsemän viikkoa kestäneen Bootcamp-valmennuskokonaisuuden, joka keräsi osallistujat yhteen kerran viikossa. Koska aikaa oli rajallisesti ja tehtävää paljon, haluttiin valmennuksessa välttää teorialuennot ja keskittyä tekemisen kautta oppimiseen. Menetelmien tuli olla hyvin itsestään selviä ja yksinkertaisuudessaan tehokkaita.

Jokaisella viikolla oli oma teemansa, teemaan liittyviä tehtäviä sekä työskentelyä tukevia uusia menetelmiä. Tavoitteena oli tarjota osallistujille rakenne innovointikaaoksessa etenemiseen, auttaa konkretisoimaan idea nopeasti ja erilaisten kokeilujen avulla todentaa sen arvoa.

Osallistujia valmennettiin mm. lean start-up- ja palvelumuotoilutyökalujen avulla ilman, että heidän tarvitsi opetella menetelmien tai työkalujen taustoja. Heille tarjottiin viikoittaista sparrausta ja palautetta ideoiden edistämiseksi. Valmennus asetti osallistujat suoraan innovoinnin hektiseen myllyyn, jossa he kykenivät nopeasti terävöittämää oman ideansa, tekemään kokeiluja oikeiden asiakkaiden kanssa – unohtamatta markkinapotentiaalin ja kilpailija-analyysien tekemistä.

”Mikko hoki usein että, ”trust the process – tämä on toiminut ennenkin”, mutta se todella toimi. Templatet ohjasivat keräämään monia eri perspektiivejä nopeasti ja valitsemaan niistä muutaman jatkoon.”

”Tämä oli hauskaa. Opin että pystyn kehittämään aika huonostakin ideasta toimivan konseptin. Ja vieläpä lyhyessä ajassa, jos on pakko.”
– Osallistujat Bootcamp-valmennusohjelman viimeisenä päivänä

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Solitan työhön. Yhteistyö on ollut todella hauskaa ja Solitalta on löytynyt tällaisissa tilanteissa vaadittavaa nopeutta ja ketteryyttä. Solitalla on erittäin vahva menetelmäosaaminen, ja heidän kykynsä lukea osallistujien tunnelmia oli huippuluokkaa.
Marianne Tikkanen , Manager of Innovations and Patents, Fortum.

Tehokkuutta ja laatua pitcheihin

Bootcampin seitsemän viikkoa kestävään valmennusohjelmaan osallistuu Fortumin työntekijöitä yhdeksästä eri maasta. Bootcampin aikana osallistujien tavoitteena on kehittää omasta ideastaan tuottava liiketoimintakonsepti, rakentaa tiimi sen ympärille, esitellä sitä jo alustavasti tuleville käyttäjille ja lopulta pitchata idea raadille ja pyytää kokeilurahoitusta. Paras idea voittaa ja saa budjetin, jonka avulla konsepti, tai sen osa, toteutetaan ja kokeillaan tulevien käyttäjien ympäristössä.

Fortum halusi tehdä ideoiden kokeilusta ja tuotteistamisesta ketterämpää. Ohjelman viimeinen vaihe oli kolmipäiväinen osuus Barcelonassa, jossa lupaavimmat tiimit työskentelivät intensiivisesti yhdessä valmentajien ja tiimin osaamisia täydentävien asiantuntijoiden kanssa.

Pitchien laatua täytyi parantaa, koska hyväkään idea ei saa rahoitusta, ellei sitä osata myydä organisaation sisäisesti. Päättäjien kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat markkinapotentiaali, kilpailutilanne ja ansaintamalli. Alkuvaiheessa huomio keskittyy helposti tekniseen ratkaisuun ja sen toimivuuteen. Hyvä valmennus ja menetelmät pakottavat huomioimaan tasapainoisesti niin loppuasiakkaat, hyödynnettävät teknologiat kuin ansaintamallin.

”Pitchien laatu on erityisen tärkeää: innovoinnissa tehty työ täytyy saada kiteytettyä niin, että kaikki oleelliset asiat ovat mukana ja päättäjä näkee, miksi ideaa kannattaa lähteä jatkokehittämään”, painottaa Marianne Tikkanen.

”Hyvänkin idean arvo on nolla. Arvoa alkaa muodostua vasta kun ideaa on testattu erilaisten kokeilujen avulla ja tapahtuu dokumentoitua oppimista. Siitäkin on vielä pitkä matka siihen, että voitaisiin aidosti puhua uudesta liiketoiminnasta. Tämän ohjelman myötä osallistujat pystyivät merkittävästi kasvattamaan omia innovointikyvykkyyksiään sekä nopeuttaan viedä varhaisen vaiheen idea konkreettisiksi aihioiksi rahoitusvaiheeseen.”
– Mikko Väätäinen, Coach/Business Designer, Solita.

Tulokset

Kiihdyttämöt eivät ole teoreettisia harjoituksia, vaan osallistujat työstävät omaa oikeaa ideaansa ja tekevät kokeilut oikeiden asiakkaiden kanssa. Seitsemän viikkoa on lyhyt aika, mutta täynnä itsensä ylittämisen kokemuksia, jotka kantavat pitkälle ja muuttavat jopa ihmisten työuria. Ohjelman päätteeksi osallistujilla on käytössään lukuisia käytännössä kokeiltuja menetelmiä ja työkaluja.

50 ideaa ja 50 ihmistä, jotka eivät ennestään tunteneet toisiaan, osallistuivat valmennukseen. Näistä yhdeksän ideaa valikoitui pitchattavaksi, ja 4 ideaa sai kokeilurahoituksen. Vuosi Bootcamp-ohjelmasta, yksi idea jatkuu divisioonan kehityshankkeena ja toinen jatkaa sisäisenä start-up-yrityksenä uudelle asiakaskohderyhmälle.

Lisäksi nämä 50 osallistujaa eripuolilta Fortumia toimivat innovaatiokultuurin ja -menetelmien lähettiläinä sisäisesti omissa organisaatioissaan kiihdyttäen ja parantaen innovoimista muissakin sisäisissä kehityshankkeissa. Solita keräsi valmennuskokonaisuuden menetelmät lyhyine opastuksineen Innovaattorin käsikirjaan, joka julkaistiin koko organisaation käyttöön.

Alumni-tapaamiseen tuli kymmeniä entisiä bootcamp-osallistujia verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan.

”Learning Cafe, jossa annettiin palautetta toisille tiimeille, todella toimi. Olen käyttänyt sitä pari kertaan jälkeenpäinkin.”
– Osallistuja vuosi valmennuksen jälkeen

”Olen pitänyt yhteyttä muihin Barcelonan jälkeen. Jos tarvitsen tietoa markkinoista, tiedän keneltä kysyä.”
– Osallistuja vuosi valmennuksen jälkeen

”Bootcamp-valmennuksella on välittömiä positiivisia vaikutuksia sen vuotisten ideoiden kehittymisen ja sisäisten start-uppien muodossa. Osallistujien kautta vuosien päästä saavutetut kerrannaisvaikutukset ovat kuitenkin merkittävämpiä sen kannalta, kuinka Fortum selviytyy yrityksenä pitkällä tähtäimellä.”
– Marianne Tikkanen, Manager of Innovations and Patents, Fortum.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tietoa Solitan tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi.

Siirry tilaamaan

Interested? Contact us!

Mikko Väätäinen

Design Lead, Business Designer

[email protected]

+358 447 504 464